logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Agata Dębowska
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Agata Dębowska

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia