logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Zbigniew Piskorz

dr

Zbigniew Piskorz

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Uniwersytecie SWPS. Zainteresowania: procesy podejmowania decyzji, wyznaczniki myślenia twórczego w organizacjach, psychologia przywództwa i przedsiębiorczości. Wykładowca podyplomowych studiów dla kadry kierowniczej prowadzonych przez PWR, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i Uniwersytet Opolski. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i doradczymi, prowadząc treningi obejmujące problematykę: doskonalenia stylów kierowania, zasady pracy zespołowej, podejmowania decyzji kierowniczych, treningi twórczości. Prowadzi także działalność doradczą w zakresie analizy sytuacji społecznej firmy, wprowadzania zmian organizacyjnych, budowania systemów ocen okresowych pracowników i rekrutacji pracowników oraz pomiaru potencjału kadry kierowniczej.