logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy.

Kontakt

Wrocław, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Grafika reklamowa

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

„To unikalny na rynku kierunek, który opiera się na dwóch filarach: uczy narzędzi graficznych i praktycznych rozwiązań. Jednocześnie przekazuje oparte na badaniach teoretyczne podstawy tworzenia skutecznych projektów reklamowych w oparciu o psychologiczne mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności w obszarze grafiki reklamowej, ale również jako wynik zajęć praktycznych stworzy teczkę własnych prac. To studia dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży reklamowej, dla tych którzy znają narzędzia, ale nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać je w praktyce, jak i dla tych którzy znają podstawy, brak im jednak praktycznych umiejętności konkretnej pracy z narzędziami.”

doliński grafikaprof. dr hab. Dariusz Doliński
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy. Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane pracą w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach lub firmach posiadających swoje działy składu i fotoedycji. Studia pozwolą także poszerzyć wiedzę na temat pracy grafika osobom czynnie uprawiającym ten zawód, które odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu składu i fotoedycji oraz wymiany doświadczeń z praktykami rynku.

Cel

Studia Grafika Reklamowa to odpowiedź na potrzeby rynku: ich zamierzeniem jest perfekcyjne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie grafika reklamowego. Są kontrofertą uczelni artystycznych, nie dających tak dobrego przygotowania w kwestii brandingu i osadzenia pracy grafika w kontekście działań rynkowych firm oraz oczekiwań pracodawców w tym zakresie.

Dlaczego warto?

Wyróżnikami tych studiów, w odróżnieniu od kierunków typowo artystycznych jest oparcie ich na dwóch filarach: poznaniu teorii przygotowania przekazu reklamowego (typografia, kompozycja czy psychologia reklamy) ale również praktycznej znajomości narzędzi graficznych i umiejętności wspomagających prace grafika; fotografia, czy obróbka filmów.
Studia bazują na nowoczesnych narzędziach i metodach: np. eye-tracking.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc

24

Warunki zaliczenia

Prezentacja przygotowanej pracy dyplomowej grupy projektowej. W grupie znajdują się maksymalnie 4 osoby. Tytuł i forma pracy zostaje wybrana najpóźniej po pierwszym semestrze.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Studia prowadzone są przez specjalistów z Uniwersytetu SWPS, którzy w swojej pracy naukowej i artystycznej dotykają problemu reklamy lub kreacji: prof. dr hab. D.Doliński, prof. M.Grzyb dr Ł.Kliś, dr J.Kulbat dr T.Grzyb wspomagani przez praktyków na co dzień tworzących kampanie marketingowe: Paweł Tkaczyk, Renata Makuszak-Krzyżaniak.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

W toku studiów przedstawimy również wszelkie aspekty reklamy związane z historią designu, psychologicznymi mechanizmami oddziaływującymi w reklamie czy postulaty wysuwane przy kreowaniu tożsamości marki. Specjaliści z branży reklamowej, przede wszystkim praktycy, przedstawią kwestie reklamy traktowanej jako proces, gdzie istotne jest jej osadzenie w realiach rynkowych oraz szerszej perspektywie społecznej: segmentacja konsumentów, badania zachowań nabywczych, poszukiwania insightów konsumenckich oraz analiza działań konkurencji. Omówiona zostanie komunikacja marki w zakresie kreacji i planu mediów. Studia łączą więc praktykę z teorią, a ich celem jest jak najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu. Pracujemy na programach: Photoshop, InDesign, Illustrator.

Zajęcia prowadzone w cyklu weekendowych spotkań raz lub dwa w miesiącu. 202 godziny, dwa semestry:

 • projektowanie graficzne, programy Adobe; zajęcia praktyczne, ćwiczenia, zwykle niedziela,
 • historia designu i reklamy oraz psychologiczne mechanizmy reklamy; wykłady,
 • od strategii do egzekucji: zarządzanie projektem w agencji reklamowej; konwersatorium,
 • kompozycja i tworzenie wizerunku, typografia, SIW, logo; konwersatorium,
 • zastosowania praktyczne prac projektowych: przygotowanie do druku, projektowanie opakowań, współpraca z drukarnią, techniki tv: praca plenerowa, montaż; zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

Zajęcia z zakresu projektowania graficznego (o ile pozwoli na to liczebność grupy) będą odbywały się na dwóch poziomach zaawansowania.
Jedna grupa dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie projektowały i zaczynają swoją pracę graficzną.
Druga grupa dla osób, dla których nie jest to pierwsze spotkanie z programami graficznymi, a na studiach zamierzają uzupełnić swoją wiedzę.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul.Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.