logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
prof. dr hab.
Józef Krzysztof Gierowski
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,
BIO Witold Gotowski

 

Profil zawodowy

Prof. dr hab.