hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia transportu

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

Cybulski Marcin fota mała"Wielkimi krokami zbliża się stulecie polskich badań nad sprawnością psychomotoryczną w transporcie lądowym i czas reformatorskich zmian w badaniach psychologicznych kierowców. Ostatnie pięćdziesiąt lat to zaś okres intensywnego rozwoju obszarów powiązanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na świecie. Jednocześnie, w polskich realiach, to czas wytężonej pracy nad stworzeniem trafnego i rzetelnego systemu doboru i oceny psychologicznej kierowców, ale także i kształtowania właściwych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego. W oparciu o tak mocne korzenie historyczne i jednocześnie o to, co współczesne i technologicznie zaawansowane funkcjonować winna współczesna psychologia transportu i ruchu drogowego.
Badania w zakresie psychologii transportu stanowią jeden z istotnych elementów składowych systemu bezpieczeństwa w transporcie. W polskich realiach wciąż jednak brakuje ludzi chcących i potrafiących mówić o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – specjalistów budujących samoświadomość polskiego kierowcy. Cóż więc możemy zrobić? Może warto się pochylić nad tematyką bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym? I wyjść poza utarte schematy postrzegania psychologa transportu przez pryzmat badań kierowców? Z tych właśnie pytań rodzi się nowoczesny program studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego. I, dzięki zaangażowaniu i wsparciu wykładowców, trenerów i partnerów instytucjonalnych – Automobilklubu Wielkopolski, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy i Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, założone cele dydaktyczne udaje nam się realizować."

Marcin Cybulski
Kierownik merytoryczny studiów.

Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów-praktyków (z min. dwuletnim doświadczeniem w pracy zawodowej) pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin. Ze względu na zajęcia praktyczne na Torze „Poznań" dodatkowym atutem będzie posiadanie czynnych uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.
Ustawa o kierujących pojazdami rewolucjonizuje badania psychologiczne kierowców. Już w 2016 roku pojawią się nowe możliwości dla psychologów transportu - zarówno w obszarze badań psychologicznych uczestników ruchu drogowego, jak i obowiązkowych kursów i szkoleń dla kierowców. Studia dają też możliwość ubiegania się o formalne uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu. Szczegółowe informacje na temat uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu odnaleźć można w „Ustawie o kierujących pojazdami", której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

Partner

 automobilklub wielkopolski logo

Partnerem studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „Psychologia transportu" jest Automobilklub Wielkopolski www.aw.poznan.pl

 

 

Czas trwania:

dwa semestry, 179 godzin, 30 puntktów ECTS

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów co trzy, cztery tygodnie, w piątki (od 16.00), soboty (od 9.00) i niedziele (do 16.00) w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10 oraz Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Jeden zjazd odbywa się na terenie Automobilklubu Wielkopolski.

Program

I. WIADOMOŚCI, KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

 • Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (12 godz.)
 • Mechanizmy regulacji zachowań (20 godz.), w tym:
  • moduł „Emocje, motywacja, stres" (4 godz.)
  • moduł „Temperament i osobowość" (5 godz.)
  • moduł „Wzrok i procesy poznawcze" (8 godz.)
  • moduł „Inteligencja" (3 godz.)
 • Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i zaburzenia psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy (8 godz.), w tym:
  • moduł „Procesy starzenia się i zaburzenia psychoorganiczne" (5 godz.)
  • moduł „Zaburzenia poznawcze" (3 godz.)
 • Wpływ leków na prowadzenie pojazdów mechanicznych (2 godz.)
 • Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych (4 godz.)
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu (6 godz.)
 • Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym (4 godz.)
 • Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą (8 godz.)

II. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Psychopatologia - klasyfikacja i diagnostyka (4 godz.)
 • Psychologia i diagnostyka uzależnień (6 godz.)
 • Propedeutyka badań kierowców (6 godz.)
 • Wywiad psychologiczny jako metoda zbierania informacji (6 godz.)
 • Psychologiczne narzędzia diagnostyczne (8 godz.)
 • Badanie sprawności psychomotorycznej (18 godz.)
 • Alternatywy diagnostyczne wobec tradycyjnych pomiarów diagnostycznych (6 godz.)

III. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

 • Warsztat integracyjny (4 godz.)
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy kierowcy (4 godz.)
 • Wypadki drogowe – przyczyny, rekonstrukcja, skutki i profilaktyka (6 godz.):
 • Kierowca a bezpieczeństwo w ruchu drogowym (8 godz.), w tym;
  • moduł „Kierowca pojazdu osobowego i kierowca w sporcie motorowym" (4 godz.)
  • moduł „Kierowca pojazdu ciężarowego i autobusu" (4 godz.)
 • Sprawny kierowca-bezpieczny kierowca – praktyczne zajęcia z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej - Tor „Poznań" (10 godz.)
 • Podstawy przedsiębiorczości, czyli jak założyć i utrzymać własną pracownię (6 godz.)
 • Wychowanie komunikacyjne i promocja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (10 godz.), w tym:
  • moduł „Wychowanie komunikacyjne" (2 godz.)
  • moduł „Promocja zasad BRD" (4 godz.)
  • moduł "Programy profilaktyczne w nauczaniu dzieci i dorosłych" (4 godz.)
 • Akty prawne w psychologii transportu (8 godz.)
 • Zachowania ryzykowne kierowców ( 4 godz.)
 • Co dalej, psychologu transportu? Czyli możliwości i wyzwania psychologii transportu w Polsce (6 godz.)
 • Godziny do dyspozycji kierownika studiów podyplomowych (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne

Podstawą do przyjęcia na studia jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym przedstawienie dokumentów ukończenia magisterskich studiów z zakresu psychologii, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dla kierunku „Psychologia transportu" wraz z oświadczeniem o przebiegu minimum 2-letniej kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe z obszaru psychologii nie jest wymagane), na podstawie której kierownik merytoryczny kwalifikuje kandydata do programu studiów.
Uwaga: zajęcia praktyczne na Torze „Poznań" będą się odbywać przy wykorzystaniu prywatnych pojazdów uczestników.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj