logo uswps nazwa 3

Studia

Nietrudno zauważyć, że wszystko zostało zaprojektowane. Jeszcze prościej można stwierdzić, że niewiele rzeczy jest dobrze zaprojektowanych.

dr Krzysztof Moszczyński, projektant

Głowa się rusza
konkurs dla kandydatów na grafikę

Zadanie kwalifikacyjne

Przygotowanie, dowolną techniką, wizualnego komentarza hasła:. „Gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy?” - jako społeczeństwo, cywilizacja, gatunek.
Termin nadsyłania prac: 23 lipca 2021 r.

Kto może wziąć udział?

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS.

– Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

Nagroda główna

Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość czesnego za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na kierunku grafika na Wydziale Prawa i Komunikacji Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Chcemy nagradzać kreatywność

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

Laureatki Głowa się rusza 2021

Pierwsze miejsce

Autorka Julia Karczyńska podjęła się ciekawej interpretacji konstrukcji rzeczywistości z uwzględnieniem jej cybernetycznego charakteru. W swojej pracy zestawia skrajne emocje z graficznym ukazaniem prostego kodu zero-jedynkowego, który wprost nawiązuje do cyfryzacji społeczeństwa oraz do cyfryzacji relacji społecznych. „Wszystko da się policzyć” – wydawałoby się; ale czy na pewno w takiej rzeczywistości chcemy żyć?

Pracę wykonano techniką manualną, w formacie niestandardowym. Minimalizm środków graficznych zestawiony został z precyzyjnym odwzorowaniem portretu.

Głowa sie rusza 2021 Julia Karczyńska

 

Wyróżnienie

Komisja wyróżniła pracę Olimpii Bandych za kreatywne i jednocześnie subwersywne podejście do zadanego tematu. Zaproponowany projekt może szokować, skłania on jednak do refleksji nad współczesnym stylem życia, nierzadko określanym w kategoriach ekspansywnej moderny. Praca została wykonana techniką dowolną, jest obiektem artystycznym.

Głowa sie rusza 2021 Olimpia Bandych

Grafika inna od wszystkich

W Katedrze Grafiki kształcimy przede wszystkim projektantantów komunikacji wizualnej. Wyposażając studentów w kompetencje społeczne, próbujemy wypracować wśród nich postawę kreatywną, dzięki której mogą samodzielnie odpowiadać na potrzeby rynku.

Jedyne takie studia projektowe

Kierunek grafika oferowany przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. Tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego, jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

Technologie są zmienne

Dzisiejszy świat jest niczym w porównaniu z tym, co czeka nas w niedalekiej przyszłości (w pozytywnym, ale również negatywnym znaczeniu). Jedno jest pewne – uniwersalna wiedza z zakresu komunikacji społecznej i społeczeństwa, a także kompetencje pracy w zespole i komunikacji interkulturowej oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia są stałe. To właśnie one budują przewagę na współczesnym rynku.

Projektanci komunikacji wizualnej

Problem analfabetyzmu we współczesnym świecie wcale nie jest marginalny. Problem ten dotyka nie tylko kraje nierozwinięte, lecz także te, w których społeczeństwo jest ekonomicznie wyraźnie podzielone na biednych i bogatych. W tym kontekście projektanci komunikacji wizualnej są odpowiedzialni za efektywne posługiwanie się językiem wizualnym, by sprawnie przekazać informację bez używania tekstu.

Zgłoszenia krok po kroku

 1. Wypełnij następujące dokumenty:
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, pocztą lub osobiście.
  • Na kopercie umieść dopisek „Głowa się rusza. Darmowy indeks na grafikę”, a na odwrocie koperty – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipca 2021 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2021 roku. O wynikach zostaniesz poinformowany/a za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.swps.pl/konkursgrafika.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".

  W dniach 18-23 lutego 2021 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.