Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Emotion Cognition Lab

Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych

Emotion Cognition Lab skupia swoją działalność na eksperymentalnym badaniu procesów poznawczych i regulacji emocjonalnej zarówno w psychologii normalnej, jak i w psychopatologii.

laboratorium regulacji emocjonalnej i procesow poznawczych uniwersytet SWPS

Nasza
działalność

Jednym z założeń laboratorium jest wykorzystywanie najnowszych metod i rozwiązań technicznych do pomiarów procesów psychologicznych, a także testowanie, w jaki sposób nowe technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Aktualnie prowadzone projekty badawcze dotyczą roli powtarzających się myśli negatywnych (PMN) i nieadaptacyjnych marzeń dziennych.

Interdyscyplinarny charakter

Zainteresowanie nowymi technologiami przekłada się bezpośrednio na interdyscyplinarny charakter jednostki łączący m.in. psychologów, informatyków i inżynierów, a także badaczy zajmujących się doświadczeniami użytkownika (user experience) i projektowaniem partycypacyjnym z udziałem użytkowników końcowych. Co z kolei wpisuje się w założenia podejścia typu Living Lab, stwarzającego możliwość bezpośredniego współdziałania badaczy, projektantów i praktyków oraz potencjalnych użytkowników nowych narzędzi i rozwiązań.

Współpraca z organizacjami i centrami badawczymi

 • Centre Hospitalier Amiens, Francja
 • Grupa Laboratory for Study of Daily Experience działająca w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, Uniwersytet SWPS
 • Stowarzyszenie i Living Lab KOBO oraz inicjatywa HASE

Współpraca w ramach inicjatywy badawczej HASE

 • XR Lab PJATK (eXtended Reality Laboratory, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
 • 3D Lab PJATK
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK w Bytomiu
 • VR Lab Instytutu Psychologii PAN
 • Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczegov
 • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej
 • Barnes, Steven
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Steven Barnes
  Specjalizacja
  psycholog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Array
  Funkcja na Wydziale
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Steven Barnespsycholog
 • Kopeć, Wiesław
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Wiesław Kopeć
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Instytut
  Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja na Wydziale
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Wiesław Kopećpsycholog
 • Skorupski, Michał
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Michał Skorupski
  Instytut
  Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
  mgr Michał Skorupskisekretarz Rady Samorządu Doktorantów
 • Szastok, Marta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Szastok
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Marta Szastokpsycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizuje się w psychologi klinicznej i psychologi społecznej

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

prof.

Celine Baeyens

Universite Grenoble Alpes, Francja

prof.

Celine Douilliez

Universite Catholique de Louvain, Belgia

dr

Thierry Atzeni

Universite Grenoble Alpes, Francja

dr

Catherine Bortolon

Universite Grenoble Alpes, Francja

dr

Jacek Buczny

VU Amsterdam, Holandia

dr ab.

Piotr Napieralski

Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka, Polska

mgr

Anna Jaskulska

Stowarzyszenie i Living Lab Kobo, Polska

Projekty
naukowe

Centrum prowadzi badania nad wpływem nowych technologii na kształtowanie się procesów psychologicznych, szuka sposobów wykorzystania rozwiązań technologicznych w regulacji emocji.

Procesy transdiagnostyczne i regulacja emocji

Procesy transdiagnostyczne przyczyniają się do zwiększonego ryzyka występowania i nawrotów więcej niż jednego zaburzenia. W naszych badaniach staramy się zrozumieć jak te procesy (np. dywagacje myśli czy ruminacje) wiążą się z regulacją emocji. W projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki sprawdzamy, w jaki sposób naturalnie pojawiająca dywagacja myśli („bujanie w obłokach”) może stać się nieadaptacyjna i prowadzić do objawów lęku czy depresji. Badania prowadzimy zarówno w laboratorium (m.in. przy użyciu wirtualnej rzeczywistości i okulografii), jak i w codziennym życiu i otoczeniu uczestników (np. przy użyciu aplikacji na urządzenia mobilne). Jednym z naszych celów jest również przełożenie badań podstawowych na praktykę kliniczną i psychoterapeutyczną poprzez rozwijanie aplikacji dla terapeutów i pacjentów. Obecnie pracujemy nad aplikacjami z obszaru mZdrowia dla pacjentów zmagających się z nadmiarem powtarzających się myśli negatywnych oraz nad rozwiązaniem dla terapeutów pozwalających wizualizować dynamiczne sieci objawów na podstawie danych zebranych w aplikacji mobilnej konkretnego pacjenta (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Inicjatywa badawcza HASE

Badania prowadzone w ramach inicjatywy badawczej HASE (Human Aspects in Science and Engineering) we współpracy z czołowymi jednostkami badawczymi, jak XR Lab Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, VR Lab IP PAN czy Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI-PIB, obejmują różnorodne aspekty szeroko rozumianego instrumentarium mixed reality, w tym rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

W ramach tych aktywności badacze starają się m.in. okreslić czy użycie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości może ułatwić treningi poznawcze (trening uważności mindfulness) u konkretnych grup użytkowników, na przykład wśród osób starszych. Innym interesującym wyzwaniem badawczym z tego obszaru jest próba dopasowania otoczenia pracy w warunkach ekologicznych do obciążenia poznawczego osoby pracującej w różnych typach przestrzeni użytkowo-biurowych przy użyciu narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

Rozwiązanie wspomagające diagnozę i monitorowanie terapii poznawczo-behawioralnej w oparciu o dynamiczne sieci objawów – CBT Dynamic Network App

Grant Lider XIII, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: 2024-2026

The role of avoidance in the maladaptive feature of rumination – an experience sampling intervention study

Grant Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, okres realizacji projektu: 2023-2024

Dowiedz się więcej o aplikacji w ramach projektu

Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

Grant SONATA 15, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji projektu: 2020-2024

Zobacz stronę projektu

Adaptive vs. maladapitve daydreaming – the role of working memory and daydreaming features in momentary affect

Grant Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, okres realizacji projektu: 2020-2021

System InnoSpacesVR do wirtualizacji środowiska testowego do aranżacji przestrzeni składającego się z modułów psychologicznego, akwizycji i integracji danych, wizualizacji przestrzeni w VR oraz integracji z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego

Bon na Innowacje, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, okres realizacji projektu: 2020-2021

Wpływ hamowania na związek dziennych marzeń z zaburzoną regulację emocjonalną – badanie łączące intensywne dzienne pomiary i pomiary okulograficzne

Grant Polonium – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: PPN/BFR/2019/1/00049, okres realizacji projektu: 2020-2021

Zobacz stronę projektu

Ocena procesów uwagowych w kontekście myśli skierowanych na siebie – rozwój i sprawdzenie trafności okulograficznego zadania Matryce

Programu wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Belgią Walonią-Brukselą – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Okres realizacji: 2020-2021