logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Michał Boni
Warszawa
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
czarny

dr

Michał Boni

Wydział Projektowania w Warszawie
adiunkt w Katedrze Informatyki