logo uswps nazwa 3

Poznań

Od wielu lat kryminały cieszą się ogromną popularnością. 20 września stolica Wielkopolski zostanie opanowana przez miłośników tego gatunku. Po raz piąty goście zawitają w mury Uniwersytetu SWPS, by świat literackiej fikcji zderzyć z wiedzą naukową. Eksperci z naszej uczelni – psychologowie, prawnicy, kryminolodzy, opowiedzą zarówno o seryjnych zabójcach, szaleńcach, wyjątkowo brutalnych zbrodniach, jak i o oprawcach, którzy latami znęcają się nad swoimi ofiarami. Poruszą tematy związane z pornografią, normatywnymi i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz hejtem w internecie. Uniwersytet SWPS jest partnerem Festiwalu Kryminałów Granda.

20-22 września
11.00-23.00
Poznań

Poznański Festiwal Kryminału GRANDA ma już 5 lat! Dla miłośników literatury kryminalnej i wszystkiego, co z nią związane, stał się ważnym punktem programu. Od 20 do 22 września uczestnicy festiwalu będą mogli spotkać się z czołowymi polskimi i zagranicznymi autorami powieści kryminalnych i sensacyjnych, twórcami filmowymi, reportażystami, dziennikarzami, osobami na co dzień zaangażowanymi w pracę organów śledczych i służb specjalnych. Tegoroczna GRANDA została także wybrana na partnera obchodów 100-lecia polskiej Policji i będzie gościć jej przedstawicieli. Ponadto fani opowieści z dreszczykiem będą mogli poznać laureatów I edycji konkursu „Czarny kapelusz”, dla najlepszej kryminalnej osobowości książkowej 2018 r. Podczas trzydniowej imprezy odbędą się także spotkania literackie, wykłady, wystawy oraz wydarzenia muzyczne i teatralne osnute wokół tegorocznej myśli przewodniej związanej z przekraczaniem granic. Szczegółowy program festiwalu znajduje się tutaj.

Tematem przewodnim festiwalu jest przekraczanie granic.

Program

  • 20 września

16.30-18.00 – Polscy zabójcy – wódka i nóż, Prof. dr hab. Teresa Gardocka | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

20.30-21.30 – Płacz, krzyk, zmowa milczenia. Granica (nie)przekraczalna czterech ścian, czyli o przemocy w rodzinie, dr Joanna Stojer-Polańska | DS. Hanka, aleja Niepodległości 26

21.30-23.00 – Prawo do pornografii (wykład dla osób 18+), dr Tomasz Lewandowski | DS Hanka, aleja Niepodległości 26

 

  • 21 września

11.00-12.30 – Gdy przekraczasz granice i stajesz się bestią - czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?, dr Katarzyna Witkowska-Rozpara | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

13.00-14.30 – Czy to normalne, że …? Granice i normy a seksualność człowieka, Paulina Trojanowska-Malinowska | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

16.30-17.30 – Bezimienność nienawiści, Andrzej Tucholski i Marcel Moss w rozmowie z Magdą Rataj | DS Hanka, aleja Niepodległości 26

Wykłady


Polscy zabójcy – wódka i nóż

Gazety opisują zabójstwa wyjątkowe (o tych też będzie na wykładzie): dokonane przez szaleńców, zabójców politycznych, zabójców seryjnych i seksualnych (a często jest to jedna kategoria), straszne sprawy rodzinne, zabójstwa z motywów nieustalonych. Gazetom umyka codzienność zabójstw, te właśnie przypadki, gdzie pojawia się wódka i nóż, a liczbowo takich jest najwięcej. Zabił, bo był pijany, zabił nożem, bo to było najłatwiej dostępne narzędzie, nie wie właściwie, dlaczego to zrobił. Widzowie lub uczestnicy libacji niewiele pamiętają, bo też byli pijani, nie wiadomo, kto zaczął i dlaczego, czy zabójca zaatakował czy się bronił. Niewiele wiadomo, ale jest trup. I sąd wydaje wyrok z reguły w oparciu o poszlaki. A w tle wódka, nóż, donos byłej konkubiny, która stała się zaciętym wrogiem. Zwykłe polskie życie…

258 jaroslaw michalowski

prof. dr hab. Teresa Gardocka – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

Płacz, krzyk, zmowa milczenia. Granica (nie)przekraczalna czterech ścian, czyli o przemocy w rodzinie

Przemoc domowa to zjawisko stare jak świat. I choć podejmuje się wiele działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy w czterech ścianach, ciągle słyszymy „mąż zasztyletował żonę”, „żona zabiła męża”, „rodzic pozbawił dziecko życia ”, „dziecko brutalnie zaatakowało rodziców”...

Przemoc jest procesem. Czy można zauważyć sygnały ostrzegawcze i zapobiec tragediom? Gdzie jest granica pomiędzy zwykłą kłótnią, a zdarzeniem zapowiadającym zabójstwo? Czy przekraczać granice czyjejś prywatności i interweniować? Czy pytać przy podejrzeniu przemocy, także seksualnej, i naruszać granice intymności drugiego człowieka? Zawiadamiać organy ścigania? Czy da się pomóc komuś, kto tego nie chce? Czy wolno naruszyć granice wolnej woli ofiary? Czy przemoc w rodzinie musi być porażką systemu wymiaru sprawiedliwości? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te trudne pytania.

258 Marciej Koscielniak 258

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw.

Prawo do pornografii (wykład dla osób 18+)

Ze względu na błyskawiczny rozwój technologiczny pornografia jest coraz łatwiej dostępna. Wystarczy tylko internet, by uzyskać dostęp do jej różnych postaci, gatunków i form. Czy istnieje prawo do pornografii? Czym ona jest i jak ją definiować? Czy jest przejawem swobody artystycznej, słowa, opinii, poglądów? W trakcie wykładu uczestnikom zostaną przedstawione próby ujęcia zjawiska pornografii w ramy prawne, począwszy od propozycji jej definiowania w prawie, podejścia prawa do jej tworzenia i rozpowszechniania, jak również wpływu pornografii na kształtowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Omówione zostaną również wybrane społeczne, kulturowe i gospodarcze aspekty pornografii, które znacząco wpływają na ewolucję reakcji prawa na to zjawisko.

258 Marciej Koscielniak 258

dr Tomasz Lewandowski – doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Opiekuje się studentami, biorącymi udział w międzynarodowych konkursach prawniczych.

Gdy przekraczasz granice i stajesz się bestią – czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?

Jeszcze niedawno niewiele osób wiedziało, gdzie leży Gostynin. Miejscowość ta stała się „sławna”, gdy kilka lat temu – w oparciu o tzw. „Ustawę o bestiach” utworzono w niej specjalny ośrodek dla sprawców przestępstw uznanych za szczególnie niebezpiecznych, którym jednocześnie kończył się czas odbywania orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia wolności. Wizja wyjścia na wolność dla ludzi, którzy popełnili brutalne zbrodnie, przerażała społeczeństwo…

Pierwszym klientem ośrodka w Gostyninie stał się Mariusz Trynkiewicz, zabójca czterech chłopców, nazywany przez polską prasę „Szatanem z Piotrkowa”. Z biegiem czasu do Gostynina trafiali inni sprawcy, w tym m.in. słynny „Wampir z Bytowa”, czyli Leszek Pękalski. Obecnie w Gostyninie przebywa ponad 60 osób. Jednak nie wszyscy sprawcy są postaciami znanymi z mediów.

Warto więc zadać pytanie – kim są przysłowiowe bestie? Kto, za co i dlaczego trafia do Gostynina? Jak diagnozuje się „kandydatów” do zamknięcia w ośrodku? Czy zamknięte w ośrodku bestie mogą kiedyś wyjść na wolność? I jakie inne problemy wiążą się z pobytem w tym miejscu?

258 Marciej Koscielniak 258

dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – doktor nauk prawnych (specjalność: prawo karne i kryminologia); obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011); uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych; członek European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii.

Czy to normalne, że…? Granice i normy a seksualność człowieka

Czy to normalne, że…? – to jedno z najczęściej zadawanych pytań zarówno w zaciszu gabinetu seksuologa/żki, jak i na zajęciach z edukacji psychoseksualnej. To samo pytanie stawia od dekad seksuologia, badając oraz wyznaczając granice normy dla różnorodnych przejawów seksualności człowieka. Celem wykładu jest refleksja na temat norm dotyczących sfery seksualnej. Jakimi zasadami kierujemy się w naszym życiu seksualnym? Jakie granice dla seksualności są wyznaczane współcześnie? Jakie kryteria normy obowiązują w seksuologii? Jaką rolę pełnią normy w tym aspekcie życia? Szukając odpowiedzi na niniejsze pytania, odwołam się do dorobku naukowego seksuologii, własnych zawodowych doświadczeń oraz inspiracji płynących z kultury popularnej.

258 Marciej Koscielniak 258

Paulina Trojanowska-Malinowska – psycholog i seksuolog. Współpracuje z młodzieżą od 9 lat, spotykając się z nią na zajęciach z edukacji psychoseksualnej, podczas psychoterapii oraz rozmów na telefonach zaufania. Słucha, rozmawia i wspiera nastolatki w pełnym wyzwań okresie dojrzewania psychoseksualnego. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się także z rodzicami, opiekunami oraz osobami zawodowo pracującymi z młodzieżą. Prowadzi zajęcia w szkołach na terenie całej Polski. Pracuje w organizacjach działających na rzecz nastolatków oraz państwowej i prywatnej placówce zajmującej się zdrowiem psychicznym.

Bezimienność nienawiści

Nowa moda czy może ryzykowna zabawa? Kiedy hejt robi się niebezpieczny? Czy da się walczyć z hejtem w internecie? Czy to walka z góry skazana na przegraną? W jaki sposób hejt może stać się nieudolną próbą radzenia sobie z emocjami, kompleksami i traumą? Debiutujący pisarz – twórca profilu Zwierzenie Marcel Moss, wraz z psychologiem Andrzejem Tucholskim i dziennikarką Magdą Rataj porozmawiają o hejcie w internecie.

258 Marciej Koscielniak 258

Andrzej Tucholski – psycholog biznesu, doradca strategiczny oraz szkoleniowiec, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Prowadził szkolenia np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, targów Career Expo, czy Blog Conference Poznań. Od 15 lat zajmuje się budowaniem i moderowaniem społeczności on-line. Przy projektowaniu komunikacji on-line pracował m.in. z Siemens, Coca-Cola, czy IKEA. Autor bloga oraz kanału na YouTube, gdzie publikuje treści dotyczące praktycznego wpływu psychologii na codzienne funkcjonowanie. W rankingu magazynu „Brief” znalazł się w gronie 50 najbardziej kreatywnych w biznesie w Polsce (2015). Wielokrotnie nominowany do nagród Najbardziej Wpływowy Bloger oraz Bloger Odpowiedzialny Społecznie (Blog Forum Gdańsk). Interesuje się ekspresją postaw poprzez sieci społecznościowe, kreowaniem marki on-line oraz praktycznym zastosowaniem psychologii społecznej.

258 Marciej Koscielniak 258

Marcel Moss – twórca popularnego na Instagramie profilu „Zwierzenie”, na którym internauci dzielą się swoimi anonimowymi historiami. Dotychczas napisało do niego ponad 100 tysięcy osób. Nikt, tak jak on, nie zna problemów i sekretów Polaków. Pewnego dnia zadał sobie pytanie: „Co by się stało, gdybym odpisał na wiadomość, którą powinienem był zignorować?”. To dało początek jego debiutanckiemu thrillerowi psychologicznemu „Nie odpisuj”, który porusza m.in. trudną tematykę hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Z zawodu ekspert ds. social media i digital marketingu.


[Form 20190920_Granda_Poznan not found!]

Termin i miejsce

20 września 2019 r. 

  • Uniwersytet SWPS
    Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
    ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
    61-719 Poznań
  • DS Hanka, aleja Niepodległości 26

Kontakt

Agnieszka Lewicka
tel. 61 27 11 216

e-mail: agnieszka.lewicka@swps.edu.pl

 

Aktualności z Poznania

Aktualności z Poznania 03-06-2020

Badanie: Współczucie i odpornośc w czasach pandemii

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa od grudnia 2019 r. Wirus, który w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całym świecie, wpłynął na życie wielu ludzi (bezpośrednio lub pośrednio). Już sam...

Czytaj więcej

Sukcesy 08-06-2020

Nasze studia prawnicze przygotowują do egzaminów na aplikacje

Absolwenci studiów prawniczych często nie są odpowiednio przygotowani do zawodu. Zdanie egzaminu na aplikacje prawnicze to również nie lada wyzwanie – wymaga nie tylko wiedzy, ale też praktycznych umiejętności rozwiązywania...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-06-2020

Med-Stres SOS – program online na pomoc służbie zdrowia

Każdego dnia walczą o życie tysięcy ludzi w Polsce, godzinami pracują w stanie stałego zagrożenia i pod wpływem silnych emocji. Nie widzą swoich bliskich, często brakuje im nie tylko środków...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 29-06-2020

Wydział Prawa na 2. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej" wśród uczelni niepublicznych

Jesteśmy w ścisłej czołówce! W IX edycji Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2020 roku Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 02-07-2020

Zmiana formatu zajęć w październiku 2020

Zaspokajanie potrzeb studentów i konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa skutkują tym, że wiele uniwersytetów uruchomiło zajęcia online. Mimo złagodzenia ograniczeń nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja jesienią...

Czytaj więcej

Sukcesy 24-07-2020

Wysokie zarobki absolwentów Prawa – 1. miejsce w rankingu MNiSW

Pierwsze miejsce w corocznym Monitoringu Losów Absolwentów MNiSW wśród studiów prawniczych oznacza, że nasza uczelnia bardzo dobrze przygotowuje przyszłych prawników do wejścia na rynek pracy. Adepci prawa Uniwersytetu SWPS szybko...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 27-07-2020

Uniwersytet SWPS partnerem Digital Shapers 2020

Digital Shapers wyróżnia osobowości świata cyfrowego i nowych technologii – ludzi, którzy mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w naszym kraju. Jako partnerzy Digital Shapers 2020 chcemy promować kompetencje...

Czytaj więcej

Sukcesy 27-07-2020

Najlepszy start zawodowy absolwentów Psychologii

Osoby, które ukończyły Psychologię na Uniwersytecie SWPS, bardzo szybko znajdują pracę po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce. Wyniki Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przeprowadzonego na...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 05-08-2020

Pożegnanie Nauczyciela i Przyjaciela

Śmierć Profesora Jana Strelaua wywołała smutek i pozostawiła pustkę u jego licznych uczniów, a także byłych współpracowników oraz przyjaciół. W ostatnim okresie wyraźnie tracił swoją energię, którą wcześniej imponował, przetwarzając...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 06-08-2020

Szkoła Trenerów Uniwersytetu SWPS – pierwsza w Polsce modułowa propozycja dla szkoleniowców

Nauka jest sprzymierzeńcem każdego profesjonalnego trenera, dlatego powstała Szkoła Trenerów Uniwersytetu SWPS. To pierwsza w Polsce prawdziwie modułowa propozycja kształcenia skierowna zarówno do przyszłych, początkujących, jak i doświadczonych trenerów. Obszarów...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 06-08-2020

Jana Strelau – Nauczyciel, Mentor, Mistrz

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem żegnamy Profesora Jana Strelaua, nestora polskiej psychologii należącego do światowego grona najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych. Był niekwestionowany autorytetem w swojej dziedzinie; niezwykle pracowitym...

Czytaj więcej

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 11-08-2020

Branża kreatywna online. Wyzwania nowej rzeczywistości – Paulina Kisiel (Gdynia Design Days)

Branża kreatywna zawsze żyła spotkaniami i wydarzeniami, podczas których można było nie tylko nawiązywać i budować relacje z innymi projektantami i firmami, ale też doświadczać i testować nowe produkty, rozwiązania...

Czytaj więcej

Online 11-08-2020

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy...

Czytaj więcej

Online 12-08-2020

Sztuczna inteligencja i psychologia – co je łączy?

Najnowsze technologie wkraczają dziś w niemal każdą dziedzinę naszego życia. Jeśli sztuczna inteligencja (AI) potrafi lepiej od lekarzy zdiagnozować nowotwór albo pomaga inwalidom poruszać się dzięki nowoczesnym protezom, to czy w...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Online 05-08-2020

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Początki w startupie mogą być trudne, ale może przed wpadkami da się zabezpieczyć dobrym biznesplanem? Czy trend ekologiczny w biznesie to chwilowa moda, czy szansa na lepszą przyszłość? Odpowiedzialny biznes...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-08-2020

Międzynarodowy warsztat: Zmiana przez design lub katastrofę – życie (społeczne) po pandemii

Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach, w których do takich globalnych problemów jak kryzys klimatyczny czy przyspieszające rozwarstwienie społeczne dochodzi jeszcze zagrożenie epidemiczne. Potrzebujemy zmiany. Dokonanie jej możliwe jest przez projektowanie lub...

Czytaj więcej

Webinar 29-07-2020

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Uczucie samotności towarzyszy wielu osobom, które są w stałych związkach. Po okresie fascynacji przychodzi codzienność, a z nią – niekiedy obojętność na potrzeby drugiej osoby. Samotnie można czuć się również...

Czytaj więcej

Online 28-07-2020

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Desi…

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu...

Czytaj więcej

Webinar 23-07-2020

Hejt i odrzucenie. Osamotnienie nastolatków wśród rówieśników – webinar dla młodzieży

Każdy z nas potrzebuje kogoś zaufanego, na kogo może liczyć, z kim będzie się dobrze i swobodnie czuł. Nie zawsze jednak znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy. Niejednokrotnie...

Czytaj więcej

Online 22-07-2020

Współczesna fotografia i storytelling w projektowaniu graficznym – A. Gondek-Grodkiewicz

Dlaczego w fotografii ważny jest storytelling? Czy zdjęcia robi się aparatem, czy głową? Jak fotografowie funkcjonują w czasach, gdy każdy jest fotografem amatorem? Fotografia jako element grafiki – jak to...

Czytaj więcej

Webinar 20-07-2020

Czym jest psychoterapia i dlaczego działa? – webinar

Psychoterapia – czym jest? Jak działa? Kto powinien z niej korzystać? Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty albo u psychiatry? Na czym polegają dane zaburzenia psychiczne czy choroby? Czy farmakoterapia jest bezpieczna?...

Czytaj więcej

Online 16-07-2020

What’s in store for the design industry? – L. Traldi (Interni Design Journal)

Spotkamy się z redaktor prowadzącą największego magazynu o designie i architekturze Interni Design Journal. Ten kultowy magazyn doczekał się w czasie pandemii swojej premiery w wersji online, a za jego...

Czytaj więcej

Webinar 07-07-2020

Psychodeliki. O odmiennych stanach świadomości w popkulturze – B. Przybyszewski (Liczne Rany Kłute)…

Psychodeliczny. Jaki film, serial czy teledysk kojarzy się z tym określeniem? W popkulturze nie brakuje przykładów, gdy pojawiające się na ekranie jaskrawe kolory, dziwne kształty i wirujące fraktale próbują przenieść...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 30-06-2020

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2020

Samotność w czterech ścianach. Kiedy nie masz oparcia w bliskich – webinar dla młodzieży

Samotność to nie tylko przebywanie samemu. Może być ona rozumiana również jako odczuwanie niezrozumienia, wyobcowania, tęsknoty. Wiele dorastających młodych osób doświadcza pewnego rodzaju utraty – czuje dojmujący brak mało obecnego...

Czytaj więcej

Webinar 17-06-2020

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Webinar 16-06-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 09-06-2020

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordi…

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy...

Czytaj więcej

Online 03-06-2020

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać...

Czytaj więcej

Granty 02-06-2020

Jesteśmy w czołówce grantobiorców NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011–2019. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce aplikujących o środki na badania z zakresu...

Czytaj więcej

Sukcesy 02-06-2020

100 tys. subskrypcji na kanale YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS!

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt, dzięki któremu już od dekady dzielimy się rzetelną, merytoryczną wiedzą psychologiczną i udostępniamy ją każdemu, kto jest nią zainteresowany. W ostatnich latach skupiliśmy się...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-05-2020

Na Pomoc – psychologiczne wsparcie dla przedstawicieli zawodów medycznych

Zmęczenie, stres, przeciążenie, strach przed zakażeniem, niepokój o bliskich, wypalenie – to problemy, z którymi borykają się pracownicy medyczni w czasie pandemii. To właśnie oni potrzebują teraz najbardziej profesjonalnego wsparcia...

Czytaj więcej