logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy.

Kontakt

Wrocław, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Grafika reklamowa

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

„To unikalny na rynku kierunek, który opiera się na dwóch filarach: uczy narzędzi graficznych i praktycznych rozwiązań. Jednocześnie przekazuje oparte na badaniach teoretyczne podstawy tworzenia skutecznych projektów reklamowych w oparciu o psychologiczne mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności w obszarze grafiki reklamowej, ale również jako wynik zajęć praktycznych stworzy teczkę własnych prac. To studia dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży reklamowej, dla tych którzy znają narzędzia, ale nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać je w praktyce, jak i dla tych którzy znają podstawy, brak im jednak praktycznych umiejętności konkretnej pracy z narzędziami.”

doliński grafikaprof. dr hab. Dariusz Doliński
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy. Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane pracą w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach lub firmach posiadających swoje działy składu i fotoedycji. Studia pozwolą także poszerzyć wiedzę na temat pracy grafika osobom czynnie uprawiającym ten zawód, które odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu składu i fotoedycji oraz wymiany doświadczeń z praktykami rynku.

Cel

Studia Grafika Reklamowa to odpowiedź na potrzeby rynku: ich zamierzeniem jest perfekcyjne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie grafika reklamowego. Są kontrofertą uczelni artystycznych, nie dających tak dobrego przygotowania w kwestii brandingu i osadzenia pracy grafika w kontekście działań rynkowych firm oraz oczekiwań pracodawców w tym zakresie.

Dlaczego warto?

Wyróżnikami tych studiów, w odróżnieniu od kierunków typowo artystycznych jest oparcie ich na dwóch filarach: poznaniu teorii przygotowania przekazu reklamowego (typografia, kompozycja czy psychologia reklamy) ale również praktycznej znajomości narzędzi graficznych i umiejętności wspomagających prace grafika; fotografia, czy obróbka filmów.
Studia bazują na nowoczesnych narzędziach i metodach: np. eye-tracking.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Dwa semestry.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Prezentacja przygotowanej pracy dyplomowej grupy projektowej. W grupie znajdują się maksymalnie 4 osoby. Tytuł i forma pracy zostaje wybrana najpóźniej po pierwszym semestrze.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Studia prowadzone są przez specjalistów z Uniwersytetu SWPS, którzy w swojej pracy naukowej i artystycznej dotykają problemu reklamy lub kreacji takich jak: prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Marek Grzyb, dr hab. Łukasz Kliś, dr hab. Tomasz Grzyb prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Jarosław Orzechowski prof. Uniwersytetu SWPS wspomagani przez praktyków na co dzień tworzących kampanie marketingowe jak: Paweł Tkaczyk, Renata Makuszak-Krzyżaniak.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

W toku studiów przedstawimy również wszelkie aspekty reklamy związane z historią designu, psychologicznymi mechanizmami oddziaływującymi w reklamie czy postulaty wysuwane przy kreowaniu tożsamości marki. Specjaliści z branży reklamowej, przede wszystkim praktycy, przedstawią kwestie reklamy traktowanej jako proces, gdzie istotne jest jej osadzenie w realiach rynkowych oraz szerszej perspektywie społecznej: segmentacja konsumentów, badania zachowań nabywczych, poszukiwania insightów konsumenckich oraz analiza działań konkurencji. Omówiona zostanie komunikacja marki w zakresie kreacji i planu mediów. Studia łączą więc praktykę z teorią, a ich celem jest jak najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu. Pracujemy na programach: Photoshop, InDesign, Illustrator.

Zajęcia prowadzone w cyklu weekendowych spotkań raz lub dwa w miesiącu. 202 godziny, dwa semestry:

 • projektowanie graficzne, programy Adobe; zajęcia praktyczne, ćwiczenia, zwykle niedziela,
 • historia designu i reklamy oraz psychologiczne mechanizmy reklamy; wykłady,
 • od strategii do egzekucji: zarządzanie projektem w agencji reklamowej; konwersatorium,
 • kompozycja i tworzenie wizerunku, typografia, SIW, logo; konwersatorium,
 • zastosowania praktyczne prac projektowych: przygotowanie do druku, projektowanie opakowań, współpraca z drukarnią, techniki tv: praca plenerowa, montaż; zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

Zajęcia z zakresu projektowania graficznego (o ile pozwoli na to liczebność grupy) będą odbywały się na dwóch poziomach zaawansowania.
Jedna grupa dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie projektowały i zaczynają swoją pracę graficzną.
Druga grupa dla osób, dla których nie jest to pierwsze spotkanie z programami graficznymi, a na studiach zamierzają uzupełnić swoją wiedzę.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.