Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hai"

O studiach

Inteligencja emocjonalna lidera to unikatowe na polskim rynku studia, których program integruje modele opracowane przez grupy badaczy, pod kierownictwem Daniela Golemana, Petera Saloveya i Reuvena Bar-Ona.

Nasi słuchacze zostaną kompleksowo przygotowani do pełnienia roli naturalnych liderów i przywódców. Rozwijają inteligencję emocjonalną w zakresie skutecznego budowania przychylności współpracowników, porywania ludzi do działania i wzbudzania ich motywacji. Uczą się jak wyzwalać w pracownikach to, co najlepsze i znacząco poprawiać jakość życia własnego oraz innych ludzi.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, wykorzystujemy metody, takie jak: symulacje, gry, analizy przypadków oraz ćwiczenia, które pozwalają uczyć się poprzez doświadczenie oparte na eksperymentach psychologicznych.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy wszystkich, którzy aspirują do roli liderów lub nieformalnie sprawują już taką rolę.

Odbiorcami kierunku są m.in.:

 • menedżerowie różnego szczebla
 • kierownicy projektów
 • pracownicy HR
 • HR biznes partnerzy

Dlaczego warto?

 1. Otrzymasz kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli lidera i przywódcy.
 2. Poznasz model inteligencji emocjonalnej i dziesięć zaliczanych do niej kompetencji.
 3. Rozwiniesz umiejętność wpływania na emocje, motywację i zachowania innych ludzi.
 4. Zdobędziesz kompetencje poznawcze związane z podejmowaniem decyzji.
 5. Zyskasz umiejętności w zakresie empatii, budowania relacji z innymi, pracy zespołowej, inspirowania i motywowania ludzi, coachingu i mentoringu, wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów oraz samoregulacji.

Program studiów

Blok tematyczny

Wpływ społeczny – uległość, konformizm, perswazja

(20 godz.)

Blok tematyczny

„The Power of WE” – czy siódma reguła wpływu społecznego?

(2 godz.)

Blok tematyczny

Inspirujące przywództwo, które buduje determinację i motywację ludzi do działania

(20 godz.)

Blok tematyczny

Budowanie relacji potrzebnych do długotrwałej współpracy

(20 godz.)

Blok tematyczny

Praca zespołowa, która buduje efekt synergii – zespół osiąga wyjątkowe rezultaty działania

(18 godz.)

Blok tematyczny

Zarządzanie konfliktem z wykorzystaniem sporów do tworzenia efektywniejszego środowiska pracy

(20 godz.)

Blok tematyczny

Wykorzystywanie empatii do odczytywania stanów emocjonalnych ludzi i wpływania na nie

(10 godz.)

Blok tematyczny

Coaching i mentoring – nastawianie ludzi na rozwój

(20 godz.)

Blok tematyczny

Self management (zarządzanie sobą) skutecznie podnoszące jakość własnego życia

(20 godz.)

Blok tematyczny

Świadomość organizacyjna, pozwalająca na budowanie własnej pozycji i realizację celów w organizacji

(10 godz.)

Blok tematyczny

Podejmowanie decyzji, które poprawiają dobrostan psychologiczny i materialny

(20 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 83% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie przynajmniej 60% testu wiedzy z większości zajęć

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy zdobyli doświadczenie w różnorodnych środowiskach jako kadra kierownicza przedsiębiorstw, menedżerowie odpowiedzialni za rozwój pracowników i HR biznes partnerzy, mediatorzy, coachowie i trenerzy, naukowcy prowadzący badania w obszarze psychologii społecznej, a także kierownicy zespołów projektowych, również międzynarodowych.

Kierownicy kierunku

dr
Jarosław Kulbat
dr
psycholog społeczny, konsultant i trener
 
Cezary Radomski
 
trener, doradca, negocjator i mediator
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Tomasz Grzyb
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
trener uhonorowany Certificate of Appreciation NATO, specjalista w zakresie wpływu społecznego
dr
Sławomir Jarmuż
dr
doktor psychologii
 
Adrianna Kołosowska
 
Socjolog, szkoleniowiec i coach
 
Agnieszka Pittner-Surówka
 
trener i doradca, specjalizuje się w dziedzinie obsługi klienta i zarządzania
 
Jerzy Skóra
 
trener, menadżer projektów, koordynator szkoleń

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025