Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

QualLab

Pracownia Badań Jakościowych

QualLab to profesjonalna pracownia, w której przeprowadzane są wywiady indywidualne i grupowe, konsultacje społeczne, obserwacje oraz badania diagnostyczne. Zgromadzone dane jakościowe umożliwiają realizację badań z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia.

QualLab Pracownia Badań Jakościowych uniwersytet swps

Nasza działalność

Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń oddzielonych od siebie lustrem fenickim: pomieszczenia obserwacyjnego i fokusowni. Na wyposażeniu znajdują się laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych oraz profesjonalny system do rejestracji audio i wideo (mikrofony pojemnościowe i kamery HD).
Regulamin pracowni

QualLab Pracownia Badań Jakościowych

Usługi komercyjne

Pracownia Badań Jakościowych zajmuje się badaniami naukowymi, jak również poleca swoje usługi instytucjom samorządowym, organizacjom pozarządowym i firmom. Zachęcamy do korzystania z naszej infrastruktury i wsparcia specjalistów od planowania i przeprowadzania badań.

Cennik

  • Udostępnienie pomieszczenia obserwacyjnego i sali do badań fokusowych i/lub wywiadów indywidualnych, rekrutacji (rejestracja audio-wideo, obsługa kamer, zgrywanie plików): 450 zł netto/2h.
  • Udostępnienie sali do celów poza badawczych (np. zajęcia szkoleniowe): 100 zł netto/1h.
  • Konsultacja merytoryczna ze spacjalistą ds. metodologii badań, psychologii społecznej/ekonomicznej/społeczności: 195 zł.
  • Przy stałej współpracy możliwa jest negocjacja warunków. Warunki dotyczące realizacji projektów przez pracowników Uniwersytetu SWPS są ustalane indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Pracowni.

Wydarzenia

Pracownia prowadzi ożywioną działalność związaną z organizowaniem seminariów, spotkań, warsztatów specjalistycznych, wykładów czy konferencji naukowych.

Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą: seminarium wprowadzające

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacji, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią.

W czasie czterogodzinnego seminarium wprowadzającego przedstawimy specyfikę objawów związanych z traumą i zaprezentujemy przykłady objawów dysocjacyjnych z wykorzystaniem materiału wideo. Przedstawimy narzędzia służące do badań przesiewowych i diagnostyki pomocne dla psychologów i psychiatrów. Opowiemy o standardach leczenia i znaczeniu dopasowania formy terapii do diagnozy.

Dr n. med. Radosław Tomalski - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, ordynator Dziennego Odziału Psychiatrycznego w CZP Feniks w Sosnowcu.

Dr hab. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS, kierownik badań dotyczących traumy i dysocjacji.

Rozpoznawanie i rozumienie zaburzeń dysocjacyjnych. Spotkanie z Anabel Gonzalez

trauma

Zaburzenia dysocjacyjne są ciężkimi stanami pourazowymi. Ze względu na częste współwystępowanie z innymi zaburzeniami niejednokrotnie bywają błędnie diagnozowane. Podczas listopadowej wideokonferencji dr Anabel Gonzalez przedstawi współczesne pojęcie dysocjacji oraz naukowo udokumentowane przyczyny jej powstawania. Przybliży także ogólne aspekty choroby i usystematyzowane sposoby ewaluacji jej symptomów.

Więcej informacji tutaj

 

Diagnoza i leczenie traumy - warsztaty z dr Suzette Boon

trauma diagnoza i leczenie

Wczesna i przewlekła trauma, taka jak nadużycie fizyczne, seksualne, emocjonalne, a także doświadczenia przemocy i wojny, mogą skutkować objawami (złożonego) PTSD i zaburzeniami dysocjacyjnymi.

Warsztat poświęcony będzie rozpoznawaniu objawów związanych z traumą i terapii.

Dr Suzette Boon jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką. Od końca lat '80 zajmuje się diagnozą i leczeniem pacjentów z wczesnym doświadczeniem traumy, w szczególności pacjentów ze złożonymi zaburzeniami dysocjacyjnymi. Czytaj więcej

 

Forum Psychoterapii Psychoz

Forum psychoterapii psychoz

W dniu 20 czerwca 2016 r. w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS odbyła się druga edycja konferencji naukowej „Forum Psychoterapii Psychoz″, organizowanej przez QualLab oraz Śląską Filię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.

Program tegorocznej konferencji został wzbogacony o warsztaty przedkonferencyjne, które przeprowadzili goście specjalni – prof. Danielle Knafo z New York University w USA i prof. Andrew Moskowitz z Aarhus University w Danii.

 

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

forum psychologii zdrowia

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup mniejszościowych? To jedne z licznych kwestii, które poruszono w czasie konferencji „Między zaangażowaniem a wykluczeniem – doświadczenia uczniów reprezentujących mniejszości religijne w szkole”. Wydarzenie odbyło się 13 maja 2016 r. na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS.

 

Projekt badań nad traumą i objawami dysocjacyjnymi

Kierownik projektu: dr hab. Igor Pietkiewicz
Zespół: dr n. med. Radosław Tomalski, dr Suzette Boon

W październiku 2015 r. organizowaliśmy warsztaty dla klinicystów dotyczące diagnozy objawów dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą, prowadzone przez psychologa klinicznego z Holandii – dr Suzette Boon. Rozpoczynamy walidację przetłumaczonego na język polski wywiadu diagnostycznego TADS-Q, w ramach Projektu Badań nad Traumą i Objawami Dysocjacyjnymi, zainicjowanego przez dr. Igora Pietkiewicza.

Udział w projekcie umożliwi osobom z województwa śląskiego, które w dzieciństwie doświadczyły traumy wpływającej na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym, skorzystanie z bezpłatnej konsultacji diagnostycznej. Dr Pietkiewicz chce dotrzeć do ludzi, którym towarzyszą objawy dysocjacyjne (np. luki w pamięci dotyczące wykonywania różnych czynności, poczucie braku kontaktu lub oddzielenia od własnego ciała, uczucie odrealnienia lub bycia owładniętym przez jakąś obcą siłę).

 

Warsztaty z diagnozy różnicowej zaburzeń dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą

W dniach 22-23 października 2015 r. organizowaliśmy warsztaty dla klinicystów z diagnozy klinicznej, prowadzone przez psychologa klinicznego z Holandii – dr Suzette Boon. Zainicjowaliśmy Projekt Badań nad Traumą i Objawami Dysocjacyjnymi, przy współpracy z European Society for Trauma and Dissociation (więcej informacji w zakładce: Aktualnie prowadzone projekty).

 

Warsztaty „Dialog z głosami”

W dniach 9-11 października 2015 r. odbyły się bardzo inspirujące warsztaty, prowadzone przez brytyjskiego terapeutę – Trevora Eyles'a, na temat pracy terapeutycznej z osobami słyszącymi głosy. W warsztatach brali udział m.in. psychiatrzy, psycholodzy i ludzie słyszący głosy. Zastosowanie przetłumaczonego na język polski protokołu wywiadu z Maastricht i praca z konstruktami pozwala ludziom słyszącym głosy lepiej zrozumieć swoje doświadczenia i uzyskać więcej kontroli nad swoim życiem.

 

Projekt INKLA

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wójcik

W ramach projektu Inkla, zakończonego w październiku 2015 roku, studenci Uniwersytetu SWPS i uczniowie śląskich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzili badania partycypacyjne dotyczące relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej. Projekt skupiał się na czynnikach odpowiedzialnych za tworzenie dobrego klimatu w szkole i klasie, problemach, z jakimi zmagają się nowi uczniowie oraz na wykluczeniu rówieśniczym i przemocy szkolnej. Wykorzystali w tym celu wywiady, obserwacje uczestniczące i Photovoice. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań próbowali szukać wspólnie rozwiązań dla najpoważniejszych problemów społeczności uczniowskiej.

 

Vet Project

Kierownik projektu: dr Igor Pietkiewicz

Zespół: dr Maciej Januszek, mgr Anna Bator

To projekt badawczy, prowadzony przy współpracy Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, którego celem jest ocena kondycji psychicznej i specyficznych wyzwań związanych z zawodem weterynarza. W ramach projektu przeprowadzimy badania jakościowe i ilościowe oraz warsztaty psychologiczne dla praktyków weterynarii.

 

Forum Psychoterapii Psychoz

Celem zorganizowanej 15 czerwca 2015 r. konferencji była wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależało nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają – obok farmakoterapii – istotne miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych.

 

II Konferencja Psychologii Jakościowej

Konferencja, organizowana w dniach 18-22 września 2015 r., skupiała się na standardach w metodologii jakościowej i warunkach, jakie muszą spełniać projekty, aby były dobrze oceniane i publikowane w czasopismach naukowych. Gościem specjalnym była prof. Carla Willig, znany ekspert metodologiczny z City University London.

 

I Konferencja Psychologii Jakościowej

Organizowana w dniach 8-9.11.2013 konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie wykorzystywania metodologii jakościowych w badaniach empirycznych w psychologii, nawiązania współpracy pomiędzy badaczami oraz zademonstrowania przykładów, w jaki sposób metody jakościowe mogą przysłużyć się rozwojowi naszej dyscypliny. Gościem specjalnym był prof. Richard de Visser, który prowadził warsztaty z interpretacyjnej analizy fenomenologicznej.