logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bartosz Karcz

 

Bartosz Karcz

 

Profil zawodowy

Absolwent psychologii na sopockim Wydziale SWPS. Ukończył roczne studium podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi kursy z psychologii rozwoju człowieka, efektywnej komunikacji i pracy zespołowej i z pracy empirycznej oraz prowadzi warsztaty i wykłady w ramach projektu Strefa Młodzieży SWPS. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi - prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju seksualnego człowieka.