logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie) oraz osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej).

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Uważność i współczucie
Podstawy, badania i psychoterapia

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Pomimo, że uważność (mindfulness) od co najmniej dekady stała się zjawiskiem głównego nurtu psychologii, psychoterapii czy neuronauki w krajach zachodnich, a jej zastosowania wyszły już daleko po za dziedzinę zdrowia psychicznego, w Polsce jest cały czas stosunkowo mało znana i praktykowana, a dostęp do pogłębiania wiedzy w jej zakresie jest minimalny. Proponowane studia zostały tak pomyślane aby móc tę lukę uzupełnić w zakresie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oferują po pierwsze możliwość rozwinięcia własnej praktyki uważności pod okiem doświadczonych nauczycieli, co jest warunkiem koniecznym aby ją poznać i wdrożyć w swoje życie zarówno w wymiarze zawodowym (terapeuci, psycholodzy, lekarze, nauczyciele itd.) jak i osobistym. Po drugie, oferują unikatową możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w szerokim spektrum zagadnień teoretycznych i praktycznych powiązanych z uważnością i współczuciem, ze szczególnym akcentem na praktykę psychoterapeutyczną. Ambicją tego programu studiów jest bowiem to, aby dać solidne podstawy ogólne - psychologiczne, neuronaukowe i kontemplatywne uważności, a nie traktować jej powierzchownie, jako tylko „narzędzie" służące samorozwojowi lub pomaganiu. Temu poszerzonemu celowi służy również współpraca z amerykańskim Institute for Mindfulness and Psychotherapy, którego członkowie znajdą się w kadrze szkolącej.
Jeżeli zatem:
- chcesz wzbogacić swoje życie, uczynić je pełniejszym i bardziej zrównoważonym;
- chcesz poznać praktycznie i teoretycznie uważność;
- pragniesz nauczyć się metod opartych na uważności i współczuciu aby wzbogacić swoją praktykę zawodową (kliniczną, terapeutyczną, pedagogiczną bądź inną pracę z ludźmi bądź dla ludzi) te studia są dla Ciebie."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.holasnsp 647dr hab. n. med. Paweł Holas
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Adresatami programu są psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie), którzy chcą poszerzyć swój warsztat o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące uważności i współczucia oraz ich aplikacji w psychoterapii i w rozwoju osobistym. Osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej); psychologią Ja; teoriami świadomości oraz szerzej psychoterapią w tym głównie trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pograniczami uważności - psychologią pozytywną.
Dla psychoterapeutów i klinicystów studia mogą stanowić cenne źródło wiedzy na temat rozwijania i zastosowań uważności oraz tego w jaki sposób włączać ją do praktyki klinicznej w różnych problemach psychicznych i psychosomatycznych. Dla wszystkich zainteresowanych mogą stanowić źródło wiedzy o kontemplatywnych fundamentach uważności, korzyściach dla zdrowia wynikających z jej rozwijania oraz wynikach badań neuroobrazowych i klinicznych nad jej efektami.
Jednym z kluczowych elementów programu studiów jest samo-doświadczanie, czyli praktykowanie uważności w ramach różnych przedmiotów w tym zwłaszcza warsztatowym - treningowi uważności. W związku z tym studia dają szansę na doświadczeniowe poznanie efektów treningu uważności oraz da umiejętności i wskazówki jak praktykować i uczyć mindfulness, aby rozwijać zdolność do pełniejszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia.

Cel

Głównym celem jest zbudowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Celem jest także zapoznanie z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)).
Terapie oparte na uważności, akceptacji i współczuciu, w skrócie – MBT, z których te najbardziej znane to Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (MBSR) oraz powstała z jego połączenia z terapią poznawczą - Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) to najlepiej udokumentowane interwencje oparte na uważności, których skuteczność została wykazana w licznych meta-analizach w problemach i zaburzeniach emocjonalnych, zwłaszcza w wypadku MBCT, w zaburzeniach nastroju, profilaktyce depresji (Holas i Żołnierczyk-Zreda, 2018) oraz w problemach lękowych (np. metaanalizy Alsubaie i in., 2017 i Strauss i in., 2014). Mimo, że MBT są stosunkowo nowe, bo rozwijane od lat 90 tych XX wieku, stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych naukowo metod interwencji psychologicznej. Przykładowo, ostatnie meta-analizy obejmujące ponad 200 badań oraz 12 tys. osób (Goldberg in., 2018; Khoury i in., 2013), wykazały, że MBT są skuteczne w pierwotnych i wtórnych do chorób somatycznych problemach depresyjnych i lękowych. Z drugiej strony, rozwijanie uważności i związanych z nią jakości (umiejętności), takich jak współczucie, wdzięczność czy zdolność do cieszenia się (smakowania) są istotnym elementem programów psychologii pozytywnej. W istocie, liczne badania pokazały, że rozwijanie uważności wiąże się ze wzrostem dobrostanu i jakości życia, wpływając również korzystnie na relacje z innymi ludźmi.

Metody medytacyjne i ćwiczenia uważności, a także rozwijające (samo)współczucie są obecnie często stosowane we współczesnej psychoterapii, poradnictwie i różnych formach treningu mentalnego bez znajomości ich kontekstu, fundamentów, historycznego tła oraz ustaleń naukowych, co obniża ich jakość i efektywność.
Studia umożliwią absolwentom poznanie tego kontekstu, praktyczne przećwiczenie technik oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla klientów stosowanie tych metod w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń psychicznych, oraz samo-rozwoju. Poza poznaniem terapii opartych i nawiązujących do uważności i współczucia, studia wyposażą uczestników w znajomość współczesnych nurtów psychoterapii oraz dadzą zdolność do ich krytycznej oceny.
Obok wiedzy i umiejętności terapeutycznych, celem studiów jest również zapoznanie uczestników z wiedzą naukową dotyczącą uważności i zagadnień z nią związanych. Obejmuje to obok modeli psychologicznych, szerokie spektrum zagadnień począwszy od neurobiologii, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości, jak i pogranicza uważności wchodzącego w obszar psychologii pozytywnej. Z drugiej strony celem studiów jest zapoznanie uczestników z korzeniami kontemplatywnymi uważności, a zwłaszcza z podstawami psychologii buddyjskiej, która przeżywa obecnie rozkwit zainteresowania społeczności psychologów i badaczy.
Ich celem jest również solidne rozwinięcie własnej praktyki uważności, dzięki dużemu naciskowi studiów na praktyczne doświadczanie uważności oraz wsparcie w integrowaniu tego doświadczenia we własnym życiu i praktyce zawodowej. Studia w warstwie praktycznej umożliwią naukę narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności, w tym w szczególności w ramach terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów klinicznych.

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności. Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku. Ścieżka tzw. regularna (MBCT-PL 1) jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy pozostałych chętnych osób. Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.
Udział w studiach podyplomowych skraca oraz obniża o 1/3 (w przybliżeniu) koszt regularnej (standardowej) ścieżki do zostania nauczycielem. Ponadto, przez okres trwania studiów podyplomowych absolwenci mają możliwość uzyskania doświadczenia własnego i spełnienia wymogów potrzebnych do otwarcia szkolenia nauczycielskiego.
Szkolenie jest opisane na stronie: https://www.fundacja-mindfulness.org/opis-szkolenia.

Dlaczego warto

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).
 • Mamy doświadczenie, studia w Warszawie są prowadzone od 2015 roku.

Warunki zaliczenia

 • min 80% obecności na zajęciach
 • zdanie testów kończących bloki zajęć teoretycznych.

Czas trwania

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021 

Organizacja i tematyka zajęć

Szczegółowy program zajęć

 

 • Mindfulness (uważność) i Psychoterapia (MBCT) 
 • Neurobiologia medytacji 
 • Psychoterapia, główne nurty i ocena skuteczności 
 • Psychologia JA 
 • Kontemplatywne korzenie uważności. Psychologia buddyjska 
 • Psychologiczne modele uważności 
 • Uważność w pracy trenera. Zen-coaching w praktyce 
 • Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) 
 • Uważna praca z dziećmi 
 • Mindfulness i Psychoterapia: MBRP trening uważności w uzależnieniach 
 • Współczesne teorie świadomości a mindfulness 
 • Współczucie do innych i do siebie. Teoria i psychoterapia. 
 • Pogranicza uważności. Psychologia pozytywna. Seminarium 
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) 
 • Trening uważności 

Program studiów jest pionierski i wyjątkowy na tle dostępnych w Polsce i na świecie kursów dotyczących uważności i psychoterapii. Program został uznany jako na tyle dogłębny i pełny, iż pomyślne ukończenie studiów podyplomowych umożliwia rozpoczęcie i jednoczesne zaliczenie istotnej części blisko 3 letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty MBCT Oksfordzkiego Centrum Uważności (OMC), dla tych osób, które będą dalej chciały kontynuować naukę. Poniżej główna lista wyróżników studiów:

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • wiedzę z zakresu modeli psychologicznych uważności i współczucia, psychologii Ja oraz współczesnych teorii świadomości;
 • wiedzę z zakresu podstaw kontemplatywnych i filozoficznych uważności i współczucia, a także ich związku z psychologią pozytywną i praktyczną etyką;
 • wiedzę na temat naukowych podstaw uważności, w tym badań poznawczych i ustaleń neuronaukowych dotyczących efektów praktykowania uważności (medytacji) u osób zdrowych oraz cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne i psychofizjologiczne (psychosomatyczne);
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowań uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie, nurtów terapeutycznych opartych na uważności (mindfulness-based therapies) oraz tego jak integrować uważność z praktyką terapeutyczną (kliniczną); Szczególny nacisk zostaje położony na terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT);
 • wiedzę dotyczącą głównych nurtów psychoterapeutycznych opartych na dowodach, ze szczególnym naciskiem na 3 falę terapii poznawczo-behawioralnej, a w ramach niej na terapie zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT);
 • podstawową wiedzę na temat psychologii pozytywnej i jej odniesienia do zjawiska i badań nad uważnością/medytacją;
 • umiejętności prowadzenia podstawowych ćwiczeń treningu uważności oraz współczucia w rozwoju osobistym i psychoterapii;
 • w tym również umiejętności stosowania technik opartych na uważności w odniesieniu do różnych specyficznych problemów klinicznych (m. in. depresji, lęku i zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania). Zaburzenia te będą omawiane na tyle szczegółowo aby dać absolwentom dodatkowo solidną dawkę ogólnej wiedzy na temat ich psychopatologii, przebiegu i leczenia;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik MBCT;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik terapii zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)
 • umiejętność krytycznego podejścia do nowych zjawisk w psychoterapii i ich racjonalnej oceny;
 • przede wszystkim własne pogłębione doświadczenie medytacyjne, będące fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.

  Proponowane Studia Podyplomowe będą dawać również możliwość dalszego kształcenia się celem ubiegania się o certyfikat terapeuty MBCT wydany przez Centrum Uważności przy Uniwersytecie w Oksfordzie (OMC) w ramach Mindfulness-Based Cognitive Therapy International Training in Poland, organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfulness, prowadzony przez kadrę OMC oraz polskich nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli zakwalifikować się do tego szkolenia o ile ukończą pomyślne studia podyplomowe i rozwiną własną solidną praktykę uważności. Studia te zaliczają ponad 1/3 całości szkolenia certyfikacyjnego.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Bogdan Białek
redaktor naczelny magazynu "Charaktery", słuchacz pierwszej edycji kierunku

"Podyplomowe studia "Uważność i Wspólczucie. Podstawy, badania, psychoterapia" mogą być jedną z najlepszych inwestycji w siebie w Twoim życiu, nie tylko dla własnego rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Z najgłębszym przekonaniem rekomenduję te studia dla wszystkich, którzy poszukują przygody intelektualnej, doświadczenia duchowego i oczyszczającej mocy silnych pozytywnych emocji".

Aleksandra Gutowska

Aleksandra Gutkowska-Maciejuk, ekonomistka, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, zespołami i firmami

"Nasze życie często przypomina stację kolejową w dużym mieście. Z tłumem śpieszących się ludzi, setkami pędzących pociągów, peronami pełnymi smutków i radości. I często w tym ogromnym pędzie codzienności spóźniamy się na jakiś pociąg lub wsiadamy do nieodpowiedniego. Czasami wybieramy niewłaściwych towarzyszy podróży, a innym razem stoimy na peronie i ze strachu nie potrafimy zrobić kroku. Działamy jak szaleni lub pogrążamy się w niemocy, zamiast uważnie doświadczać życia tu i teraz. Jeżeli chcesz zdobyć naukową, opartą o badania wiedzę o innym rodzaju świadomości niż tryb działania oraz rozpocząć regularne praktyki medytacyjne, to studia podyplomowe Uważność i współczucie są właśnie dla Ciebie. Po 2 latach od ich ukończenia, stwierdzam, że były to najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Nie tylko otworzyły przede mną drzwi do mindfulness, ale pozwoliły także spotkać wyjątkowych ludzi - wykładowców i słuchaczy. Z którymi obecnie kontynuuję swoją podróż na pierwszym w Polsce kursie nauczycielskim terapii poznawczej depresji opartej na uważności (MBCT). Gorąco zachęcam do kupienia biletu na pociąg, kierowany przez dr hab. Pawła Holasa, psychiatrę i psychoterapeutę CBT, jednego z najbardziej doświadczonych teoretyków i praktyków uważności w Polsce."

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia i wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. W razie wątpliwości możliwa rozmowa rekrutacyjna. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk o zdrowiu i społecznych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2020/2021
(2 semestry) i w roku 2021/2022 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2020/2021
10 rat 690 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat**
690 zł**
2 raty*
3350 zł*
1 rata 3300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 10350 zł (w tym 6900 zł w 1 roku nauki, 3450 zł w 2 roku nauki)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 10050 zł (w tym 6700 zł w 1 roku nauki, 3350 zł w 2 roku nauki)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9900 zł (w tym 6600 zł w 1 roku nauki, 3300 zł w 2 roku nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2021 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2021 roku do 05 lutego 2022 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt 


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.