Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007KGX"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie.

O studiach

Psychologiczne wsparcie dla par i kobiet w ciąży to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu położnictwa, ginekologii, neonatologii, psychologii i psychiatrii.

Na zajęciach poruszamy temat opieki okołoporodowej, poszerzony o medyczną wiedzę i biologiczną perspektywę. Program studiów wzbogaca warsztat pracy psychologa, odpowiada też na potrzeby praktyki klinicznej. Zwracamy szczególną uwagę na system rodzinny oraz biopsychospołeczne rozumienie jednostki.

Zapewniamy dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania kobiety i pary w okresie prenatalnym, okołoporodowym, a także borykających się z niepłodnością i stratą. Nasi słuchacze nabywają również umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej.

Więcej informacji o studiach

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, na każdym oddziale ginekologicznym powinien być zatrudniony psycholog. Jednocześnie rozporządzenie definiuje, że psycholog to osoba, która uzyskała dyplom magistra. W gabinetach psychoterapeutycznych coraz częściej pojawiają się kobiety w ciąży bądź bezpośrednio po porodzie, które potrzebują pomocy i wsparcia w związku z trudnymi doświadczeniami. Temat psychologicznej opieki okołoporodowej nie jest z reguły omawiany w podstawowym programie studiów psychologicznych czy szkoleń psychoterapeutycznych. Przygotowany przez nas program studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom uzyskać merytoryczne przygotowanie do swojej pracy poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do tematu.

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy psychologów i osoby, które mają kontakt z kobietami i parami w okresie okołoporodowym. To kierunek dla osób, które chcą udzielić kompleksowego wsparcia psychologicznego kobietom w ciąży bądź bezpośrednio po porodzie, potrzebującym pomocy w związku z trudnymi doświadczeniami.

Studia adresowane są m.in. do:

 • specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego
 • absolwentów psychologii, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji
 • psychologów pracujących na oddziale położniczo-ginekologicznym
 • psychoterapeutów
 • psychiatrów

Dlaczego warto?

 1. Słuchacze zdobywają wiedzę związaną ze specyfiką funkcjonowania osób, par i rodzin na etapie powiększania rodziny lub pragnienie rodzicielstwa
 2. Kompleksowy i interdyscyplinarny program studiów
 3. Integratywny charakter zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia analitycznego, psychodynamicznego i systemowego
 4. Praktyczne zajęcia warsztatowe, podczas których prezentujemy i omawiamy przykłady kliniczne
 5. Merytoryczne przygotowanie do pracy zawodowej
 6. Na ostatnim zjeździe słuchacze mogą poddać swoją pracę superwizji

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Kompleksowy i interdyscyplinarny program studiów
  Zdobędziesz umiejętność udzielania wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz pogłębisz wiedzę na temat możliwych sposobów rozumienia stanów psychicznych związanych z szeroko rozumianym okresem okołoporodowym.
 • Praktyczne zajęcia warsztatowe, podczas których prezentujemy i omawiamy przykłady kliniczne
  Wiedza i umiejętności prezentowane podczas studiów wzbogacają również warsztat pracy psychologa z osobami zgłaszającymi się po pomoc z innych powodów niż okołoporodowe.
 • Merytoryczne przygotowanie do pracy zawodowej
  Poszerzysz swoją wiedzę o medyczną i biologiczną perspektywę okołoporodowego okresu życia kobiety, pary i rodziny.

Program studiów

Blok tematyczny

Przykładowe przedmioty

Wstęp do psychologii prenatalnej i perinatalnej

Wykorzystanie wywiadu oraz interwencji kryzysowej w pracy z parą i kobietą w ciąży, okresie okołoporodowym oraz połogu

Niepłodność z perspektywy lekarza ginekologa-położnika oraz psychoterapeuty

Ciąża fizjologiczna

Ciąża pod nadzorem medycznym

Ciąża z dzieckiem z podejrzeniem wad oraz dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Strata okołoporodowa

Praca własna – genogram

Poród z perspektywy położnej oraz psychologa

Okres poporodowy

Zaburzenia więzi w diadzie matka - niemowlę

Konsultacje z promotorem i superwizja

Program został podzielony na etapy: przed poczęciem, ciąża, poród i okres poporodowy. Tematy obejmują perspektywę ginekologiczno-położniczą, psychiatryczną oraz wsparciowo-interwencyjną. Zagadnienia związane ze wsparciem psychologicznym mają charakter integratywny.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny dydaktyczne zajęć w formie wykładów, warsztatów i seminariów superwizyjnych. Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach
 • Uzyskanie minimalnej wartości punktowej (łącznie 42) z dwóch testów semestralnych
 • Napisanie pracy zaliczeniowej

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Nasza kadra to specjaliści i praktycy z zakresu położnictwa i ginekologii, neonatologii, psychiatrii i psychoterapii, którzy podzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i warsztatem.

  Kierowniczki studiów

 •  
  Sylwia Kuczyńska-Horst
   
  certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psycholog kliniczny
 •  
  Ana Petrović-Chojnacka
   
  psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • lek.
  Monika Bator-Gregorczyk
  lek.
  specjalista ginekologii i położnictwa
 •  
  Sylwia Bieńkowska
   
  magister położnictwa, certyfikowany konsultant laktacyjny
 •  
  Monika Ciechomska
   
  psycholog, psychoterapeutka
 •  
  Bożena Cieślak-Osik
   
  psycholog, psychoterapeutka, trener Skali NBAS
 • dr
  Marta Czarnecka-Iwańczuk
  dr
  psycholog, specjalista psychologii klinicznej
 •  
  Izabela Dembińska
   
  magister położnictwa oraz psychologii
 •  
  Katarzyna Janasiewicz-Nowak
   
  certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 •  
  Agnieszka Kacprzak
   
  psycholog, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • lek.
  Joanna Krzyżanowska-Zbucka
  lek.
  psychiatra
 • lek.
  Daria Matoszko-Litwin
  lek.
  specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychoanalityczna dzieci i młodzieży
 • dr n. o zdr.
  Agnieszka Pietkiewicz
  dr n. o zdr.
  psycholożka i psychoterapeutka, założycielka ośrodka psychoterapii Gdański Psycholog
 • lek.
  Anna Solarska
  lek.
  specjalista neonatologii
 •  
  Roma Ulasińska
   
  psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i trener, konsultant zarządzania
 •  
  Elżbieta Wilkowska
   
  psycholog, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • dr n. med.
  Ewa Zbucka
  dr n. med.
  specjalista położnictwa i ginekologii

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii lub kierunku medycznego ze specjalizacją w psychiatrii. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii lub kierunku medycznego ze specjalizacją w psychiatrii
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii lub kierunku medycznego ze specjalizacją w psychiatrii

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj