Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Zespół Zakładu zajmuje się szeroko pojętą psychologią pracy i organizacji. Funkcję kierownika Zakładu pełni dr Agnieszka Czerw. W skład zespołu wchodzą: dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS; dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS; dr Katarzyna Brzuszkiewicz; dr Małgorzata Klimka-Kołysko.

Katedra Psychologii Osobowości w Warszawie

Nasza działalność

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne, badania naukowe i działania praktyczne w kilku obszarach tej dziedziny.

Po pierwsze zajmujemy się funkcjonowaniem człowieka w sytuacji pracy zawodowej. Interesują nas podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania jego zdrowia fizycznego, psychicznego i szerzej - dobrostanu, czy wręcz poczucia szczęścia w kontekście pracy.

Dobrostan w sytuacji pracy traktujemy jako konsekwencję dopasowania do pracy i organizacji wynikające np. z właściwie zaprojektowanej kariery zawodowej, pozytywnej kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników czy odpowiednio skonstruowanych warunków pracy. Innym ważnym obszarem naszych zainteresowań są zachowania rynkowe i ekonomiczne człowieka oraz ich związek z jakością życia.

Ponadto zajmujemy się też wyjaśnianiem zachowań konsumenckich ludzi i ich związków z szeroko rozumianą komunikacją organizacji z otoczeniem, np. marketingową.

 

Zobacz studia, jakie prowadzimy:

Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarna, niestacjonarna
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


stacjonarna, niestacjonarna poznaj szczegóły
Psychologia, studia dla magistrów i licencjatów
Kierunek

Psychologia

niestacjonarna
Poznań jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły
Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


niestacjonarna poznaj szczegóły

Zespół

dr
Agnieszka Czerw
zobacz biogram

Członkowie zakładu

Brzuszkiewicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Brzuszkiewicz
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna BrzuszkiewiczPsycholog
Grochowska, Alicja
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Alicja Grochowska
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Alicja Grochowskapsycholog reklamy
Iskra-Golec, Irena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Irena Iskra-Golec
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Chronopsycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja na uczelni
profesor
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Irena Iskra-Golecpsycholog
Klimka-Kołysko, Małgorzata
Specjalizacja
psycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Klimka-Kołysko
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Małgorzata Klimka-Kołyskopsycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych