Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbJ"

O studiach

To pierwsze w Polsce i nowatorskie w skali międzynarodowej studia podyplomowe na temat zarządzania różnorodnością, inkluzywnej rekrutacji i budowania kultury włączenia osób neuroatypowych.

Koncentrujemy się na redukowaniu barier oraz wykorzystywaniu mocnych stron osób w spektrum autyzmu, z ADHD, dysleksją, zespołem Tourette’a czy dyspraksją, które często postrzegane są głównie przez pryzmat swoich ograniczeń. Pokazujemy, jak rekrutować osoby neuroatypowe w oparciu o ich unikatowy potencjał. Jak budować różnorodne zespoły i efektywnie nimi zarządzać, zwiększając ich produktywność i kreatywność.

Słuchacze uczą się projektować środowisko włączające, uwzględniając organizację pracy, przestrzeni oraz komunikacji, a także zarządzanie konfliktem. Włączamy obszar neuroróżnorodności do strategii diversity, equity & inclusion firmy, aby budować inkluzywną kulturę organizacyjną.

Baner linkujący do e-booka Neuroróżnorodność w miejscu pracy, link otworzy się w nowej karcie

Więcej informacji o studiach

Skupiamy się mocnych stronach osób neuroatypowych, takich jak kreatywność, myślenie analityczne czy wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna. Różnice w sposobie myślenia, odczuwania i działania mogą stanowić potencjał, który właściwie wykorzystany prowadzi do lepszego funkcjonowania społeczeństwa, w tym firm i organizacji.

Korporacje coraz częściej doceniają neuroróżnorodność, korzystając ze szczególnych talentów i umiejętności osób atypowych dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Najnowsze badania pokazują, że osoby te w pewnych zadaniach mogą być wielokrotnie bardziej produktywne od neurotypowych osób pracujących. Często są również autorami i autorkami innowacji, genialnymi koderami i koderkami, testerami i testerkami gier, projektantami i projektantkami rozwiązań funkcjonalnych.

 
 

Partner i autor koncepcji kierunku

Fundacja Atypika jest głównym partnerem Uniwersytetu SWPS, a także inicjatorem i autorem programu studiów “Neuroróżnorodność w miejscu pracy - inkluzywna rekrutacja i zarządzanie”.

Fundacja promuje neuroróżnorodność, czyli wiedzę o potencjale i wartości osób atypowych (inaczej neuroatypowych). Osoby atypowe odbierane są jako niepasujące do powszechnej definicji „normalności”, często postrzegane wyłącznie w kontekście trudności psychicznych związanych z takimi diagnozami medycznymi jak: ADHD, spektrum autyzmu, dysleksja, dyspraksja czy zespół Tourette’a.

Jako Fundacja dążymy do zmian systemowych w edukacji szkolnej i miejscu pracy oraz upowszechnianiu idei neuroróżnorodności w społeczeństwie.

Więcej informacji na stronie: atypika.org

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności, poznać dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania w budowaniu kultury włączającej osoby neuroatypowe w pracowniczy cykl życia.

Studia kierujemy przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują w organizacjach biznesowych, administracji publicznej czy trzecim sektorze.

 • DE&I officers
 • osób tworzących kulturę inkluzywną
 • osób zaufania w organizacji
 • osób na stanowisku buddy w firmie
 • osób wdrażających onboarding
 • rzeczniczek i rzeczników ds. etyki
 • osób związanych z HR
 • hiring managers
 • HR business partners
 • osób odpowiedzialnych za rekrutację
 • osób odpowiedzialnych za CSR
 • osób odpowiedzialnych za komunikację
 • menedżerek i menedżerów
 • liderek i liderów zespołów

Dlaczego warto?

 1. Ukończysz nowatorski kierunek studiów, który kształci pracowników przyszłości
 2. Odkryjesz potencjał, jaki tkwi w pracownikach atypowych
 3. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli budować kulturę inkluzywną w Twoim miejscu pracy
 4. Poznasz perspektywę osób neuroatypowych podczas warsztatów imersyjnych
 5. Poznasz know what i know how

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Ukończysz nowatorski kierunek studiów, który kształci pracowników przyszłości
  To pierwsze w Polsce i nowatorskie w skali międzynarodowej studia z zakresu diversity, equity, inclusion, czyli budowania kultury różnorodności, równości i włączenia dla osób neuroatypowych w organizacji.
 • Poznasz perspektywę osób neuroatypowych podczas warsztatów imersyjnych
  Dostarczamy narzędzia i metody edukacyjne, które pomogą spojrzeć na kwestię zatrudnienia z perspektywy osób neuroatypowych. Organizujemy również warsztaty komunikacyjne, wystąpienia przedstawicieli i przedstawicielek biznesu z Polski i zagranicy.
 • Poznasz know what i know how podczas studyjnych wizyt w firmach realizujących dobre praktyki w zakresie neuroróżnorodności

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie do neuroróżnorodności

Przedmiot

Wprowadzenie do neuroróżnorodności w miejscu pracy

Przedmiot

Neuroróżnorodność: nowe spojrzenie na różnice indywidualne

Przedmiot

Społeczne i kulturowe aspekty neuroróżnorodności

Przedmiot

Neuroróżnorodność z perspektywy biologicznej

Blok tematyczny

Neuromniejszości

Przedmiot

Uwaga i funkcje wykonawcze

espół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Przedmiot

Kontrola emocji

zespół Tourette’a, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Przedmiot

Komunikacja i umiejętności społeczne

spektrum autyzmu i nie tylko

Przedmiot

Sprawność ruchowa i manualna

rozwojowe zaburzenie koordynacji i dysgrafia

Przedmiot

Czytanie i liczenie

dysleksja i dyskalkulia

Przedmiot

Wrażliwość sensoryczna

atypowe przetwarzanie sensoryczne i wysoka wrażliwość

Przedmiot

Zdrowie i zaburzenia psychiczne a neuroróżnorodność

Blok tematyczny

Wsparcie osób neuroatypowych w miejscu pracy

Przedmiot

Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu

Przedmiot

Równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na niepełnosprawność i stan zdrowia

Przedmiot

Zatrudnienie wspomagane w procesie aktywizacji zawodowej

Przedmiot

Nowe spojrzenie na politykę personalną i procesy rekrutacyjne

Przedmiot

Adaptacje w miejscu pracy i technologie wspomagające

Przedmiot

Projektowanie inkluzywnej przestrzeni pracy

Przedmiot

Komunikacja i zarządzanie w różnorodnym zespole

Przedmiot

Zarządzanie konfliktem w różnorodnym zespole

Przedmiot

Wskaźniki i pomiar neuroróżnorodności i kultury włączającej w organizacji

Wizyty studyjne

Blok tematyczny

Projekt dostępnościowy

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 202 godziny dydaktyczne zajęć w formie warsztatów, seminariów i wykładów. Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że niektóre zjazdy realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form..

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie poszczególnych zajęć
 • Projekt dostępnościowy pisany w grupach pod opieką jednego z wykładowców

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Osoby prowadzące zajęcia są specjalistkami i specjalistami w swoich dziedzinach, nastawionymi na praktyczny wymiar przekazywanych treści. To samorzeczniczki i samorzecznicy, osoby zajmujące się naukowo zagadnieniami neuroróżnorodności, m.in. z zakresu psychologii, psychiatrii, zarządzania i urbanistyki, jak również osoby pracujące w największych organizacjach polskiego biznesu oraz aktywistki i aktywiści na rzecz ruchu neuroróżnorodności.

  Kierowniczka kierunku i współautorzy programu studiów

 •  
  Joanna Kotańska
   
  certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, socjolożka i trenerka biznesu
 •  
  Katarzyna Modlińska
   
  filozofka, psycholożka, założycielka i prezeska fundacji dla neurokultury Atypika
 • dr
  Michał Tomczak
  dr
  socjolog, pedagog, nauczyciel akademicki
 •  
  Marta Ambroziak
   
  trenerka i coach kadry menedżerskiej, mentorka, pasjonatka tematu neuroróżnorodności
 •  
  Katarzyna Bogatko
   
  radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 •  
  Paulina Cofór-Pinkowska
   
  psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka systemowo-psychodynamiczna
 •  
  Aneta Dziedzic
   
  PMO & CSR Lead w HCLTech Polska
 • dr hab. n. med.
  Ewa Ferensztajn-Rochowiak
  dr hab. n. med.
  lekarz psychiatra, kierowniczka pracowni zaburzeń afektywnych
 •  
  Ewa Furgał
   
  edukatorka, prezeska Fundacji Dziewczyny w Spektrum
 •  
  Andrzej Gab
   
  ekspert bezpieczeństwa IT
 • dr n. med.
  Ewa Kurczewska
  dr n. med.
  lekarz psychiatra
 •  
  Angelika Łasocha
   
  diagnostka, psychoterapeutka, psychoedukatorka, założycielka AUTYZM- Startup!
 • dr n. społ.
  Natalia Nowaczyk
  dr n. społ.
  neuropsycholog, kognitywista
 •  
  Ewelina Opalko
   
  psycholożka, psychoterapeutka indywidualna i grupowa, koordynatorka studiów
 •  
  Joanna Opyrchał-Ryłko
   
  przedsiębiorczyni, ekonomistka, specjalistka od zarządzania, analityki biznesowej oraz organizacji i optymalizacji procesów
 • dr hab.
  Radosław Rutkowski
  dr hab.
  fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy
 • dr n. społ.
  Katarzyna Stankiewicz
  dr n. społ.
  pedagożka, wykładowczyni akademicka
 • dr n. med.
  Krzysztof Szalecki
  dr n. med.
  lekarz neurochirurg
 • dr
  Joanna Szulc
  dr
  wykładowczyni, szkoleniowiec, specjalizuje się w problematyce zarządzania neuroróżnorodnością
 •  
  Marta Wierusz
   
  architekt, architekt wnętrz, arteterapeutka, edukatorka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Koordynator kierunku skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj