Bierniak-Woźny, Justyna
Justyna Bierniak-Woźny
dr
certyfikowana Project Manager
Brzozowski, Stanisław
Stanisław Brzozowski
 
ekonomista, konsultant
Chalastra, Michał
Michał Chalastra
 
ekspert z zakresu controllingu
Frączkiewicz-Wronka, Aldona
Aldona Frączkiewicz-Wronka
 
ekonomistka, znawczyni zagadnień polityki społecznej
Jarosiński, Mirosław
Mirosław Jarosiński
 
ekonomista, nauczyciel akademicki
Kalbarczyk, Witold Paweł
Witold Paweł Kalbarczyk
lek. med.
lekarz, manager, szkoleniowiec
Lipiński, Cezary
Cezary Lipiński
dr
manager w służbie zdrowia
Ławacz, Piotr
Piotr Ławacz
 
psycholog, coach
Michalak, Jacek
Jacek Michalak
dr
lekarz, nauczyciel akademicki
Osowska, Alina
Alina Osowska
 
psycholożka, trenerka
Rudawska, Iga
Iga Rudawska
prof. dr hab.
ekonomistka, nauczycielka akademicka
Strużyna, Janusz
Janusz Strużyna
prof. dr hab.
ekonomista, nauczyciel akademicki
Szynkiewicz, Piotr
Piotr Szynkiewicz
dr
kierownik merytoryczny Executive MBA w ochronie zdrowia, Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie
Wojtala, Wacława
Wacława Wojtala
dr
ekonomistka, nauczycielka akademicka