logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
brdulak jakub

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Tadeusz Kwiatkowski

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się pamięcią zbiorową społeczeństwa polskiego, społeczną rolą muzeów oraz badaniami opinii publicznej. W pracy naukowej skupia się na tym, w jaki sposób doświadczenia dawnych pokoleń oddziałują na teraźniejszość. Bada również rolę wiedzy o przeszłości i symboli historyczny dla ludzi żyjących we współczesnym, szybko zmieniającym się i zglobalizowanym świecie. Specjalizuje się również w planowaniu badania opinii i rynku, w tym na wykorzystaniu wyników badań w praktyce np. w działalności biznesowej czy w życiu publicznym.

Przez wiele lat pracował w firmach badania opinii i rynku [dyrektor i członek zarządu Pentor Research International (1991-2010), prezes zarządu TNS Polska (2011 – 2016), członek Global Board w Kantar Public (2016 - 17)] gdzie prowadził liczne projekty badawcze.

Kierował projektami: Historia i teraźniejszość (CBOS 1987), Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości (członek zespołu i kierownik badań empirycznych, KBN/ Instytut Badań Politycznych PAN , 2002-2005), II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa Polskiego (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2009), Niepodległa ’18 (badania na temat funkcjonowaniu w pamięci zbiorowej odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, Narodowe Centrum Kultury, 2016), Publiczność muzeów (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów od 2017). Redaktor Collective Memory and Social Transition in Poland, wydania “International Journal of Sociology”, vol. 35, no. 4, Winter 2006–7.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Memory Studies Association, w latach 2001 – 2016 aktywnie działał w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z współczesnych teorii socjologicznych, metod i technik badań społecznych, badań rynku.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • metody i techniki badań społecznych
  • pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego
  • społeczna rola muzeów
  • badania opinii publicznej

Informacje prasowe