Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marcin Boruc

mec.

Marcin Boruc

 

Profil zawodowy

Od 20 lat specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w dużych procesach sądowych i arbitrażowych oraz w rozmowach ugodowych (negocjacje, mediacje). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz arbitrem i współtwórcą Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Certyfikowany mediator. Współpracuje z ośrodkiem Mediatorzy.pl oraz Centrum Mediacji Lewiatan. Członek Zarządu fundacji „Centrum Innowacyjnej Edukacji”, 2020-2021. W latach 2002-2007 Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Wyróżniony w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Legal 500” (2018-2022) oraz „Who’s Who Legal” (2018-2022) w gronie rekomendowanych prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów. W 2009 r. wyróżniony przez Krajową Radę Radców Prawnych za esej „Wrażliwość mediacyjna prawników” (współautor: dr Agata Gójska). Trzykrotnie (w latach 2003, 2004 i 2005) otrzymał od Kancelarii Chadbourne & Parke LLP wyróżnienie „Pro Bono Award”.