logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Beata Wolfigiel

 

Beata Wolfigiel

 

Profil zawodowy

Magister psychologii (Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii 1998 – 2003), studia doktoranckie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim 10. 2007 do 06.2011, w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej na temat flow w zadaniach zawodowych. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej „Entuzja”. Autorka kwestionariusza FLOW-W do badania flow (wg M.Csikszentmihalyi) w zadaniach zawodowych. Współautorka książki pt. Jankowska, M, Wolfigiel, B.(2015) Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!, Wydawnictwo Edgard. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej od 2015 roku, członek Rady Biznesowo-Programowej Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych od 01.03.2016 r., Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.