logo uswps nazwa 3

Poznań

Od wielu lat kryminały cieszą się ogromną popularnością. 20 września stolica Wielkopolski zostanie opanowana przez miłośników tego gatunku. Po raz piąty goście zawitają w mury Uniwersytetu SWPS, by świat literackiej fikcji zderzyć z wiedzą naukową. Eksperci z naszej uczelni – psychologowie, prawnicy, kryminolodzy, opowiedzą zarówno o seryjnych zabójcach, szaleńcach, wyjątkowo brutalnych zbrodniach, jak i o oprawcach, którzy latami znęcają się nad swoimi ofiarami. Poruszą tematy związane z pornografią, normatywnymi i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz hejtem w internecie. Uniwersytet SWPS jest partnerem Festiwalu Kryminałów Granda.

20-22 września
11.00-23.00
Poznań

Poznański Festiwal Kryminału GRANDA ma już 5 lat! Dla miłośników literatury kryminalnej i wszystkiego, co z nią związane, stał się ważnym punktem programu. Od 20 do 22 września uczestnicy festiwalu będą mogli spotkać się z czołowymi polskimi i zagranicznymi autorami powieści kryminalnych i sensacyjnych, twórcami filmowymi, reportażystami, dziennikarzami, osobami na co dzień zaangażowanymi w pracę organów śledczych i służb specjalnych. Tegoroczna GRANDA została także wybrana na partnera obchodów 100-lecia polskiej Policji i będzie gościć jej przedstawicieli. Ponadto fani opowieści z dreszczykiem będą mogli poznać laureatów I edycji konkursu „Czarny kapelusz”, dla najlepszej kryminalnej osobowości książkowej 2018 r. Podczas trzydniowej imprezy odbędą się także spotkania literackie, wykłady, wystawy oraz wydarzenia muzyczne i teatralne osnute wokół tegorocznej myśli przewodniej związanej z przekraczaniem granic. Szczegółowy program festiwalu znajduje się tutaj.

Tematem przewodnim festiwalu jest przekraczanie granic.

Program

  • 20 września

16.30-18.00 – Polscy zabójcy – wódka i nóż, Prof. dr hab. Teresa Gardocka | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

20.30-21.30 – Płacz, krzyk, zmowa milczenia. Granica (nie)przekraczalna czterech ścian, czyli o przemocy w rodzinie, dr Joanna Stojer-Polańska | DS. Hanka, aleja Niepodległości 26

21.30-23.00 – Prawo do pornografii (wykład dla osób 18+), dr Tomasz Lewandowski | DS Hanka, aleja Niepodległości 26

 

  • 21 września

11.00-12.30 – Gdy przekraczasz granice i stajesz się bestią - czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?, dr Katarzyna Witkowska-Rozpara | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

13.00-14.30 – Czy to normalne, że …? Granice i normy a seksualność człowieka, Paulina Trojanowska-Malinowska | Uniwersytet SWPS, ul. Kutrzeby 10, sala 004

16.30-17.30 – Bezimienność nienawiści, Andrzej Tucholski i Marcel Moss w rozmowie z Magdą Rataj | DS Hanka, aleja Niepodległości 26

Wykłady


Polscy zabójcy – wódka i nóż

Gazety opisują zabójstwa wyjątkowe (o tych też będzie na wykładzie): dokonane przez szaleńców, zabójców politycznych, zabójców seryjnych i seksualnych (a często jest to jedna kategoria), straszne sprawy rodzinne, zabójstwa z motywów nieustalonych. Gazetom umyka codzienność zabójstw, te właśnie przypadki, gdzie pojawia się wódka i nóż, a liczbowo takich jest najwięcej. Zabił, bo był pijany, zabił nożem, bo to było najłatwiej dostępne narzędzie, nie wie właściwie, dlaczego to zrobił. Widzowie lub uczestnicy libacji niewiele pamiętają, bo też byli pijani, nie wiadomo, kto zaczął i dlaczego, czy zabójca zaatakował czy się bronił. Niewiele wiadomo, ale jest trup. I sąd wydaje wyrok z reguły w oparciu o poszlaki. A w tle wódka, nóż, donos byłej konkubiny, która stała się zaciętym wrogiem. Zwykłe polskie życie…

258 jaroslaw michalowski

prof. dr hab. Teresa Gardocka – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

Płacz, krzyk, zmowa milczenia. Granica (nie)przekraczalna czterech ścian, czyli o przemocy w rodzinie

Przemoc domowa to zjawisko stare jak świat. I choć podejmuje się wiele działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy w czterech ścianach, ciągle słyszymy „mąż zasztyletował żonę”, „żona zabiła męża”, „rodzic pozbawił dziecko życia ”, „dziecko brutalnie zaatakowało rodziców”...

Przemoc jest procesem. Czy można zauważyć sygnały ostrzegawcze i zapobiec tragediom? Gdzie jest granica pomiędzy zwykłą kłótnią, a zdarzeniem zapowiadającym zabójstwo? Czy przekraczać granice czyjejś prywatności i interweniować? Czy pytać przy podejrzeniu przemocy, także seksualnej, i naruszać granice intymności drugiego człowieka? Zawiadamiać organy ścigania? Czy da się pomóc komuś, kto tego nie chce? Czy wolno naruszyć granice wolnej woli ofiary? Czy przemoc w rodzinie musi być porażką systemu wymiaru sprawiedliwości? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te trudne pytania.

258 Marciej Koscielniak 258

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw.

Prawo do pornografii (wykład dla osób 18+)

Ze względu na błyskawiczny rozwój technologiczny pornografia jest coraz łatwiej dostępna. Wystarczy tylko internet, by uzyskać dostęp do jej różnych postaci, gatunków i form. Czy istnieje prawo do pornografii? Czym ona jest i jak ją definiować? Czy jest przejawem swobody artystycznej, słowa, opinii, poglądów? W trakcie wykładu uczestnikom zostaną przedstawione próby ujęcia zjawiska pornografii w ramy prawne, począwszy od propozycji jej definiowania w prawie, podejścia prawa do jej tworzenia i rozpowszechniania, jak również wpływu pornografii na kształtowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Omówione zostaną również wybrane społeczne, kulturowe i gospodarcze aspekty pornografii, które znacząco wpływają na ewolucję reakcji prawa na to zjawisko.

258 Marciej Koscielniak 258

dr Tomasz Lewandowski – doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Opiekuje się studentami, biorącymi udział w międzynarodowych konkursach prawniczych.

Gdy przekraczasz granice i stajesz się bestią – czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?

Jeszcze niedawno niewiele osób wiedziało, gdzie leży Gostynin. Miejscowość ta stała się „sławna”, gdy kilka lat temu – w oparciu o tzw. „Ustawę o bestiach” utworzono w niej specjalny ośrodek dla sprawców przestępstw uznanych za szczególnie niebezpiecznych, którym jednocześnie kończył się czas odbywania orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia wolności. Wizja wyjścia na wolność dla ludzi, którzy popełnili brutalne zbrodnie, przerażała społeczeństwo…

Pierwszym klientem ośrodka w Gostyninie stał się Mariusz Trynkiewicz, zabójca czterech chłopców, nazywany przez polską prasę „Szatanem z Piotrkowa”. Z biegiem czasu do Gostynina trafiali inni sprawcy, w tym m.in. słynny „Wampir z Bytowa”, czyli Leszek Pękalski. Obecnie w Gostyninie przebywa ponad 60 osób. Jednak nie wszyscy sprawcy są postaciami znanymi z mediów.

Warto więc zadać pytanie – kim są przysłowiowe bestie? Kto, za co i dlaczego trafia do Gostynina? Jak diagnozuje się „kandydatów” do zamknięcia w ośrodku? Czy zamknięte w ośrodku bestie mogą kiedyś wyjść na wolność? I jakie inne problemy wiążą się z pobytem w tym miejscu?

258 Marciej Koscielniak 258

dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – doktor nauk prawnych (specjalność: prawo karne i kryminologia); obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011); uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych; członek European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii.

Czy to normalne, że…? Granice i normy a seksualność człowieka

Czy to normalne, że…? – to jedno z najczęściej zadawanych pytań zarówno w zaciszu gabinetu seksuologa/żki, jak i na zajęciach z edukacji psychoseksualnej. To samo pytanie stawia od dekad seksuologia, badając oraz wyznaczając granice normy dla różnorodnych przejawów seksualności człowieka. Celem wykładu jest refleksja na temat norm dotyczących sfery seksualnej. Jakimi zasadami kierujemy się w naszym życiu seksualnym? Jakie granice dla seksualności są wyznaczane współcześnie? Jakie kryteria normy obowiązują w seksuologii? Jaką rolę pełnią normy w tym aspekcie życia? Szukając odpowiedzi na niniejsze pytania, odwołam się do dorobku naukowego seksuologii, własnych zawodowych doświadczeń oraz inspiracji płynących z kultury popularnej.

258 Marciej Koscielniak 258

Paulina Trojanowska-Malinowska – psycholog i seksuolog. Współpracuje z młodzieżą od 9 lat, spotykając się z nią na zajęciach z edukacji psychoseksualnej, podczas psychoterapii oraz rozmów na telefonach zaufania. Słucha, rozmawia i wspiera nastolatki w pełnym wyzwań okresie dojrzewania psychoseksualnego. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się także z rodzicami, opiekunami oraz osobami zawodowo pracującymi z młodzieżą. Prowadzi zajęcia w szkołach na terenie całej Polski. Pracuje w organizacjach działających na rzecz nastolatków oraz państwowej i prywatnej placówce zajmującej się zdrowiem psychicznym.

Bezimienność nienawiści

Nowa moda czy może ryzykowna zabawa? Kiedy hejt robi się niebezpieczny? Czy da się walczyć z hejtem w internecie? Czy to walka z góry skazana na przegraną? W jaki sposób hejt może stać się nieudolną próbą radzenia sobie z emocjami, kompleksami i traumą? Debiutujący pisarz – twórca profilu Zwierzenie Marcel Moss, wraz z psychologiem Andrzejem Tucholskim i dziennikarką Magdą Rataj porozmawiają o hejcie w internecie.

258 Marciej Koscielniak 258

Andrzej Tucholski – psycholog biznesu, doradca strategiczny oraz szkoleniowiec, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Prowadził szkolenia np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, targów Career Expo, czy Blog Conference Poznań. Od 15 lat zajmuje się budowaniem i moderowaniem społeczności on-line. Przy projektowaniu komunikacji on-line pracował m.in. z Siemens, Coca-Cola, czy IKEA. Autor bloga oraz kanału na YouTube, gdzie publikuje treści dotyczące praktycznego wpływu psychologii na codzienne funkcjonowanie. W rankingu magazynu „Brief” znalazł się w gronie 50 najbardziej kreatywnych w biznesie w Polsce (2015). Wielokrotnie nominowany do nagród Najbardziej Wpływowy Bloger oraz Bloger Odpowiedzialny Społecznie (Blog Forum Gdańsk). Interesuje się ekspresją postaw poprzez sieci społecznościowe, kreowaniem marki on-line oraz praktycznym zastosowaniem psychologii społecznej.

258 Marciej Koscielniak 258

Marcel Moss – twórca popularnego na Instagramie profilu „Zwierzenie”, na którym internauci dzielą się swoimi anonimowymi historiami. Dotychczas napisało do niego ponad 100 tysięcy osób. Nikt, tak jak on, nie zna problemów i sekretów Polaków. Pewnego dnia zadał sobie pytanie: „Co by się stało, gdybym odpisał na wiadomość, którą powinienem był zignorować?”. To dało początek jego debiutanckiemu thrillerowi psychologicznemu „Nie odpisuj”, który porusza m.in. trudną tematykę hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Z zawodu ekspert ds. social media i digital marketingu.


[Form 20190920_Granda_Poznan not found!]

Termin i miejsce

20 września 2019 r. 

  • Uniwersytet SWPS
    Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
    ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
    61-719 Poznań
  • DS Hanka, aleja Niepodległości 26

Kontakt

Agnieszka Lewicka
tel. 61 27 11 216

e-mail: agnieszka.lewicka@swps.edu.pl

 

Aktualności z Poznania

Aktualności z Poznania 14-01-2020

Wystawa „Stop Hate”. Kampania przeciw nienawiści

Czterdzieści prac, które wzięły udział konkursie na plakat „Stop Hate” festiwalu Malta, od 14 do 31 stycznia zagości na Uniwersytetcie SWPS w Poznaniu. Wystawę poświęcono rosnącej dziś fali nienawiści i...

Czytaj więcej

Poznań 23-01-2020

Trudne emocje – smutek, lęk, złość, poczucie winy

Złość, smutek, tęsknota, poczucie winy, bezradność, wstyd, strach – człowiek mierzy się w swoim życiu z wieloma ciężkimi sytuacjami, a więc również trudnymi emocjami. Odbieramy je jako bardzo nieprzyjemne, sprawiają...

Czytaj więcej

Webinar 30-01-2020

Wiedza ciała – co powinien wiedzieć o niej projektant-rzemieślnik – Ewa Klekot i Agata Bisping

Rzemiosło wymaga specyficznego rodzaju wiedzy, którą bardzo trudno jest ująć w słowa, ponieważ jest ona tak mocno osadzona w ludzkim ciele, że nie można jej poddać abstrakcji – a język...

Czytaj więcej

Webinar 31-01-2020

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? – webinar dla młodzieży

Uczucia działają szybciej niż rozsądek. To jednak dzięki nim możemy podejmować decyzje o tym, jak się zachowujemy. Obecność w nas trudnych emocji – smutku, gniewu, strachu, odrazy czy bezsilności –...

Czytaj więcej

Webinar 11-02-2020

Studia wybieraj jak menedżer!

Prawo, psychologia czy filologia angielska? A może zarządzanie? Jakie studia wybrać? Czym się kierować? Co w dzisiejszych czasach kryje się za pojęciem „przyszłościowy zawód”, skoro jedne profesje znikają z rynku...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 17-02-2020

Masz prawo. Interkulturowy warsztat legal design thinking

Razem z Katedrą Grafiki wrocławskiego Uniwersytetu SWPS po raz kolejny zapraszamy do udziału w interkulturowym, interdyscyplinarnym warsztacie myślenia projektowego, który potrwa od 17 do 23 lutego 2020 r. w niemieckim...

Czytaj więcej

Poznań 19-02-2020

Poznańskie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskać wiedzę na temat...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 23-01-2020

Muzyka fortepianowa i podróże: Hania Rani i Ewa Gruszka-Dobrzyńska

Dlaczego zdecydowała się porzucić muzykę klasyczną na rzecz autorskich kompozycji? Czy podróże są dla niej muzyczną inspiracją? Jak łączy życie codzienne z wymagającą pracą muzyka? Zapraszamy na spotkanie online z Hanią...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 22-01-2020

Dzień z prawem

Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami nie do końca zrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu. Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i...

Czytaj więcej

Webinar 21-01-2020

ABC kandydata na studia!

Kim jest rektor, a kim dziekan? Co to jest Centrum Spraw Studenckich? Czy psychologia dla magistrów jest dla przyszłych magistrów, obecnych magistrantów czy absolwentów psychologii? Podczas spotkania z naszymi rekruterkami...

Czytaj więcej

Webinar 16-01-2020

Trudne emocje

Czasem są trudne, ale zawsze – dobre. Takie emocje, jak: złość, strach, gniew, wstyd, poczucie winy czy lęk niosą za sobą ważne informacje. Jednak wielu z nas nauczono, że okazywanie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 08-01-2020

Nasi prawnicy nagrodzeni! Studenci i absolwentka prawa na międzynarodowym turnieju INADR

Kolejne międzynarodowe zmagania stały się udziałem drużyny negocjacyjno-mediacyjnej z Poznania. Dwie studentki prawa – Dominika Dziel i Kinga Jałkiewicz oraz Martyna Komorowska – aplikantka radcowska i nasza podwójna absolwentka dwóch...

Czytaj więcej

Webinar 19-12-2019

UX i myślenie wizualne – Łukasz Tyrała i Tomasz Skórski

Myślenie wizualne to z jednej strony proste i brzydkie rysunki i notatki, a z drugiej – wspomaganie myślenia. Dlaczego myślenie wizualne to podstawowe narzędzie pracy projektowej, którego użycie ma największy wpływ...

Czytaj więcej

Sukcesy 17-12-2019

Wykładowcy School of Form docenieni w plebiscycie „Architektury Murator”

Plebiscyt Osobowości 25-lecia miesięcznika „Architektura Murator” wskazał postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na promocję i kształt architektury w Polsce. Ogromnie się cieszymy, że wśród nominowanych i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-12-2019

Profesorowie z naszego Uniwersytetu „Zasłużeni dla polskiej psychologii”

Tą nagrodą wyróżnieni zostali najwybitniejsi polscy psychologowie posiadający szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem cieszący się uznaniem środowiska oraz działający na rzecz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi psychologii...

Czytaj więcej

Poznań 12-12-2019

Serce czy rozum? O miłości słów kilka

Dlaczego zakochujemy się w tej jednej, konkretnej osobie? Jak nauka wyjaśnia nasze wybory miłosne i w jaki sposób może pomóc uratować relację? Na co zwracamy uwagę przy wyborze partnera i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 11-12-2019

Srebrny Spinacz 2019 za Strefę Designu Uniwersytetu SWPS

Po raz kolejny otrzymaliśmy statuetkę w konkursie Złote Spinacze, w którym nagradzane są najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i najlepiej przygotowane kampanie i działania komunikacyjne. Tym razem grono ekspertów doceniło nasz projekt Strefa...

Czytaj więcej

Sukcesy 09-12-2019

Projekt absolwentki SoF z wyróżnieniem MustHave 2019

„Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” – wydawnictwo książkowe zaprojektowane przez absolwentkę School of Form Monikę Michaluk znalazło się w gronie wyróżnionych prestiżowym znakiem jakości MustHave Łódź Design Festival...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-12-2019

„Czy sztuka uratuje świat” – wernisaż wystawy i debata

Ekologiczny styl życia przestał być modą, a stał się koniecznością. Naukowcy biją bowiem na alarm, biologiczna zagłada to nie żart! Rosnąca góra plastiku, zanieczyszczenia wody, powietrza, globalne ocieplenie, błyskawicznie kurczące...

Czytaj więcej

Webinar 28-11-2019

UX i kobiety - o kobietach w świecie IT

Jesteśmy świadkami ogromnych zmian na rynku pracy – lista zawodów, które mogą wykonywać wyłącznie mężczyźni, coraz bardziej się skraca. Kobiety w świecie IT dziś już nie są zjawiskiem rzadkim. Jak...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 23-11-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Webinar 22-11-2019

Rozmowy kulturalne: M. Szarejko i P. Pustkowiak

Czego się wstydzimy? Czego boimy? Jak zmieniały się nasze problemy intymne i język, jakim o nich mówimy? Dziennikarka i publicystka Marta Szarejko zapytała o to polskie seksuolożki. Czternaście rozmów opublikowanych...

Czytaj więcej