Bieńkowska, Tamara
Tamara Bieńkowska
 
trener, coach, spin doctor
Brachowska-Przeniosło, Katarzyna
Katarzyna Brachowska-Przeniosło
 
psycholog
Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Dragosz, Nina
Nina Dragosz
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskitrener przedsiębiorczości
Gotowski, Witold
Witold Gotowski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskicoach ICC, ekspert w zakresie przywództwa, perswazyjnej komunikacji i komunikacji współzależnej
Heidtman, Joanna
Joanna Heidtman
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskipsycholog i socjolog
Kępińska-Jasny, Magdalena
Magdalena Kępińska-Jasny
dr inż.
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidoktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Kopijer, Paweł
Paweł Kopijer
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiabsolwent MBA, prezes zarządu American Society for Training and Development Global Network Poland
Olender, Robert
Robert Olender
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskitrener, konsultant
Orzechowski, Jarosław
Jarosław Orzechowski
dr hab.
prof. dr hab. Dariusz DolińskiPsycholog, dr hab. nauk społecznych, wykładowca