logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

 

Profil zawodowy

Doktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych, wieloletni biegły sądowy z rekomendacją PTP; specjalizuje się w psychologii sądowej i klinicznej