logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, lekarzy, socjologów i pedagogów, którzy pracują z osobami w kryzysie bądź chcą poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kryzys i interwencje kryzysowe

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, która stanowi wartość zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego a także wielu innych osób, które rzadziej lub częściej stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy. Opracowując program studiów szczególnie istotne dla mnie było uwzględnienie interdyscyplinarnego wymiaru interwencji kryzysowej. Dlatego zajęcia prowadzi kadra składająca się z aż 16 specjalistów, wśród których są osoby specjalizujące się w interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, lekarze, prawnicy oraz negocjator policyjny. Ważne było dla mnie także, aby słuchacze poza umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą podnieśli także swoją wartość na rynku pracy, dlatego uczestnicy w ramach studiów mają zapewnione szkolenie niezbędne do uzyskania Certyfikatu Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Dodatkowo, program zajęć spełnia wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

liszewska kryzysdr Natalia Liszewska
Kierownik kierunku

Adresaci

Studia podyplomowe stanowią ofertę poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu interwencji kryzysowej dla psychologów, pedagogów, socjologów, policjantów, pracowników pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych, prawników oraz dla wszystkich osób które pracują lub zamierzają pracować z osobami w kryzysie. Program kursu jest zaplanowany tak, by osoby pracujące w różnych obszarach (m.in. Policja, NGO, organizacje pomocy społecznej, OIK) mogły poznać uniwersalne zasady i strategie interwencji kryzysowej, obejmujące pomoc psychologiczną, prawną i organizacyjną.

Cel

Interwencję kryzysową cechuje systemowe podejście, które oznacza wielostronne i interdyscyplinarne wsparcie osób w kryzysie. Niezwykle istotne jest to, by osoby pracujące w różnych instytucjach pomocowych mogły poznać uniwersalne strategie działania w sytuacji kryzysu, a także poznać obszary współpracy pomiędzy różnego rodzaju organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie.
Studia mają na celu poznanie i ćwiczenie strategii wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychologicznego. Program studiów obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej, prawnej i organizacyjnej wykorzystywanej w pracy z osobą doświadczającą kryzysu. Podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane techniki diagnostyczne i metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu (kryzys środowiskowy, kryzys utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy, kryzys w obliczu choroby, kryzys związany z uzależnieniem). Nadrzędnym celem zajęć jest ćwiczenie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy związanej ze sposobami pomocy osobom w kryzysie.

Dlaczego warto?

 • Profesjonalna kadra w tym 4 superwizorów, autorzy publikacji naukowych, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, lekarze, psycholodzy, specjaliści przeciwdziałania przemocy, terapeuci uzależnień.
 • Jedyna w Polsce możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez International Critical Incident Stress Foundation (ICISF)
 • Możliwość zdobycia uniwersalnych i praktycznych umiejętności niezbędnych w niemal każdym kontekście pracy psychologów, policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów.
 • Bogaty program obejmujący szeroki zakres pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych, m. in.: choroba, śmierć, przemoc, uzależnienie.
 • Studia na Wydziale Uniwersytetu SWPS, który uzyskał prestiżowa kategorię A+, pierwsze miejsce w grupie nauk społecznych

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (minimum 80% godzin), projekt zaliczeniowy, prezentacja projektu.

Czas trwania

Dwa semestry.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

OPCJONALNIE: Absolwenci uzyskają certyfikaty uczestnictwa w kursie "Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym według modelu ICISF" oraz "Interwencja kryzysowa w kontakcie grupowym według modelu ICISF". Opłata za certyfikaty z International Critical Incident Stress Foundation wynosi ok. 350 zł (w zal. od kursu dolara). Certyfikaty zostaną przyznane na podstawie obecności w trwającym 25 godzin dydaktycznych kursie. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.

Po uzyskaniu dyplomu przewiduje się możliwość dalszego pogłębiania kwalifikacji zawodowych na dodatkowych kursach w Uniwersytecie SWPS Filii we Wrocławiu.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Organizacja i tematyka zajęć

 • Psychologia kryzysu i metody pracy w interwencji kryzysowej (17 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym i grupowym według modelu ICISF (27 godz.)
 • Dialog motywujący w interwencji kryzysowej (16 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia kryzysem suicydalnym (15 godz.)
 • Interwencja i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (28 godz.)
 • Interwencyjne działania w sytuacji przemocy seksualnej i napaści seksualnej (10 godz.)
 • Pomoc dorosłym w żałobie (8 godz.)
 • Interwencja kryzysowa wobec osoby z diagnozą choroby onkologicznej oraz jej rodziny (16 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w grupie osób uzależnionych, mniejszości seksualnych oraz osób żyjących z HIV (12 godz.)
 • Katastrofy, kryzysy i zagrożenia ekologiczne a natura ludzka (10 godz.)
 • Negocjacje kryzysowe i policyjne (7 godz.)
 • Rodzina w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa (8 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem (8 godz.)
 • Prezentacja projektów (8 godz.)

Liczba godzin: 190

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.