logo uswps nazwa 3

Studia

Nowe zasady rekrutacji
na studia psychologiczne
I stopnia i 5-letnie jednolite studia magisterskie

 • Rekrutacja trwa.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc.

Na jakie kierunki obowiązuje lista rankingowa?

Lista rankingowa obowiązuje na studiach I stopnia na kierunku Psychologia (forma stacjonarna i niestacjonarna) oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (forma stacjonarna i niestacjonarna) w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Lista rankingowa nie obowiązuje na kierunku Psychologia w indywidualnej organizacji studiów (3,5-letnia tzw. Psychologia dla magistrów i licencjatów).

Czy na Uniwersytecie SWPS będzie tworzona jedna lista rankingowa?

Dla każdego kierunku i formy studiów tworzone są odrębne listy rankingowe.

Terminy naborów

nabory info ogolne

 

Co to są nabory?

Nabory to określone terminy składania dokumentów i wyniki kwalifikacji. Szczególną uwagę zwracamy na daty:

 • otwarcia i zamknięcia naboru;
 • ogłoszenia wyników kwalifikacji na listę rankingową;
 • dokończenia rekrutacji dla osób zawkalifikowanych na listę rankingową;
 • dokończenia rekrutacji dla osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej.

Czy możliwe jest wyczerpanie się wszystkich miejsc w 1. naborze?

W każdym naborze przyjmujemy określoną liczbę kandydatów. Na liście rankingowej znajduje się maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc przewidzianych jest dla danego naboru (opisane jako % wszystkich miejsc w ramach określonego limitu na rok akademicki 2021/2022).

MiastoForma studiówNabór INabór IINabór III
Warszawa stacjonarne 10% 75% 15%
niestacjonarne 20% 40% 40%
Wrocław stacjonarne 10% 65% 25%
niestacjonarne 10% 40% 50%
Poznań stacjonarne 10% 60% 30%
niestacjonarne 15% 30% 55%
Sopot stacjonarne 10% 65% 25%
niestacjonarne 15% 30% 55%
Katowice stacjonarne 10% 60% 30%
niestacjonarne 20% 30% 50%

 

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze?

Do listy rankingowej brane są pod uwagę dwa najlepiej zdane przedmioty w części pisemnej egzaminu. Przedmioty te są dowolne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

W jaki sposób będą przeliczane punkty z matury?

Wyniki z matury przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. Szczegółowe przeliczniki dla matury polskiej, matury międzynarodowej IB i EB opisane są w Uchwale Rekrutacyjnej. Przeliczniki dla matur zagranicznych zostały udostępnione w Szczegółowych zasadach rekrutacji.

Czy na kierunku psychologia obowiązuje próg punktowy?

Tak, aby przystąpić do rekrutacji, kandydaci muszą mieć określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych. Poniższa tebela przedstawia obowiązujący próg punktowy.

Wydziałdwa najwyższe wyniki z części pisemnej matury
nowa maturastara matura
Wydział Psychologii w Warszawie 120 pkt. 120 pkt.
Wydział Psychologii we Wrocławiu 120 pkt. 80 pkt.
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu 120 pkt. 100 pkt.
Wydział Psychologii w Sopocie 120 pkt. 80 pkt.
Wydział Psychologii w Katowicach 120 pkt. 80 pkt.

Kwalifikacja

Gdzie należy sprawdzać wyniki kwalifikacji?

Wyniki kwalifikacji należy sprawdzać w formularzu rekrutacyjnym, na indywidualnym koncie kandydata.

Co oznacza kwalifikacja na listę rezerwową w 1. lub 2. naborze?

Kandydat zostanie poinformowany w formularzu rekrutacyjnym o wpisaniu na listę rezerwową. Należy śledzić komunikaty z formularza rekrutacyjnego o możliwym zwolnieniu się miejsca na liście głównej. W przypadku braku kwalifikacji kandydat powinien wyrazić zgodę na uczestnictwo w kolejnym naborze.

Czy pozytywny wynik kwalifikacji na listę rankingową oznacza wpis na listę studentów?

Kwalifikacja na listę rankingową NIE OZNACZA wpisu na listę studentów. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura rekrutacji w terminach wskazanych przy naborach - decyduje data nadania dokumentów. Warunek ten dotyczy wyłącznie obywateli polskich. Obcokrajowcy mogą dostarczyć oryginały dokumentów do 29 października 2021.

Nowe zasady rekrutacji
Obowiązują kandydatów na studia psychologiczne I stopnia i 5-letnie jednolite studia magisterskie

Psychologia

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie:
Uwaga! Na kierunek Psychologia I st. i 5-letnie studia magisterskie obowiązuje lista rankingowa zgodna z harmonogramem naborów. Śledź daty dla swojego naboru i postępuj zgodnie z instrukcjami w formularzu rekrutacyjnym.
Rekrutacja on-line rozpoczyna się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00. Samej rejestracji można dokonać, nie mając jeszcze wyników świadectwa maturalnego.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłana jest wiadomość za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Oczekuj na wynik kwalifikacji
  • w przypadku kwalifikacji na listę rankingową – niezwłocznie przystąp do zawarcia umowy elektronicznej,
  • przypadku kwalifikacji na listę rezerwową – potwierdź dalszy udział w procesie rekrutacji w formularzu rekrutacyjnym lub anuluj swoje zgłoszenie.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą zawierasz z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i niezwłocznie dostarcz dokumenty do Biura rekrutacji:
  • świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika rekrutacji.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro rekrutacji pracuje wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy o dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię pocztą lub kurierem.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia w twoim indywidualnym koncie w formularzu rekrutacyjnym

 

Biuro Rekrutacji w Warszawie

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

Biuro Rekrutacji w Katowicach

Biuro Rekrutacji w Sopocie

Admissions Office