logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Anna Duszyk-Bogorodzka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Anna Duszyk-Bogorodzka

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej