logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr hab.
Paulina Pustułka
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,
BIO Paulina Pustulka

dr hab.

Paulina Pustułka

Instytut Nauk Społecznych
adiunkt
kierownik Centrum Badawczego Młodzi w Centrum LAB

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolożka. Badawczo zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi oraz nad pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do tranzycji, a także gender studies, socjologią rodziny oraz badaniami migracyjnymi. Metodologicznie specjalizuje się w jakościowych badaniach podłużnych, podejściu mieszanym (mixed-methods) oraz kwestiach etycznych w badaniach społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Laureatka i kierowniczka grantu „GEMTRA. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzypokoleniowe badanie podłużne” (2018-2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS realizowała projekt „Paczki przyjaciół i migracje” o przejściach z edukacji na rynek pracy (NCN, 2016-2018), „CeeYouth” o młodych Polakach i Litwinach w Wielkiej Brytanii po referendum oraz serię projektów dotyczących rodzicielstwa (Fokus na 100 lat praw kobiet, EduPRo, Matka 360). W ostatnich latach współpracowała – także jako Visiting Researcher – z University of Leeds, University College London, OsloMet, Sapir College oraz Karlstad University.

Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie w Bangor w Walii Północnej (2015), a wcześniej ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym była związana badawczo realizując projekt „TRANSFAM” poświęcony polskim rodzinom migracyjnym w Norwegii (NCBiR), a także projekt „GENERA” o dyskryminacji wśród naukowczyń-fizyczek (H2020) oraz „TRACKS” o przeciwdziałaniu nierównościom w dostępie do opieki przedszkolnej (Erasmus+).

Autorka artykułów „Ethnic, gender and class identities of Polish migrant mothers: intersecting maternal narratives with transnationalism and integration” („Social Identities”, 2016), „Mobilizing for reproductive (in)justice in Poland” („International Journal of Feminist Politics”, 2018, z A.Król), „Questionable Insiders: Changing Positionalities of Interviewers throughout Stages of Migration Research” („Field methods” 2019, z J.Bell & A.Trąbką), „Bees & Butterflies: Polish Migrants’ Social Anchoring, Mobility and Risks post-Brexit” („Journal of Ethnic and Migration Studies”, 2020, z A.Trąbką).

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Migracje
  • Młodzież
  • Uchodźcy
  • Zmiany w rodzinie
  • Sytuacja kobiet