Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO-Piotr-Majewski

dr hab., prof. Uniwersyetu SWPS

Piotr Majewski

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawca, socjolog.

Zajmuje się badaniami społecznymi, antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej i sportu. Naukowo interesuje się problematyką etniczności i nacjonalizmu (ze wskazaniem na Dolny Śląsk oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego, a zwłaszcza Republikę Macedonii) oraz sposobami reprodukcji pamięci kulturowej.

Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium realizującej badania i projekty społeczne. Były Członek Zespołu Sterującego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Rozwój infrastruktury kultury” i „Kultura dostępna”.

Brał udział w licznych projektach naukowych, m.in.: Czas wolny, świadomość kulturalna i kompetencje kulturalne. Zróżnicowanie i stan kultury miejskiej w Polsce; projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; pełnione funkcje: członek zespołu badawczego, koordynator badań terenowych, współautor raportu.; jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: maj 2008 – grudzień 2008. Wizje narodu wśród macedońskich elit politycznych w kontekście kultury popularnej i życia codziennego. Kulturoznawcza interpretacja dyskursu narodowościowego; projekt badawczy promotorski realizowany w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 3533/B/H03/2009/37), pełnione funkcje: główny wykonawca (przygotowanie narzędzi badawczych, prowadzenie badań jakościowych, kwerenda, analiza materiału); jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: październik 2009 – listopad 2011. Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego; projekt realizowany w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy: 2745/B/H03/2010/38), pełnione funkcje: członek zespołu badawczego, współautor metodologii badań, współautor raportu badawczego; jednostka realizująca projekt: Uniwersytet SWPS; okres realizacji: styczeń 2010 – maj 2012. Stadion – miasto – kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej; projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Obserwatorium kultury” Narodowego Centrum Kultury, pełnione funkcje: współautor koncepcji badań i raportu, twórca narzędzi badawczych, realizacja badań terenowych, koordynacja badań terenowych, jednostka realizująca projekt: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, okres realizacji: marzec 2011 – grudzień 2013.

Autor, współautor i redaktor licznych publikacji, m.in.: Jaskułowski, K., Majewski, P., Surmiak, A. (2022). „Teaching History. Celebrating Nationalism. School History Education in Poland”, New York and London: Routledge, pp. 106; Majewski, P. (2021). „Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna”, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, ss. 1-281; Drozda, J., Jaskułowski, K., Majewski, P. (2020). „The Politics of Sports in Poland after 1945: From Socialist Mass Sports to Market-Oriented Elite Sports?”. W: E. Rojo-Labaien, Á. Rodríguez-Díaz, J. Rookwood (eds.), „Sport, Statehood and Transition in Europe: Comparative perspectives from post-Soviet and post-socialist societies” (s. 27-43). London: Routledge; Jaskułowski, K., Majewski, P., (2020). „Politics of memory in Upper Silesian schools. Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents”. „Memory Studies”, vol. 13(1), 60-73; Burszta, W. J., Dobrosielski, P., Jaskułowski, K., Majborda, K., Majewski, P., Rauszer, M. (2019). „Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej”. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra – Wydawnictwo USWPS, ss. 1-352; Jaskułowski, K., Majewski, P., Surmiak, A. (2018). „Teaching the nation. History and nationalism in Polish school history education”. „British Journal of Sociology of Education”, 39 (1), 77 – 91; Jaskułowski, K., Majewski, P. (2016). „The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation”. „Identities - Global Studies in Culture and Power”, vol. 23, no 5, 555-571; Majewski, P. (2013). „(Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku”. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra, ss. 1-490.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii nauk humanistycznych i społecznych oraz planowania i realizacji badań terenowych; teorii antropologicznej, socjologicznej i kulturoznawczej; problematyki miejskiej (socjologia i antropologia miasta); polityczności sfery kultury, w tym przede wszystkim różnych form oporu kulturowego oraz tożsamości społecznych i kulturowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kulturoznawstwo
  • School of Ideas

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni