logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Jolanta Enko
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Jolanta Enko

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Międzykulturowej