logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Roczniewska

dr

Marta Roczniewska

 

Profil zawodowy

Psycholog organizacji i zarządzania. W swoich badaniach sprawdza psychologiczne konsekwencje dopasowania między człowiekiem a organizacją z perspektywy samoregulacji. Bada czynniki wpływające na dobrostan pracowników w czasie zmian organizacyjnych. Naukowo i praktycznie zajmuje się również zjawiskiem przekształcania pracy (job crafting). Pracowała jako ekspert w projekcie innowacyjnym, którego celem było zaprojektowanie ośrodka do diagnozy i wspierania rozwoju kompetencji psychologicznych wśród osób bezrobotnych. Odbyła półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, realizując badania we współpracy z prof. E. Tory Higginsem. Jest adiunktem na sopockim wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Kieruje dwoma grantami z Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatką Nagrody im. Solomona Ascha dla młodych badaczy oraz stypendystką programu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych“.