logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Gabińska

dr

Anna Gabińska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

 

Profil zawodowy

Doktor psychologii. Ukończyła specjalizację społeczna psychologia kliniczna na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie SWPS. Od 2005 roku pracuje w Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Pozytywnej. Prowadzi zajęcia o tematyce klinicznej zarówno dla studentów polsko jak i anglojęzycznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń osobowości oraz teorii dialogowego Ja. Jest członkiem International Society for Dialogical Science.
Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej w Ośrodku Treningowym „Drewnica" Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, pracy środowiskowej oraz terapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychotycznymi. Odbyła dwuletni staż w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz pracowała w oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.
Współpracowała również z ośrodkiem terapeutycznym INZPiRO, współprowadząc roczną grupę terapeutyczną dla osób dorosłych. Prowadziła różnorodne warsztaty rozwoju osobistego, w tym metodami dialogowymi. Dialogowe techniki pracy prezentowała na kilku konferencjach krajowych i zagranicznych, między innymi w Moskwie, Cambridge i USA. Jest autorką kilkunastu artykułów dotyczących problematyki zaburzeń osobowości oraz dialogowych teorii osobowości.