Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbm"

O studiach

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy niezbędnej do efektywnego pełnienia roli menedżera w każdym z trzech sektorów, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania organizacją.

Nasi słuchacze rozwiną osobiste kompetencje psychologiczne ułatwiające zarządzanie zespołami ludzkimi, motywowanie siebie i innych, a także wzmocnienie skutecznej komunikacji interpersonalnej i radzenie sobie ze stresem.

 

Czy to studia dla ciebie?

Nasz kierunek skierowany jest do:

 • osób, które zainteresowane sa zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie" lub „psychologia" i poszukują interdyscyplinarnej oferty.
 • doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną.

Dlaczego warto?

 1. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
 2. Program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a jako absolwent studiów będziesz wyposażony w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce.
 3. Nauczysz się zarządzania zespołami i wspierania innych w rozwoju.
 4. Poznasz zagadnienia z obszaru coachingu, mentoringu i action learningu.
 5. Poznasz podstawy controlingu i sprawozdawczości finansowej.

Program studiów

Blok tematyczny

Przywództwo, kierowanie ludźmi

Przywództwo w organizacji i zespole

Umiejętności i kompetencje menedżerskie

Rola lidera w zarządzaniu zmianą

Zarządzanie emergentne

Blok tematyczny

Współzależność społeczna: konflikt i negocjacje

Negocjacje w biznesie i poza biznesem

Konflikt i rozwiązywanie konfliktów

Blok tematyczny

Psychologia społeczna w pracy menedżera

Wywieranie wpływu społecznego

Inteligencja emocjonalna i społeczna w organizacji i działaniach biznesowych

Blok tematyczny

Organizacja i zarządzanie

Zarządzanie organizacjami

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie sobą

Zarządzanie przez wartości i koncepcja "Firmy jako Idea"

Blok tematyczny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia

Systemy motywacji i wynagrodzeń

Ocenianie pracowników

Rozwój kariery zawodowej - perspektywa indywidualna i organizacyjna

Blok tematyczny

Skuteczny marketing i komunikacja zewnętrzna

Marketing i komunikacja rynkowa

Specyfika komunikacji masowej i kreatywność w jej projektowaniu

Public relations

Blok tematyczny

Finanse i sprawozdawczość dla menedżera

Podstawy controlingu i sprawozdawczości finansowej

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Blok tematyczny

Techniki i praktyka zarządzania projektami

Metodologia zarządzania projektami - teoria i praktyka

Zarządzanie ryzykiem

Blok tematyczny

Egzamin końcowy

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych i składa się z 8 bloków tematycznych. Zjazdy odbywają się w weekendy, 2-3 razy w miesiącu.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
 • Zaliczenie egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę testową, pytania są jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą wszystkich zajęć realizowanych w ramach programu studiów w liczbie proporcjonalnej do liczby godzin danego przedmiotu w programie. Ocenę końcową ze studiów stanowi ocena z testu.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadrę stanowią pracownicy naukowi, praktycy zarządzania i psychologii, mający duże doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

  Kierownik merytoryczny kierunku

 • prof. dr hab.
  Dariusz Doliński
  prof. dr hab.
  wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
 • prof.
  Marek Ćwiklicki
  prof.
  ekonomista
 • dr
  Jarosław Flis
  dr
  socjolog i doktor zarządzania
 •  
  Witold Gotowski
   
  coach ICC, ekspert w zakresie przywództwa, perswazyjnej komunikacji i komunikacji współzależnej
 •  
  Patryk Góralowski
   
  prakseolog, który stworzył algorytmię Zarządzania i Sprzedaży, metody sprawnego osiągania rezultatów
 • dr hab.
  Tomasz Kafel
  dr hab.
  doktor habilitowany. Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 •  
  Mariusz Makowski
   
  psycholog społeczny
 •  
  Piotr Markiewicz
   
  adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 •  
  Tomasz Maślanka
   
  doradca Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu ds. Kontroli Zarządczej
 •  
  Monika Mostowik-Wanat
   
  socjolog, coach, doradca zawodowy
 • prof.
  Andrzej Nowak
  prof.
  profesor psychologii
 • dr
  Paweł Schmidt
  dr
  samodzielny pracownik naukowy AGH i wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych
 •  
  Marek Skała
   
  coach, trener
 •  
  Andrzej Szastok
   
  trener biznesu i administracji publicznej, coach, specjalista marketingu politycznego
 •  
  Mateusz Zmyślony
   
  dyrektor kreatywny i założyciel Grupy Eskadra

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 180 PLN 11 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 650 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 1 racie 10 900 PLN 10 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025