logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników działów HR, firm doradztwa personalnego, nauczycieli i pedagogów, pracowników urzędów pracy i organizacji pozarządowych

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Job-Coaching
nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery (3 semestry)

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w Sopocie.

„Job-coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętność coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, obniżania wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia Job-coacha. Podczas studiów dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele”.

wolski maledr Paweł Wolski
kierownik studiów

CELE/ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Dostarczenie pełnych kwalifikacji w DWÓCH ZAWODACH podczas jednych studiów Job-coachingu (III semestry):

 • DORADCY ZAWODOWEGO
 • COACHA KARIERY


2. Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami DOROSŁYMI ORAZ MŁODZIEŻĄ:

STUDENCI W TRAKCIE STUDIÓW:

 • uczestniczą w zajęciach WARSZTATOWYCH, prowadzonych przez PRAKTYKÓW I PIONIERÓW doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce
 • poznają treści dotyczące: psychologii rozwojowej, kariery j i motywacji, preorientacji i orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego, reorientacji zawodowej i coachingu kariery
 • uzyskują umiejętności zawodowe wpisujące się w aktualną ZINTEGROWANĄ STRATEGIĘ UMIEJĘTNOŚCI – co łączy się z możliwością pozyskania środków finansowych na działania doradcy zawodowego
 • poznają metody wsparcia m.in: „SPADOCHRON”, „DESIGN THINKING”, „PERSONAL BRANDING”, „TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH”, „KURS INSPIRACJI”, „METODA EDUKACYJNA” i wiele innych
 • uzyskują dostęp do ponad 30 NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH
 • przechodzą przez WŁASNY proces Job-coachingu
 • zostają przygotowani do uzyskania DODATKOWYCH KWALIFIKACJI nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego (do uzyskania pełnych uprawnień do pracy w szkole niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne)
 • zostają przygotowani do uzyskania DODATKOWYCH KWALIFIKACJI rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
  „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji”
  „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”.
 • oraz opisanych i planowanych do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
  „Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego”
  „Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej”
  „Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych”
  „Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży”

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW III semestrów

 • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu i/lub Intenational Coach Federation
 • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation
 • Poznanie coachingu operacyjnego, kompetencyjnego, psychologicznego i transformacyjnego
 • Poznanie metod coachingu klasycznego i prowokatywnego
 • Uzyskanie uprawnień do wykonywania badania za pomocą jednego z komercyjnych narzędzi diagnostycznych - Career Capital Questionnaire. Słuchacze przechodzą bezpłatne szkolenie wewnętrzne podczas studiów i dodatkowo otrzymują dostęp do badań na preferencyjnych warunkach.

ADRESACI

 • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych
 • nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i inni pracownicy oświaty
 • psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, tutorzy, mentorzy
 • konsultanci ds. kariery, specjaliści ds. rozwoju zawodowego
 • pracownicy biur karier, urzędów pracy i organizacji pozarządowych
 • osoby zainteresowane rozwojem własnej kariery zawodowej
 • osoby zainteresowane rozwojem osób bliskich
 • osoby zainteresowane zmianą, rozpoczęciem na nowo kariery zawodowej

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

I i II semestr

1. DORADZTWO ZAWODOWE (200 godzin)

 • Metody doradcze (20h)
 • Metody rekrutacji i selekcji i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (20h)
 • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
 • Personal Branding (20h)
 • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
 • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w doradztwie (20h)
 • Praktyka – doradztwo zawodowe (20h obowiązkowa + 40h dobrowolna)
 • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)

2. COACHING KARIERY (40 godzin)

 • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
 • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)

III semestr:

1. COACHING KARIERY (120 GODZIN)

 • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (40h)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
 • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
 • Praktyka – superwizja coachingu (10h + 20h praktyki indywidualnej poza godzinami studiów)

Kwalifikacje doradcy zawodowego

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do pełnienia roli doradcy zawodowego.

Kwalifikacje coacha

Ukończenie odpowiedniej liczby godzin kształcenia (125h) do akredytacji coacha Izby Coachingu.

Formy zaliczenia zajęć

Obecność i aktywność na zajęciach / test / praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum pięć sesji) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.

Odbycie 10 godzin praktyki doradczej.

Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników podlega superwizji w wymiarze min. 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 2 godz. superwizji grupowej.

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.
Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie.

Liczba semestrów

3

Liczba godzin

360

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Karolina

Marta Blauth, job coach, doradca zawodowy, filolog (Job-Coaching 2018/2019) 

Studia podyplomowe na SWPS Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, były najlepszym wyborem edukacyjnym na zwieńczenie mojej kariery zawodowej. Od prawie trzech dekad jestem nauczycielem, tutorem i dyrektorem szkoły. Mam ogromne doświadczenie pracy z drugim człowiekiem. Za trzy lata emerytura. Chciałam zdobyć nowe umiejętności, może drugi zawód i wejść w branżę dostępną także dla „młodych emerytów”. To były trzy semestry wspaniałej przygody intelektualnej. Miałam możliwość poznania znakomitych wykładowców- wysokiej klasy specjalistów; nie do przecenienia okazało się spotkanie grupy studentów- wspaniałych ludzi w różnym wieku, poszukujących nowych ścieżek w życiu.
Dzięki studiom na SWPS pozyskałam mnóstwo nowych narzędzi do pracy doradczej i coachingowej. Wzbogaciłam wiedzę o nowoczesne metody pracy grupowej i indywidualnej; wszak świat zmienił się od czasu, kiedy skończyłam pierwsze studia. Dzisiaj czuję, że połączyłam doświadczenie z nowoczesnym profesjonalizmem i mam się świetnie z tego powodu. Otworzyły się przede mną nowe możliwości. Nie boję się dezaktywizacji osoby w wieku okołoemerytalnym, którą jestem.
Rekomenduję te studia wszystkim osobom, które chcą być wciąż aktywne zawodowo mimo upływu czasu, jako najlepszą kurację odmładzającą i umysł, i ciało.

Karolina

Adela Rużyła - Wrzeszcz, Orange Polska (Job-Coaching, doradztwo zawodowe i edukacyjne 2018/2020) 

Studia Job coaching, doradztwo zawodowe i edukacyjne na Uniwersytecie SWPS rekomenduję tym wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty i wzbogacić się o nowe kwalifikacje. Świat zmienia się w zawrotnym tempie i zmiany te dotyczą również rynku pracy. Studia dają wskazówki jak sobie radzić w niestabilnym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym środowisku.
Wykładowcy przygotowują do tej roli doradców, aby nadążali za tempem zmian, które dotykają nie tylko ludzi, lecz także firmy i organizacje.
Te studia to spotkania z wieloma praktykami min. od: prowadzenia efektywnych rozmów coachingowych, rekrutacji, personal brandingu, doradztwa zawodowego i edukacyjnego, prawa pracy, narzędzi rozwojowych i diagnostycznych.
Szczególnie doceniam zaangażowanie naszego opiekuna dr. Pawła Wolskiego, który jest niezwykle inspirujący, otwarty na potrzeby swoich studentów i studentek. Potrafi motywować do działania i tworzy warunki do praktycznego działania, ośmiela do podjęcia wyzwań. Dzięki jego pomocy stworzyliśmy projekt o nazwie Ministerstwo Kariery, który jest odpowiedzią na potrzeby rynku i edukacji.
Wykłady z prof. Anną Paszkowską-Rogacz nauczyły mnie sprawnego wykorzystywanie różnorodnych narzędzi diagnostycznych. Przygotowały mnie również do prowadzenia sesji doradczych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dzięki studiom poszerzyłam znacznie sieć swoich kontaktów zawodowych, ale także – co równie ważne, zbudowałam serdeczne przyjaźnie.
To były bardzo wartościowe studia, polecam wszystkim, którzy chcą rozwinąć swoje talenty i szukają praktycznej, użytecznej wiedzy.

Karolina

Agnieszka Jereczek, Dyrektor Sprzedaży Alab Laboratoria, Coach i Doradca zawodowy, Coach sportowy (Job-Coaching, doradztwo zawodowe i edukacyjne 2018/2020) 

Studia Podyplomowe „Job Coaching i Doradztwo zawodowe” na Uniwersytecie SWPS to dla mnie strzał w dziesiątkę. Osobiście zaowocowały nowym rozdziałem w życiu zawodowym. Dwa nowe zawody Coach i Job Coach oraz Doradca zawodowy otworzyły dla mnie nową perspektywę i wyznaczyły cele zawodowe.
Studiowanie na SWPS to spotkania w grupie ludzi -zawodowców, coachów i doradców, psychologów i trenerów, praktyków będących pasjonatami swojego zawodu. Otrzymaliśmy wiele praktycznych materiałów, narzędzi i wskazówek w nowym dla wielu osób obszarze. Zajęcia polegały głównie na praktycznych ćwiczeniach. Swoją praktykę zawodową można było rozpocząć już w czasie trwania studiów a wykładowcy wspierali nas w tym. Dzięki temu są już pierwsi zadowoleni klienci - co cieszy szczególnie.
Na uwagę zasługuje również atmosfera jak panowała na zajęciach i wsparcie wspaniałej grupy, która jest nadal oparciem już po zakończeniu studiowania.
Uniwersytet SWPS zapewnia świetną bazę studencką, warunki i atmosfera uczelni bardzo dobra, wiele ciekawych webinariów, konferencji i spotkań poza zajęciami, dzięki którym można uzupełnić wiedzę i nawiązywać ciekawe kontakty.
Polecam każdemu, kto chce się rozwijać i działać lepiej w życiu, w biznesie, w budowaniu zespołów, namawiam nie odkładajcie decyzji na później.

Karolina

Magdalena Moskal, job coach i doradca zawodowy (Job-Coaching 2016/2018) 

Gorąco polecam studia podyplomowe “Job Coaching” na SWPS!! Studia u Pawła Wolskiego to zdecydowanie była najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć będąc na rozdrożu zawodowym, w momencie, w którym zastanawiałam się „Co dalej?” w aspekcie mojej dalszej kariery. Dzięki tym studiom dzisiaj jestem coachem kariery i właścicielką własnej firmy „Profundo Coaching”, w ramach której pomagam innym odkrywać ich drogę zawodową oraz „prosperować z pasji”. Stworzenie własnej firmy było dla mnie możliwe dzięki temu, że studia przygotowały mnie zarówno merytorycznie jak i praktycznie do pracy coachingowej z klientami. Ciekawy, wciągający program studiów, najnowsza wiedza, wiele godzin praktycznych ćwiczeń i przede wszystkim kadra niezwykłych ludzi – specjalistów, praktyków, pasjonatów, którzy w bardzo otwarty i przystępny sposób dzielili się swoją wiedzą i niesamowitą energią oraz czuwający nad najwyższą jakością całości Paweł Wolski to najlepsza rekomendacja. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem tych studiów, nie wahaj się, „wskakuj na pokład”! Będziesz żałować, jeśli tego nie zrobisz.


Barbara Olszewska „Studia podyplomowe na SWPS: „Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery", nie były przypadkowym wyborem, ale świadomą decyzją, na co miały wpływ wysokie noty uczelni, w rankingach szkolnictwa wyższego. Chciałam zdobyć drugi zawód i wejść w branżę, do której intuicyjnie skłaniałam się do dawna. To była jedna z lepszych decyzji zawodowych! Miałam okazję uczyć się od najlepszych- praktyków, profesjonalistów, będącymi autorytetami w swoich dziedzinach, co przełożyło się na osobisty warsztat pracy. Teoria, praktyka i bogata metodologia procesów doradczych, których doświadczyłam na sobie, dały mi ogromną świadomość zawodową. Dzięki czemu nabrałam przeświadczenia, że mogę wkroczyć na rynek pracy jako osoba kompetentna i dobrze przygotowana do zawodu. Połączenie doradztwa i job-coachingu, wzajemnie uzupełniających się, poszerza warsztat pracy doradcy zawodowego i daje „magiczne" narzędzia otwierające, niezbędne do pracy z drugim człowiekiem. Ostatni rok to była trudna i wyczerpująca, choć owocna, praca nad sobą, własnymi ograniczeniami i oporami. Szczegółowe i wnikliwe informacje zwrotne Trenerów i Wykładowców, stały się inspiracją do własnego rozwoju i gruntownej autoanalizy, co jest szczególnie istotne w procesie pomocy i wsparcia innych ludzi. Polecam te studia przyszłym doradcom i job-coachom."

Barbara Olszewska
nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
doradca zawodowy, trener
(Job-Coaching 2012/2013)

Wiola Borys Kierszniewska

 „Zdecydowanie niestandardowy kierunek studiów dla ludzi lubiących wyzwania. Niezwykle dużo wiedzy i umiejętności przekazywanych przez świetnych specjalistów! Doskonali specjaliści w dziedzinie coachingu, psychologii, doradztwa zawodowego, pracy z osobami niepełnosprawnymi – stworzyli ciekawy program studiów, który „trzyma w napięciu" jak dobry thriller psychologiczny. Studiowanie było przygodą, częścią programu – zmiany życia: zawodowego i osobistego. Otrzymaliśmy różnorodne i praktyczne narzędzia doradcze i coachingowe. Polecam!"

Wioletta Borys-Kierszniewska
Trener biznesu Job Coach Doradca zawodowy
(Job-Coaching 2012/2013)

downloadfile-5"Przyznaję się bez bicia - na studia przyszłam po papier Doradcy zawodowego. Chciałam mieć dyplom, który potwierdzi zdobyte dotychczas doświadczenie. Ku mojemu zaskoczeniu na studiach dostałam nie tylko ogromną dawkę najświeższej wiedzy z tematu, ale przede wszystkim ogromny wachlarz narzędzi do pracy, zarówno jako doradca, ale przede wszystkim jako coach i trener. Te trzy semestry fantastycznie nakierowały mnie do dalszej pracy i teraz z sukcesem działam w zawodzie, wykorzystując wszystko, co dostałam od wspaniałej kadry kierunku. Uniwersytet SWPS to magiczne miejsce dla ludzi, którzy chcą. Ludzi, którzy świadomie kreują swoje życie i którym nie jest wszystko jedno, a kierunek Job-coaching jest tego najlepszym przykładem. Gdybym jeszcze raz miała podjąć tą decyzję, na pewno wybrałabym ten kierunek - z całego serca polecam wszystkim zainteresowanym tematem - nie tylko po wartościowy papier, ale przede wszystkim po wszystko to, co do wejścia na rynek pracy jako doradca i coach kariery jest potrzebne. Ze swojej strony ogromnie Wam za to dziękuję."
Zuza Sentkowska
Life & Career Coach, trener rozwoju, psycholog

Sulislawa Borowska

"Studia podyplomowe „Job – Coaching" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej rozpoczęłam jako osoba z kilkuletnią praktyką trenerską w zakresie rozwoju społeczno –zawodowego. Pomimo wcześniejszych doświadczeń, trzy semestry nauki, okazały się dla mnie kopalnią wiedzy i jedną wielką inspiracją do stałego urozmaicania moich programów szkoleniowych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są warsztatowo, przez doświadczonych specjalistów-praktyków. Prowadzący dbają również o to, aby zapewnić otwartą przestrzeń wymiany doświadczeń między samymi uczestnikami (często bardzo bogate i różnorodne) co staje się wartością dodaną w procesie kształcenia.
Dzięki tym studiom, uporządkowałam swój warsztat pracy, wzbogaciłam fachową wiedzą i szerokim wachlarzem metod i technik pracy grupowej i indywidualnej. Udział w studiach pozwolił mi również na przepracowanie osobistej ścieżki zawodowej, która stała się mocnym fundamentem i motywacją tego, czym obecnie się zajmuję w zakresie job-coachingu.
Stąd szczerze i „gorąco" rekomenduję studia pn. „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zarówno dla tych, którzy są na początku swojej drogi związanej z doradztwem zawodowym , jak również dla tych, którzy mają za sobą już pewne doświadczenia i chcą doskonalić swój warsztat pracy."

Sulisława Borowska
Trener, moderator,
animator społeczny, job-coach
(Job-Coaching 2012/2013)

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2021/2022
(2 semestry) i w roku 2022/2023 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat 680 zł
2 raty 3250 zł
1 rata 6200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2022/2023
10 rat**
680 zł**
2 raty*
3250 zł*
1 rata 3100 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 10200 zł (łącznie 15 rat po 680 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 9750 zł (łącznie 3 raty po 3250 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9300 zł (6200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3100 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2022 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2022 roku do 05 lutego 2023 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej ( absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.