logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników urzędów pracy, organizacji pozarządowych, nauczycieli, pracowników działów HR

Kontakt

 • tel: 22 517 99 36
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Michał Wołowicz
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Job-Coaching
doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery - trzy semestry

 • Rekrutacja trwa. Trwają zapisy na listę rezerwową. 

O studiach

Kierunek dostępny także w Sopocie.

"Job-coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętność coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia Job-coacha już od poziomu gimnazjum aż do późnego wieku aktywności zawodowej. Podczas studiów dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele."

wolski maledr Paweł Wolski
Kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS Job-coaching

CELE STUDIÓW

Dostarczenie  kwalifikacji w trzech zawodach podczas jednych studiów Job-coachingu:

 • DORADCY ZAWODOWEGO
 • DORADCY EDUKACYJNEGO
 • COACHA KARIERY

Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego:

 • Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i pionierów doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce

Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów:

 • Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowaną we wsparciu rozwoju zawodowego.
 • Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli Doradcy Zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii.
 • Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching - metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym: zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu.
 • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation
 • Przejście własnego procesu Job-coachingu.

DLA KOGO?

 • Osoby zainteresowane Job-coachingiem nastawionym na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw, działalności gospodarczych, biznesów rodzinnych, osób zagrożonych utratą pracy i planujących zmiany zawodowe
 • Osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby chcące zdobyć uprawnienia w zawodzie doradcy zawodowego. Osoby planujące pracę w charakterze doradcy zawodowo - edukacyjnego w placówkach oświatowych muszą posiadać także przygotowanie pedagogiczne.
 • Pracownicy organizacji pozarządowych realizujących projekty aktywizacji zawodowej.
 • Pracownicy urzędów pracy i biur karier.
 • Pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych.
 • Absolwenci psychologii i kierunków pokrewnych
 • Nauczyciele i pedagodzy.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - I rok

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - III semestr

I i II semestr

1. DORADZTWO ZAWODOWE (120 godzin)

 • Metody doradcze (20h)
 • Metody rekrutacji i selekcji (10h)
 • Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (10h)
 • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
 • Personal Branding (20h)
 • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
 • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)

2. COACHING KARIERY (120 godzin)

 • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
 • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)
 • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
 • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)
 • Odkrywanie potencjału i kompetencji zawodowych (10h)

III semestr:

1. DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE (60 GODZIN)

 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego (20h)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
 • Praktyka – doradztwo edukacyjno-zawodowe (20h)

2. COACHING KARIERY (60 GODZIN)

 • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (20h)
 • Coaching systemowy (20h)
 • Narzędzia psychologiczne wykorzystywane w Job-coachingu (10h)
 • Praktyka – coaching (10h)

Kwalifikacje doradcy zawodowego:

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i edukacyjnego.

Kwalifikacje coacha:

Ukończenie odpowiedniej liczby godzin kształcenia (125h) do akredytacji coacha.

Izby Coachingu

Formy zaliczenia zajęć:

Obecność i aktywność na zajęciach / test / praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum pięć sesji) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.

Odbycie 10 godzin praktyki doradczej.

Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników podlega superwizji w wymiarze min. 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 2 godz. superwizji grupowej.

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.
Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie.

Liczba semestrów:

3

Liczba godzin:

360

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Paulina Dutkowiak

"Studia Job - coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej określić dziś mogę jako bardzo twórcze i rozwijające utorowanie mojej drogi zawodowej. Kiedy jako słuchacz stawiałam pierwsze kroki w murach uczelni, nie wiedziałam jeszcze dokąd pójdę i jak będzie wyglądała moja dalsza ścieżka kariery. Ta przygoda edukacyjna bardzo szybko okazała się fascynującą wędrówką pełną coachingowych - z pozoru oczywistych pytań i jakże zaskakujących odpowiedzi. Dziś wiem, że gdyby nie to miejsce, nie Ci ludzie i nie ta w niezwykle interesujący sposób zdobyta wiedza, nie byłabym tym kim jestem dzisiaj. W codziennych sytuacjach zawodowych pracuję z człowiekiem i dla człowieka. Pomagam planować dalszą drogę edukacyjno-zawodową oraz inspiruję i wspieram moich klientów w realizacji celów. Ja swój osiągnęłam. Nieustannie jednak stawiam przed sobą kolejne życiowe zadania. Jestem świadoma, bogatsza w wiedzę o sobie. Jestem spełniona- tak po prostu. Teraz czas na Was. Do dzieła!"

Paulina Dutkowiak
Konsultant ds. Rekrutacji
Job Impulse Polska
(Job-Coaching 2012/2013)

Agnieszka Grzymkowska

„Studia podyplomowe ,,Job Coaching" mają dla mnie szczególną wartość. Wzmocniły w znaczący sposób zarówno mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Bogaty program merytoryczny dostarczał rozległej wiedzy z zakresu coachingu oraz doradztwa zawodowego. Zawierał też ważne elementy z zakresu psychologii, które to w moim odczuciu, spinały w całość te dwa obszary dając finalnie możliwość uzyskania całościowego obrazu roli Job Coacha.
Zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz doświadczenie wyniesione z praktycznej części zajęć wykorzystuję dziś w swojej pracy zawodowej. Studia umocniły mnie w wyborze nowej ścieżki kariery, kariery związanej z kierunkiem tychże studiów:)
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że są to studia przygotowujące rzetelnie do pracy zarówno w roli coacha jak i doradcy zawodowego. W trakcie studiów poznałam sporo narzędzi coachingowych, które oceniam jako przydatne w pracy doradcy zawodowego.
Dziękuje wszystkim prowadzącym, a w szczególności Pani Katarzynie Ramirez – Cyzio, Pani Justynie Cuże oraz Panu Pawłowi Wolskiemu, których to sposób prowadzenia zajęć wyzwalał we mnie ogromne pokłady energii i motywacji do pracy nowo poznawanymi metodami."

Agnieszka Grzymkowska
job coach, trener biznesu, psycholog
(Job-Coaching 2011/2012)


Barbara Olszewska „Studia podyplomowe na SWPS: „Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery", nie były przypadkowym wyborem, ale świadomą decyzją, na co miały wpływ wysokie noty uczelni, w rankingach szkolnictwa wyższego. Chciałam zdobyć drugi zawód i wejść w branżę, do której intuicyjnie skłaniałam się do dawna. To była jedna z lepszych decyzji zawodowych! Miałam okazję uczyć się od najlepszych- praktyków, profesjonalistów, będącymi autorytetami w swoich dziedzinach, co przełożyło się na osobisty warsztat pracy. Teoria, praktyka i bogata metodologia procesów doradczych, których doświadczyłam na sobie, dały mi ogromną świadomość zawodową. Dzięki czemu nabrałam przeświadczenia, że mogę wkroczyć na rynek pracy jako osoba kompetentna i dobrze przygotowana do zawodu. Połączenie doradztwa i job-coachingu, wzajemnie uzupełniających się, poszerza warsztat pracy doradcy zawodowego i daje „magiczne" narzędzia otwierające, niezbędne do pracy z drugim człowiekiem. Ostatni rok to była trudna i wyczerpująca, choć owocna, praca nad sobą, własnymi ograniczeniami i oporami. Szczegółowe i wnikliwe informacje zwrotne Trenerów i Wykładowców, stały się inspiracją do własnego rozwoju i gruntownej autoanalizy, co jest szczególnie istotne w procesie pomocy i wsparcia innych ludzi. Polecam te studia przyszłym doradcom i job-coachom."

Barbara Olszewska
nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
doradca zawodowy, trener
(Job-Coaching 2012/2013)

Wiola Borys Kierszniewska

 „Zdecydowanie niestandardowy kierunek studiów dla ludzi lubiących wyzwania. Niezwykle dużo wiedzy i umiejętności przekazywanych przez świetnych specjalistów! Doskonali specjaliści w dziedzinie coachingu, psychologii, doradztwa zawodowego, pracy z osobami niepełnosprawnymi – stworzyli ciekawy program studiów, który „trzyma w napięciu" jak dobry thriller psychologiczny. Studiowanie było przygodą, częścią programu – zmiany życia: zawodowego i osobistego. Otrzymaliśmy różnorodne i praktyczne narzędzia doradcze i coachingowe. Polecam!"

Wioletta Borys-Kierszniewska
Trener biznesu Job Coach Doradca zawodowy
(Job-Coaching 2012/2013)

 Przemysław Płocharczyk„Uczestnicząc w studiach podyplomowych dowiedziałam się wiele o sobie, o tym jak się zachowywać, jak postępować by być dobrze zrozumianym. Wiele dały mi ćwiczenia o tak funkcjonuje w grupie, jakie są moje cele, pragnienia i czego potrzebuje do ich realizacji - najpierw uwierzyłem, że można je rzeczywiście zrealizować a następnie je zrealizowałem. W bardzo dużym stopniu przeżyłem swój warsztat trenerski o know-how pracy z osobami niepełnosprawnymi i dostałem narzędzia do pracy indywidualnej podczas coachingu rekomendowane przez ICC. W przeciągu roku po zakończeniu studiów przepracowałem około 300 godzin indywidualnych sesji doradczych z osobami niepełnosprawnymi o różnych niepełnosprawnościach i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 150 godzin indywidualnych sesji coachingowych z osobami 50+ zmieniającymi miejsce pracy, 100 godzin grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej dla osób osadzonych w zakładach karnych, wszystko poparte realnymi efektami. Wiedza i narzędzia które dostałem podczas studiów naprawdę dają rewelacyjne efekty w praktyce. Serdecznie dziękuję za wszystko co otrzymałem i naprawdę bardzo gorąco polecam!"

Przemysław Płocharczyk
Animator społeczno - zawodowy,
trener, job-coach, freelancer
(Job-Coaching 2011/2012)

Anna Grunwald

„Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej wybrałam, ponieważ koncentrują się na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej i pozwalają opanować szereg narzędzi do wykorzystania w praktyce zawodowej.
Zajęcia mają formę wykładów i case study, podczas których wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i co najistotniejsze, doświadczeniem.
Kierunek Job-coaching cenię za różnorodność poruszanych zagadnień z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego i doradztwa edukacyjnego. Szerokie potraktowanie tematu daje z pewnością solidne podstawy merytoryczne a uzyskane wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają rozumieć i przewidywać, w jakim kierunku rozwija się rynek pracy. Bardzo ważna była dla mnie możliwość wymiany opinii i konfrontacji własnych pomysłów z poglądami i doświadczeniem innych studentów.
Jestem przekonana, że studia podyplomowe na kierunku Job-coaching były świetnym wyborem."

Anna Grunwald
(Job-Coaching 2013/2014)

downloadfile 5

 "Przyznaję się bez bicia - na studia przyszłam po papier Doradcy zawodowego. Chciałam mieć dyplom, który potwierdzi zdobyte dotychczas doświadczenie. Ku mojemu zaskoczeniu na studiach dostałam nie tylko ogromną dawkę najświeższej wiedzy z tematu, ale przede wszystkim ogromny wachlarz narzędzi do pracy zarówno jako doradca, ale przede wszystkim jako coach i trener. Te trzy semestry fantastycznie nakierowały mnie do dalszej pracy i teraz z sukcesem działam w zawodzie, wykorzystując wszystko co dostałam od wspaniałej kadry kierunku. Uniwersytet SWPS to magiczne miejsce dla ludzi, którzy chcą. Ludzi, którzy świadomie kreują swoje życie i którym nie jest wszystko jedno, a kierunek Job-coaching jest tego najlepszym przykładem. Gdybym jeszcze raz miała podjąć tą decyzję, na pewno wybrałabym ten kierunek - z całego serca polecam wszystkim zainteresowanym tematem - nie tylko po wartościowy papier, ale przede wszystkim po wszystko to, co do wejścia na rynek pracy jako doradca i coach kariery jest potrzebne. Ze swojej strony ogromnie Wam za to dziękuję."

Zuza Sentkowska
Life & Career Coach, trener rozwoju, psycholog

Sulislawa Borowska

"Studia podyplomowe „Job – Coaching" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej rozpoczęłam jako osoba z kilkuletnią praktyką trenerską w zakresie rozwoju społeczno –zawodowego. Pomimo wcześniejszych doświadczeń, trzy semestry nauki, okazały się dla mnie kopalnią wiedzy i jedną wielką inspiracją do stałego urozmaicania moich programów szkoleniowych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są warsztatowo, przez doświadczonych specjalistów-praktyków. Prowadzący dbają również o to, aby zapewnić otwartą przestrzeń wymiany doświadczeń między samymi uczestnikami (często bardzo bogate i różnorodne ) co staje się wartością dodaną w procesie kształcenia.
Dzięki tym studiom, uporządkowałam swój warsztat pracy, wzbogaciłam fachową wiedzą i szerokim wachlarzem metod i technik pracy grupowej i indywidualnej. Udział w studiach pozwolił mi również na przepracowanie osobistej ścieżki zawodowej, która stała się mocnym fundamentem i motywacją tego, czym obecnie się zajmuję w zakresie job-coachingu.
Stąd szczerze i „gorąco" rekomenduję studia pn. „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zarówno dla tych, którzy są na początku swojej drogi związanej z doradztwem zawodowym , jak również dla tych, którzy mają za sobą już pewne doświadczenia i chcą doskonalić swój warsztat pracy."

Sulisława Borowska
Trener, moderator,
animator społeczny, job-coach
(Job-Coaching 2012/2013)

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 650 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 6200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
650 zł**
2 raty*
3150 zł*
1 rata 3100 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 9750 zł (łącznie 15 rat po 650 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 9450 zł (łącznie 3 raty po 3150 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9300 zł (6200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3100 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej ( absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

mwolowicz

Koordynator kierunku

Michał Wołowicz
tel. 22 517 99 58
e-mail: mwolowicz@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.