Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000009Vsd"

O studiach

Program studiów odpowiada na wyzwania z jakimi mierzą się organizacje dotknięte coraz silniejszymi presjami regulacyjnymi oraz wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi. Wdrożenie w organizacji strategii zrównoważonego rozwoju/ ESG jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym wiedzy merytorycznej, jak również umiejętności efektywnego wprowadzania zmian, myślenia strategicznego oraz zarządzania portfelem projektów jak i samymi projektami.

Studia mają na celu pogłębienie zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG oraz nowych paradygmatów zarządzania. Przez moduły dotyczące globalnych trendów, uwarunkowań ekonomiczno-prawnych, obszarów odpowiedzialnego zarządzania, budowy strategii i operacjonalizacji, studenci zdobędą wiedzę potrzebną do identyfikowania obszarów wpływu, analizy ich istotności oraz efektywnego wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w różnych kontekstach organizacyjnych. Studia mają również na celu rozwinięcie głębokiego zrozumienia i analizy aspektów związanych z ESG (Environmental, Social, Governance) w kontekście zarządzania zmianą oraz przygotowują do certyfikacji Green Project Management (GPM) na poziomie b.

 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem:

 • Pracowników sektora biznesowego
 • Konsultantów i ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju
 • Pracowników sektora publicznego i organizacji pozarządowych
 • Osoby zainteresowane tematyką zrównoważonego rozwoju

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz kompleksową wiedzę - poznasz globalne trendy, regulacje prawne i filozofię odpowiedzialnego zarządzania organizacją.
 2. Rozwiniesz umiejętności strategiczne - nauczysz się skutecznego wprowadzania zmian i budowania portfela projektów.
 3. Promuj odpowiedzialność biznesu - dowiesz się, jak tworzyć strategie i modele biznesowe uwzględniające wartości ESG.
 4. Bądź liderem zrównoważonego rozwoju - zdobądź umiejętności identyfikowania i oceniania wpływu działań organizacji na środowisko, społeczeństwo oraz strukturę zarządzania
 5. Buduj zaufanie oraz środowiskową i społeczną wartość - nauczysz się promować etyczne podejście do zarządzania oraz niwelować negatywne, bądź wzmacniać pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne i szeroko pojętych interesariuszy organizacji.
 6. Dołącz do nas i stań się liderem zmian, który tworzy lepsze jutro! Koszt certyfikacji GPM-b wliczony jest w cenę studiów.

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Uczestnictwo w tym programie pozwoli Ci:

 • Stworzyć wartość dodaną dla organizacji: nauczysz się, jak wprowadzać zrównoważone praktyki, które przyczynią się do pozytywnego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, jednocześnie zwiększając konkurencyjność organizacji na rynku.
 • Zrozumieć i zarządzać ryzykiem: poznasz metody identyfikacji i minimalizacji ryzyk związanych z ESG, co jest kluczowe dla długoterminowego powodzenia przedsięwzięć.
 • Wzmocnić swoje kompetencje przywódcze: zdobędziesz umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia zespołów i projektów zorientowanych na zrównoważony rozwój.
 • Budować strategie przyszłości: będziesz w stanie tworzyć i realizować strategie, które integrują zasady zrównoważonego rozwoju, odpowiadając na współczesne wyzwania i potrzeby interesariuszy.
 • Zwiększyć wpływ społeczny i środowiskowy: Twoje działania przyczynią się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i środowisku, co jest nie tylko moralnie satysfakcjonujące, ale także cenione przez nowoczesne organizacje.

Nasz program odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy, gdzie coraz większe znaczenie mają wartości ESG i odpowiedzialności biznesowej. Studia te są doskonałą inwestycją w Twoją przyszłość zawodową, dając Ci przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Będąc absolwentem studiów odegrasz istotną rolę w promowaniu i implementacji zrównoważonych praktyk w organizacjach i przyczynisz się do tworzenia pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych, poprzez wsparcie realizacji strategii ESG/ zrównoważonego rozwoju i jej operacjonalizacji (budowa portfela projektów i zrównoważonego zarządzanie projektami). To niepowtarzalna okazja to wejścia rozwoju swojej kariery w obszarze, w którym dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów.

Program studiów

Blok tematyczny

Idea zrównoważonego rozwoju

Nowe podejście do zarządzania – zrównoważony rozwój w biznesie

Blok tematyczny

Obszary odpowiedzialnego zarządzania

Ład korporacyjny

Obszar społeczny

Obszar środowiskowy

Blok tematyczny

Uwarunkowania ekonomiczno-prawne

Regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

Innowacje napędzane zrównoważonym rozwojem

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Blok tematyczny

Zrównoważona strategia

Budowa strategii zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialne modele biznesowe

Zarządzanie PPP: portfelem, programem oraz projektami

Implementacja strategii zrównoważonego rozwoju poprzez projekty

Zrównoważone zarządzanie projektami wg. GPM

Zarządzanie ryzykiem ESG/ Przygotowanie do egzaminu GPM

Blok tematyczny

Kompetencje lidera zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju

Budowanie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Analiza otoczenia i zarządzanie relacjami z interesariuszami

Skuteczna komunikacja wew. i zew.

Kompetencje Lidera zmian ds. ESG/ Zarządzanie zmianą w organizacji

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Aktywność na zajęciach
 • Zaliczenie testu wiedzy śródsemestralnego i końcowego
 • Pozytywny wynik egzaminu certyfikującego GPM-b

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wśród kadry prowadzących są eksperci w obszarze zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami oraz konsultacji biznesowych. Zajęcia prowadzą praktycy, konsultanci z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz pracujący jako wykładowcy akademiccy, trenerzy.

  kierowniczka merytoryczna kierunku

 •  
  Ewa Bednarczyk
   
  trenerka i konsultantka, ekspertka z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami
 • dr
  Marzena Cypryańska-Nezlek
  dr
  psycholożka społeczna
 • dr inż
  Przemysław Domański
  dr inż
  ekspert w dziedzinie zarządzania projektami
 •  
  Agata Frankiewicz
   
  ekspertka ds. gospodarki cyrkularnej, ESG, trenerka i pasjonatka zrównoważonego rozwoju
 •  
  Katarzyna Gajus-Wyrwicz
   
  ekspertka w zakresie ESG i CSR, doradczyni dla zrównoważonego biznesu, wykładowczyni akademicka
 •  
  Marta Hernik
   
  specjalistka w zakresie zarządzania projektami społecznymi, wykładowczyni akademicka
 •  
  Anna Jankowiak
   
  certyfikowana ekspertka ESG i zrównoważonego rozwoju oraz audytorka ISO 14001, wykładowczyni akademicka
 •  
  Tomasz Leśniowski
   
  konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami, trener, wykładowca
 •  
  Urszula Podraza
   
  ekspertka w zakresie komunikacji, specjalizuje się w community relations i komunikacji kryzysowej, trenerka, wykładowczyni
 •  
  Ewa Zamościńska
   
  koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizujący się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego, wykładowczyni
 •  
  Paulina Zygier
   
  ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR/ESG

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 030 PLN 10 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 900 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 1 racie 9 400 PLN 9 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj