logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Alina Landowska
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Kulturoznawstwa
Instytut Nauk Humanistycznych ,
czarne

dr

Alina Landowska

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk humanistycznych, antropolożka, magister marketingu i zarządzania. Zajmuje się badaniem kooperatywności i moralności liderów (ang. Morality-as-Cooperation theory) oraz relacji między technologiami, społeczeństwem i kulturą. W szczególności interesują ją nowe formy plemienności. Współpracuje z firmami oraz organizacjami przedsiębiorców w zakresie wykorzystania metod jakościowych w praktyce biznesowej.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w kreowaniu i rozwoju instrumentów wsparcia przedsiębiorczości. Stypendystka krajowych i zagranicznych uczelni, m.in. Tantur Ecumenic Institute w Jerozolimie (Uniwersytet Notre Dame w USA), Królestwa Danii, The Baltic University Program. Współzałożycielka think-tanka Instytut Rozwoju, który od ponad 10 lat analizuje i doradza w kwestiach społeczno-gospodarczych. Była wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, reprezentowała Pracodawców RP w Business and Industry Advisory Committee (BIAC) przy OECD w Paryżu.

Realizuje projekt badawczy nt. moralności liderów w biznesie we współpracy z Cross Cultural Competence Learning & Education, University of Salerno (Włochy).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badania ludzkiej moralności, modelów pracy zespołowej oraz możliwości zastosowania metod (n)etnograficznych w biznesie, medialnych obliczy nowoczesności, a także kreowania marek kulturowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Źródła ludzkiej moralności
  • Kooperatywność
  • Relacje społeczeństwo-technologie-kultura
  • Etyka technologii

Informacje prasowe