logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jakub Traczyk

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Traczyk

 

Profil zawodowy

Zajmuje się badaniami nad oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym. Kierownik grantu NCN: „Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afektywnych w ocenie prawdopodobieństwa", a także grantów na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania". Bierze udział w grantach NCN oraz europejskich (ERC) w roli wykonawcy projektu.

Pozostałe obszary tematyczne:

  • Dlaczego podejmujemy ryzykowne zachowania?
  • Jak lęk i stres wpływają na podejmowane przez nas decyzje ryzykowne?
  • Jakie czynniki mają wpływ na ocenę prawdopodobieństwa występowania różnych zdarzeń?
  • Czy wyobrażając sobie konsekwencje ryzykownych sytuacji możemy podejmować trafne decyzje?
  • Czy temperament ma znaczenie dla podejmowanych przez nas decyzji ryzykownych?
  • Jaka jest rola zdolności numerycznych w procesach podejmowania decyzji ryzykownych?
  • Czy ludzie, którzy lubią matematykę, podejmuję lepsze decyzje?

We wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich. Prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań eksperymentalnych, zaawansowanej statystyki oraz neuronalnych i psychologicznych procesów podejmowania decyzji. Jest opiekunem Koła Naukowego „Synergia".