logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Król

dr

Magdalena Król

 

Profil zawodowy

Psycholog, doświadczenie w pracy naukowej uzyskała na University of Manchester w ramach doktoratu obejmującego tematyką badanie przetwarzania informacji typu góra-dół z użyciem elektroencefalografii i stażu podoktorskiego na temat w neurokorelatów świadomości fonologicznej w rozpoznaniu dysleksji. Obecnie pracuje m.in. nad projektami badawczymi dotyczącymi przetwarzania informacji informacji typu góra-dół u osób neurotypowych i ze spektrum autyzmu z użyciem okulografii, we współpracy z dr Emmą Gowen, oraz nad wpływem imitacji motorycznej na empatię i zachowania prospołeczne u małych dzieci. Jako dydaktyk w Uniwersytecie SWPS, Wydział we Wrocławiu, prowadzi moduł z psychologii rozwoju oraz seminarium na temat autyzmu.