logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Piotr Majewski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO-Piotr-Majewski

dr

Piotr Majewski

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawca, socjolog.

Zajmuje się badaniami społecznymi, antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej i sportu. Naukowo interesuje się problematyką etniczności i nacjonalizmu (ze wskazaniem na Dolny Śląsk oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego, a zwłaszcza Republikę Macedonii) oraz sposobami reprodukcji pamięci kulturowej.

Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium realizującej badania i projekty społeczne. Były Członek Zespołu Sterującego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Rozwój infrastruktury kultury” i „Kultura dostępna”.

Autor, współautor i redaktor licznych publikacji m.in. „Stadion - miasto - kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej” (2012), „(Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku” (2013) oraz „Być narodem. Ślązacy o Śląsku” (2012). Należy do kadry School of Ideas, nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z antropologii miasta, studiów narodowościowych i etnicznych, metodologii badań kulturoznawczych, popkultury oraz mitów i symboli w kulturze.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Tożsamość grupy
  • Nacjonalizm
  • Etniczność
  • Antropologia miasta i architektury
  • Kultura popularna

Informacje prasowe