logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr
Agnieszka Czerw
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Instytut Psychologii ,
BIO AGnieszka Czerw

dr

Agnieszka Czerw

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog pracy i organizacji. Interesuje się wartością i sensem pracy w życiu człowieka, ich rolą motywacyjną w funkcjonowaniu zawodowym i rozwojem człowieka w kontekście zawodowym. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad zagadnieniami funkcjonowania człowieka w pracy w kontekście psychologii pozytywnej – prężnie rozwijającego się obszaru psychologii. Szczególnie interesuje się dobrostanem pracownika. Poszukuje jego uwarunkowań, np. w dopasowaniu do pracy (person-work fit) i do organizacji (person-organization fit), oraz konsekwencji dla pracownika i organizacji. Prowadzi badania nad dobrostanem w organizacji.

Jest autorką wielu kwestionariuszy psychologicznych, np. do pomiaru optymizmu, postaw wobec pracy czy dobrostanu w sytuacji pracy. Jest współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ) stworzonego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wykorzystywanego w polskim poradnictwie zawodowym.

Swoje zainteresowania badawcze podsumowała w książkach: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna” i „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną” (współautorka).

Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pracy i organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, jest opiekunem specjalności Psychologia Biznesu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Na uczelni pelni rolę koordynatora ds. kierunku psychologia.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Dobrostan w pracy
  • Sens pracy
  • Pozytywna organizacja
  • OptymizmPowiązane materiały na stronie uczelni

 Powiązane materiały na stronie uczelni

Jak dogonić swoje szczęście - co nam podpowiada psychologia pozytywna?

.