Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO-Piotr-Majewski

dr hab., prof. Uniwersyetu SWPS

Piotr Majewski

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawca, socjolog.

Zajmuje się badaniami społecznymi, antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej i sportu. Naukowo interesuje się problematyką etniczności i nacjonalizmu (ze wskazaniem na Dolny Śląsk oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego, a zwłaszcza Republikę Macedonii) oraz sposobami reprodukcji pamięci kulturowej.

Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium realizującej badania i projekty społeczne. Były Członek Zespołu Sterującego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Rozwój infrastruktury kultury” i „Kultura dostępna”.

Brał udział w licznych projektach naukowych, m.in.: Czas wolny, świadomość kulturalna i kompetencje kulturalne. Zróżnicowanie i stan kultury miejskiej w Polsce; projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; pełnione funkcje: członek zespołu badawczego, koordynator badań terenowych, współautor raportu.; jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: maj 2008 – grudzień 2008. Wizje narodu wśród macedońskich elit politycznych w kontekście kultury popularnej i życia codziennego. Kulturoznawcza interpretacja dyskursu narodowościowego; projekt badawczy promotorski realizowany w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 3533/B/H03/2009/37), pełnione funkcje: główny wykonawca (przygotowanie narzędzi badawczych, prowadzenie badań jakościowych, kwerenda, analiza materiału); jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: październik 2009 – listopad 2011. Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego; projekt realizowany w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy: 2745/B/H03/2010/38), pełnione funkcje: członek zespołu badawczego, współautor metodologii badań, współautor raportu badawczego; jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: styczeń 2010 – maj 2012. Stadion – miasto – kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej; projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Obserwatorium kultury” Narodowego Centrum Kultury, pełnione funkcje: współautor koncepcji badań i raportu, twórca narzędzi badawczych, realizacja badań terenowych, koordynacja badań terenowych, jednostka realizująca projekt: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, okres realizacji: marzec 2011 – grudzień 2013.

Autor, współautor i redaktor licznych publikacji, m.in.: Jaskułowski, K., Majewski, P., Surmiak, A. (2022). „Teaching History. Celebrating Nationalism. School History Education in Poland”, New York and London: Routledge, pp. 106; Majewski, P. (2021). „Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna”, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, ss. 1-281; Drozda, J., Jaskułowski, K., Majewski, P. (2020). „The Politics of Sports in Poland after 1945: From Socialist Mass Sports to Market-Oriented Elite Sports?”. W: E. Rojo-Labaien, Á. Rodríguez-Díaz, J. Rookwood (eds.), „Sport, Statehood and Transition in Europe: Comparative perspectives from post-Soviet and post-socialist societies” (s. 27-43). London: Routledge; Jaskułowski, K., Majewski, P., (2020). „Politics of memory in Upper Silesian schools. Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents”. „Memory Studies”, vol. 13(1), 60-73; Burszta, W. J., Dobrosielski, P., Jaskułowski, K., Majborda, K., Majewski, P., Rauszer, M. (2019). „Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej”. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra – Wydawnictwo USWPS, ss. 1-352; Jaskułowski, K., Majewski, P., Surmiak, A. (2018). „Teaching the nation. History and nationalism in Polish school history education”. „British Journal of Sociology of Education”, 39 (1), 77 – 91; Jaskułowski, K., Majewski, P. (2016). „The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation”. „Identities - Global Studies in Culture and Power”, vol. 23, no 5, 555-571; Majewski, P. (2013). „(Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku”. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, ss. 1-490.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii nauk humanistycznych i społecznych oraz planowania i realizacji badań terenowych; teorii antropologicznej, socjologicznej i kulturoznawczej; problematyki miejskiej (socjologia i antropologia miasta); polityczności sfery kultury, w tym przede wszystkim różnych form oporu kulturowego oraz tożsamości społecznych i kulturowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kulturoznawstwo
  • School of Ideas

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni