logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Paulina Pustulka

dr

Paulina Pustułka

Instytut Nauk Społecznych
kierownik Centrum Badawczego Młodzi w Centrum LAB
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się tematyką międzynarodowych migracji, życiem młodych ludzi, zmianami w obrębie rodziny,  gender studies oraz metodologią badań jakościowych. W pracy naukowej najbardziej interesują ją  zależności między zjawiskami społecznymi takimi jak globalizacja, czy cyfryzacja, a procesami migracyjnymi, rozwojowymi, rynkowymi oraz ich skutkami.

Zrealizowała projekt Transfam finansowany z  funduszy norweskich, projekt badawczy dla Polskiego Ośrodka Naukowego w Londynie oraz projekty badawcze „Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii” dla Polskiej Akademii Umiejętności, „Nic o nas bez nas” dla Instytutu Spraw Publicznych, oraz “Ewaluacja interwencji w zakresie przemocy wobec dziewcząt i kobiet” dla DFID w Wielkiej Brytanii.

Laureatka stypendium doktoranckiego 125th Anniversary Research Scholarship na Bangor University oraz TASI Fellowship na University of Minnesota (2010).  Stypendystka programu Erasmus w Lille we Francji oraz wymiany międzynarodowej między UJ a Antioch College w Stanach Zjednoczonych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań, migracji międzynarodowych i wielokulturowości.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Migracje
  • Młodzież
  • Uchodźcy
  • Zmiany w rodzinie
  • Sytuacja kobiet

Informacje prasowe