Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
brdulak jakub

prof. dr hab.

Piotr Tadeusz Kwiatkowski

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog, badacz opinii publicznej i rynku. Na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień doktora socjologii (1985, promotor prof. dr hab. Jerzy Szacki) oraz doktora habilitowanego (2008). Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1995), adiunkt, a następnie wicedyrektor w Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie (1986–1991). W latach 1991–2017 pracował w firmach badania opinii i rynku. Współtwórca i wiceprezes zarządu firmy Pentor Research International (1991–2010), prezes zarządu TNS Polska (2011–2016), dyrektor i członek Global Board firmy Kantar Public (2016–2017). W czasie pracy w sektorze badań rynkowych należał do inicjatorów budowania instytucjonalnych ram rozwijającej się po 1989 r. branży badań opinii i rynku. W latach 2001–2005 był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR (Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku), a przez 6 lat (2008–2012 i 2014–2016) pracował społecznie w zarządzie tej organizacji. Działając w OFBOR, należał do grona inicjatorów i uczestników prac związanych z PKJPA – Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów promującym polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie.

W 2009 r. powrócił do pracy akademickiej na stanowiska profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2015–2018) oraz na Uniwersytecie SWPS (od 2009 r.). W pracy naukowej koncentruje się na badaniach pamięci zbiorowej rozwijającej się na pograniczu nauk społecznych, politycznych i nauk o kulturze. Kierował projektami: Historia i teraźniejszość (CBOS, 1987), Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości (członek zespołu i kierownik badań empirycznych, KBN/ Instytut Badań Politycznych PAN, 2002–2005), II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa Polskiego (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2009), Niepodległa ’18 (badania na temat funkcjonowaniu w pamięci zbiorowej odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., Narodowe Centrum Kultury, 2016), Publiczność muzeów (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów od 2017). Redaktor Collective Memory and Social Transition in Poland, wydania „International Journal of Sociology”, vol. 35, no. 4, Winter 2006–2007, opublikował liczne artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych oraz książki: Społeczne ramy tradycji (1992), Przeszłość jako przedmiot przekazu (współautor, 2006), Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji (2008), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (współautor, 2010) oraz Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej (2018), 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej (2018, współautor).

Członek stowarzyszeń: PTS – Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1980 r.), PTBRiO – Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (od 2010 r.), Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – sekcji autorów dzieł naukowych (od 2016 r.), MSA – Memory Studies Association (od 2017 r.).

Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Kultura i Społeczeństwo” (od 2019 r.).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni