logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalista ds. HR

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Zarządzanie zasobami ludzkimi to młoda i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, ściśle związana z nowocześnie rozumianym zarządzaniem. Praca w HR to praca dla osób ambitnych, poszukujących wyzwań i możliwości zawodowej samorealizacji."

Suchar małedr Marek Suchar
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie im szansy zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR. Część zajęć poświęcona będzie rozwijaniu osobistych umiejętności w zakresie: współpracy, komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów oraz kierowania zespołami.
Udział w studium ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy i praktycznych, a także osobistych umiejętności, pozwalających na samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych oraz tworzenie i wprowadzanie: systemów ocen pracowniczych, systemów wynagrodzeń, planów rozwoju pracowników,a także organizację szkoleń oraz na skuteczną współpracy z menedżerami liniowymi i kadrą menedżerską we wdrażaniu procesów HR-owych w firmie.

Ilość miejsc

24

Wyróżniki

Oferowany w ramach studium program jest wyjątkowy, gdyż oprócz zagadnień wchodzących w skład kanonu wiedzy i praktyki ZZL:

 • zawiera również rozbudowany blok zajęć poświęconych rozwijaniu osobistych umiejętności związanych z ZZL (prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i oceniających, techniki negocjacji i mediacji, umiejętności związane z kierowaniem),
 • obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania i najbardziej aktualne tematy z zakresu ZZL, m.in.:
  • employer branding,
  • coaching,
  • zarządzanie kompetencjami,
  • model HR Biznes Partnera,
  • zarządzanie wiekiem,
  • kontroling personalny.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w zajęciach, test wiedzy oraz przygotowanie zespołowego projektu badawczego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów oraz interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Szczegółowa tematyka zajęć:

A. Zajęcia seminaryjno- warsztatowe:

 • Organizacja i funkcjonowanie działu HR.
 • Rekrutacja i selekcja.
 • Systemy wynagrodzeń.
 • Motywowanie i systemy ocen okresowych.
 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Zarządzanie karierą.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Prawne i etyczne podstawy działalności personalnej.
 • Outplacement.
 • Employer branding.
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Kontroling personalny.

B. Zajęcia warsztatowo- treningowe:

 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Rozmowa oceniająca.
 • Metody rozwiązywania konfliktów.
 • Metody podejmowania decyzji.
 • Gra negocjacyjna.
 • Gra kierownicza.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 630 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.