logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i pracowników HR, osób aspirujących do roli liderów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Inteligencja emocjonalna lidera

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE LUB W FORMIE HYBRYDOWEJ (ONLINE LUB OFFLINE).

O studiach

„Inteligencja emocjonalna stanowi kluczowy element naturalnego przywództwa, który decyduje o skuteczności zarządzania ludźmi i budowaniu zespołu.
Przełomowe osiągnięcia w badaniach nad mózgiem pokazują, dlaczego działania lidera mają ogromny wpływ na tych, którymi kieruje. Wyniki tychże badań rzucają światło na to, w jaki sposób inteligentnym emocjonalnie liderom udaje się inspirować innych, nastawiać pracowników na rozwój, wzbudzać zaangażowanie i motywację, budować lojalność.
Inteligencja emocjonalna lidera potrzebna jest szczególnie w kryzysie, kiedy liderzy nadają sens działaniom grupy, a ich sposób widzenia danej sytuacji udziela się szybko podopiecznym. Odpowiedni sposób komunikacji lidera pomaga pracownikom pozbyć się poczucia chaosu i zwątpienia.”

Cezary RadomskiCezary Radomski
Współkierownik merytoryczny kierunku

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Adresatami studiów są menadżerowie różnego szczebla, kierownicy projektów, HR biznes partnerzy, osoby aspirujące do roli liderów lub nieformalnie sprawujący taką rolę.

Cel

Dzięki rozwojowi inteligencji emocjonalnej w zakresie, który obejmuje program studiów słuchacze będą:

 • skuteczniej budować przychylność współpracowników,
 • wyzwalać w podopiecznych pozytywne emocje w stosunku do pracy, współpracowników i organizacji,
 • porywać ludzi do działania, wzbudzać autonomiczną motywację,
 • wyzwolą w pracownikach to, co najlepsze. 

Dlaczego warto?

Jest wiele programów szkoleń, których nazwa zawiera w sobie inteligencję emocjonalną. Trudno jednak znaleźć program (by nie powiedzieć, że jest to niemożliwe) w Polsce, który integruje modele inteligencji emocjonalnej opracowane przez różne grupy badaczy kierowane przez Daniela Golemana, Petera Salovey’a oraz Reuvena Bar-On’a. Członkowie tychże zespołów naukowych, włożyli wielki wysiłek w popularyzowanie badań nad inteligencją emocjonalną i co ważniejsze, przełożyli wnioski naukowe na efektywne programy szkoleniowe, z których korzysta niniejszy program studiów. Przygotowuje kompleksowo do pełnienia roli naturalnych liderów i przywódców, tym bardziej, że ma charakter warsztatowy. W ramach zajęć wykorzystywane są takie metody jak symulacje, gry, analizy przypadków a przede wszystkim ćwiczenia, które pozwalają na uczenie przez doświadczenie – te ostatnie często oparte są na eksperymentach psychologicznych.
Kadra wykładowa to praktycy z doświadczeniem zdobywanym w różnorodnych środowiskach jako:

 • kierownicy zespołów projektowych (także międzynarodowych),
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój pracowników i HR biznes partnerzy,
 • mediatorzy, coachowie i trenerzy,
 • naukowcy prowadzący badania w obszarze psychologii społecznej..

Warunki zaliczenia

Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć oraz obecność przynajmniej na 83% zajęć.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W skład programu studiów wchodzą następujące kursy:

 • Wpływ społeczny: uległość, konformizm, perswazja- 20h
 • „The Power of WE”- czy siódma reguła wpływu społecznego? – 2h
 • Inspirujące przywództwo – 20h
 • Budowanie relacji – 20h
 • Praca zespołowa – 18h
 • Zarządzanie konfliktem – 20h
 • Empatia – 10h
 • Coaching i mentoring – 20h
 • Self Management (zarządzanie sobą) – 20h
 • Świadomość organizacyjna – 10h
 • Podejmowanie decyzji – 20h)

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  680 zł
2 raty  3 150 zł
1 rata 5 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt 

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.