logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Marta Roczniewska

dr

Marta Roczniewska

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy


Psycholog. Zajmuje się psychologią pracy: jej rolą w życiu człowieka, satysfakcją oraz poczuciem sprawiedliwości towarzyszącym wykonywaniu zawodowych obowiązków. Bada konsekwencje niedopasowania człowieka do pracy i organizacji, zwłaszcza jego negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Interesuje ją także, jak formułowanie celów wpływa na życie i interpretacje rzeczywistości. Za poświęcony tej tematyce artykuł „Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego” otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha (2012), przyznawaną młodym badaczom za najlepsze artykuły publikowane na łamach „Psychologii Społecznej”. Zajmuje się również psychologią twórczości w teorii i praktyce, zwłaszcza treningami twórczego rozwiązywania problemów, czynnikami sprzyjającymi twórczej pracy, diagnozą uzdolnień dzieci i dorosłych.

Pracuje również jako trener i konsultant – była członkiem zespołów projektujących modele nowoczesnego doradztwa personalnego, m.in. współtworzyła narzędzia do pomiaru kompetencji absolwentów (Akademia Morska w Gdyni), uczestniczyła w projekcie „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” (2012–2015).

Jest laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009) oraz stypendystką projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”. Zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o tytuł „Młodego Naukowca Roku 2007” (za badania nad wpływem zapachu na proces uczenia) i „Młodego Naukowca Roku 2009” (za badania dotyczące spostrzegania społecznego). Autorka wielu artykułów polsko- i anglojęzycznych z zakresu psychologii pracy, motywacji celowej, psychologii twórczości, publikowanych m.in. w „Polish Journal Of Applied Psychology”, „Polish Psychological Bulletin”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące projektów zespołowych oraz roli człowieka w organizacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowe