Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000009Vsf"

O studiach

Uniwersytet SWPS oferuje studia prawnicze LLM tzw. Legum Magister/Master of Laws w formie studiów podyplomowych. Podobnie jak studia MBA, LLM to studia przede wszystkim o charakterze zawodowym.

LLM jest ceniony na rynku prawniczym jako potwierdzenie ukończenia przez prawnika specjalistycznego programu prawniczego, co świadczy o posiadaniu przez taką osobę określonej specjalizacji często nakierowanej na obsługę prawną określonej branży np. budowlanej, life sciences, podatków.

Studia LLM wyróżnia wysoki poziom merytoryczny. Dotyczy on nie tylko jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wybitne specjalistki oraz specjalistów z danej dziedziny, ale również wymaganych kwalifikacji od osoby kandydującej. Ukończenie studiów LLM wymaga też ponadprzeciętnego zaangażowania osób uczestniczących w zajęciach w uzyskanie zaliczeń obejmujących nie tylko teorię, ale również praktyczne wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Proponowany kierunek skoncentrowany jest na prawie rynku finansowego XXI wieku, a więc na prawie uwzględniającym dynamiczny rozwój nowych technologii i wciąż pojawiające się nowe wyzwania praktyczne i regulacyjne. Słuchacze będą mieli okazję zdobyć unikalną wiedzę nt. najważniejszych obszarów prawa rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem trendów i wyzwań ogólnoświatowych. Wiedza ta spowoduje istotny wzrost kompetencji i pozwoli wejść na kolejny szczebel zawodowej kariery w banku, domu maklerskim, firmie ubezpieczeniowej, spółce zajmującej się nowymi technologiami, inwestycjami, czy też w spółce notowanej na giełdzie

Więcej informacji o studiach

Osoby kandydujące, zwłaszcza te, które ukończyły studia prawnicze poza Rzeczpospolitą Polską powinny mieć świadomość, że nie ma uniwersalnej definicji terminu LLM, jak również ustandaryzowanej formuły prowadzenia tych studiów.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS są prowadzone w formie studiów podyplomowych, a ich ukończenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra prawa w danej dziedzinie. Ukończenie studiów LLM nie kwalifikuje automatycznie osób uczestniczących w studiach z zagranicy do przystąpienia do egzaminu zawodowego lub do aplikacji prawniczej w Rzeczypospolitej Polskiej w kraju goszczącym.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS mają na celu przekazanie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi prawnej określonej branży. Studia LLM mają więc pomóc prawnikom rozszerzyć obszar swojej praktyki, pomóc w przebranżowieniu, jak również pozyskaniu klientów reprezentując daną branżę.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy absolwentów studiów prawniczych, którzy chcą się wyspecjalizować i poszerzyć swoją wiedzę o podstawowe kwestie prawne związane z unijnym prawem rynku finansowego, uzyskując prestiżowy tytuł Master of Laws (LLM):

 • prawników z tytułem zawodowym,
 • aplikantów
 • osoby pracujące lub aspirujące do pracy w instytucjach finansowych (domy maklerskie, banki, TFI) i w spółkach giełdowych (prawnicy in-house).

Dlaczego warto?

 1. Uzyskasz rozpoznawalny na całym świecie tytułu LL.M.
 2. Nauczysz się odnajdywać, interpretować i stosować odpowiednie regulacje z zakresu prawa rynku finansowego
 3. Weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców praktyków
 4. Nawiążesz interesujące znajomości dzięki networkingowi
 5. Poznasz różne punkty widzenia (prawne i pozaprawne) na dane zagadnienia omawiane w trakcie studiów

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Studia LLM z unijnego prawa rynku finansowego to niepowtarzalna okazja, aby spotkać najlepszych praktyków, przedstawicieli renomowanych kancelarii prawniczych w Polsce, wyznaczających trendy biznesowe i reprezentujących prawdziwą i rzetelną wartość merytoryczną. Kadra oraz ciekawy program studiów gwarantują dostęp do unikalnej wiedzy i kompetencji wymaganych od praktyków zajmujących się prawem rynku finansowego. To też niezwykła okazja do nawiązania nowych relacji z innymi słuchaczami, dla których prawo rynku finansowego jest głównym obiektem zainteresowań.

Program studiów

Obszary zdobywanej wiedzy:

Funkcjonowanie banków w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym.

Czynniki zrównoważonego rozwoju – zapewnienie zgodności oraz raportowanie (ESG).

Technologie na rynku finansowym - wprowadzenie.

Cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym.

AI na rynku finansowym - szanse i wyzwania.

Unijny rynek usług płatniczych.

Outsourcing w działalności instytucji kredytowej i firmy inwestycyjnej.

Publiczne oferowanie papierów wartościowych oraz nabywanie znacznych pakietów akcji.

Usługi na rynku instrumentów finansowych i kryptoaktywów.

Podatkowa problematyka kryptoaktywów i instrumentów finansowych.

Ekonomia unijnego rynku finansowego.

Umowy IT / zagadnienia cywilnoprawne.

Zwalczanie nadużyć na rynku finansowym i obowiązki informacyjne emitentów.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 3-4 tygodnie w weekendy.

Zajęcia odbywają się w 85% online, przy czym dwa zjazdy: pierwszy oraz ostatni (obrony) odbędą się w Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie aktywności zgodnie z warunkami przedstawionymi przez prowadzącego / prowadzących kurs.
 • Przygotowanie pracy dyplomowej związanej z unijnym prawem rynku finansowego zgodnie z wytycznymi koordynatora studiów i wybranych wykładowców, a następnie jej obrona i ocena przed komisją
 • Egzamin pisemny w formie testu

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wśród kadry prowadzących są najlepsi eksperci, partnerzy renomowanych kancelarii, praktycy z doświadczeniem w organach nadzoru i instytucjach finansowych, którzy dzielą się ze słuchaczami najnowszą wiedzą i umiejętnościami z zakresu unijnego prawa rynku finansowego.

  Kierownik kierunku

 • dr
  Adrian Rycerski
  dr
  prawnik, specjalista w zakresie prawa rynku finansowego UE
 •  
  Joanna Ałasa
   
  specjalistka w zakresie ESG
 • dr
  Przemysław Grobelny
  dr
  specjalista w zakresie transakcji M&A, inwestycji kapitałowych i strategii finansowych
 • dr
  Wojciech Iwański
  dr
  specjalista w zakresie prawa bankowego
 •  
  Roksana Kałużna-Bałazy
   
  Specjalistka w zakresie ESG
 •  
  Krzysztof Kamiński
   
  specjalista w zakresie ESG i zarządzania aktywami
 •  
  Wojciech Kapica
   
  specjalista w zakresie prawa bankowego i AML/CFT
 •  
  Michał Kulesza
   
  specjalista w zakresie prawa nowych technologii na rynku finansowym
 •  
  Maciej Kurzajewski
   
  specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego
 •  
  Piotr Ruchała
   
  adwokat
 •  
  Kuba Ruiz
   
  specjalista w zakresie prawa nowych technologii na rynku finansowym
 •  
  Michał Sas
   
  specjalista w zakresie usług finansowych i ochrony inwestorów
 •  
  Borys D. Sawicki
   
  specjalista w zakresie ESG
 •  
  Jarosław Szewczyk
   
  specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego
 •  
  Marcelina Szwed-Ziemichód
   
  adwokatka
 •  
  Grzegorz Włodarczyk
   
   

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 130 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 400 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 1 racie 10 400 PLN 10 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj