logo uswps nazwa 3

Poznań

Wielkimi krokami zbliża się 2. edycja poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA, którego partnerem jest Uniwersytet SWPS. Ma być intrygująco, sensacyjnie i ekscytująco, o czym miłośnicy kryminałów będą mogli przekonać się osobiście, biorąc udział w licznych wydarzeniach: wykładach prowadzonych przez specjalistów z naszej uczelni, którzy na co dzień zajmują się kryminalistyką czy psychologią sądową, dyskusjach panelowych, projekcjach filmów kryminalnych, spektaklach teatralnych, spotkaniach z pisarzami, grach i licznych warsztatach. A to tylko część atrakcji, które czekają na fanów opowieści z dreszczykiem! 

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe przygotowane przez Fundację GRANDA jest bezpłatny. Aby wziąć udział w wykładach przygotowanych przez Uniwersytet SWPS należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

festiwal

wrzesień
23-24 2016

Poznań

Uniwersytet SWPS podczas Festiwalu Kryminału GRANDA

Jaka jest rola zazdrości w związku i kiedy staje się ona destrukcyjna dla relacji? Czy zawsze działanie motywowane zazdrością będzie przez sąd ocenione jako naganne? Jakie procesy emocjonalne towarzyszą dokonywaniu zabójstw? W jaki sposób rozpoznać psychopatę? Czy chciwość zawsze jest zła? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą wykładowcy Uniwersytetu SWPS podczas drugiej edycji Festiwalu Kryminału GRANDA.

W tym roku przez wybrane motywy przewodnie: zazdrość, chciwość i zdradę prowadzić będą uczestników festiwalu m.in. pisarze, prawnicy i psychologowie. Już 23 września o zbrodniach, które miały pozostać niewykryte opowie dr Joanna Stojer.

Tego samego dnia dr Rafał Wierzchosławski poszuka odpowiedzi na pytanie, po co socjolog miłośnikowi kryminałów. Piątkowy wieczór zakończymy wykładem Michała Pozdała o seksie, zazdrości i zdradzie w miłosnych związkach. Z kolei 24 września wykład „Kiedy motywem jest zazdrość” wygłosi dr Katarzyna Witkowska-Rozpara. O tym, jak rozpoznać psychopatę mówić będzie prof. Szymon Draheim, a procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw przedstawi dr Bogdan Lach.

Harmonogram

23 września 2016 

16.30-18.00 – Zbrodnie, które miały pozostać niewykryte, czyli zabójstwa z tzw. ciemnej liczby przestępstw – dr Joanna Stojer

18.00-19.00  Na co socjolog wielbicielowi kryminałów? – dr Rafał Wierzchosławski

19.30-20.30  Seks, zazdrość i zdrada. Dynamika związków miłosnych z perspektywy gabinetu seksuologicznego – Michał Pozdał

24 września 2016 

10.00-11.00 – Kiedy motywem jest zazdrość… – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

11.30-13.00 Jak rozpoznać psychopatę? – dr hab. Szymon Draheim

19.30-21.00 Procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw – dr Bogdan Lach

Dokładny plan Festiwalu oraz mapa Stacji Sensacji są dostępne na stronie wydarzenia: www.festwial-granda.pl. Bieżące informacje można też znaleźć na profilu FB GRANDY:  www.facebook.com/festiwalgranda.

Program

Zbrodnie, które miały pozostać niewykryte, czyli zabójstwa z tzw. ciemnej liczby przestępstw

Wykład poświęcony będzie zabójstwom, które z różnych powodów przez wiele lat pozostawały nieujawnione lub niewykryte, a zabójca przebywał na wolności. Motywy działania sprawców tych zdarzeń były często bardzo prozaiczne: kłótnia, nienawiść, zdrada, portfel z 50 zł w środku. Sprawcy robili wszystko, aby ich czyn nie wyszedł na światło dzienne. Czasami jednak „przypadek” decydował o tym, że nawet najtrudniejsze sprawy udało się zakończyć skazaniem za zabójstwo.

Dr Joanna Stojer – psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów ciemnej liczby przestępstw i patologii społecznych.

Termin i miejsce

23 września, godz. 16.30-18.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Na co socjolog wielbicielowi kryminałów?

Chciwość, zazdrość, zdrada mają wymiar moralny i psychologiczny oraz bywają motywem przestępstwa, które starają się ustalić śledczy, waży sędzia z prokuratorem i adwokatem. A co o nich może powiedzieć socjolog?

Podczas wykładu zostaną omówione teorie z pogranicza psychologii i socjologii moralności, pokazujące, jak pewne społeczne ramy, w których żyjemy, mogą kształtować strukturę naszych wartości. Przy czym to zewnętrzne otoczenie naszych działań bywa historycznie zmienne i różnicuje zajmowane przez nas miejsca w strukturze społecznej (bogactwo – bieda, prestiż – życie zwykłe).

Społeczny wymiar ethsów, w których funkcjonujemy może prowadzić do pewnych paradoksów aksjologicznych – prywatne wady, mogą przynosić pewne pożytki społeczne, jak to zauważają niektórzy: chciwość jest dobra, bo pozwala nie tyko osiągać cele chciwca, lecz także przynosi dobre owoce, bo daje innym np. zatrudnienie.

Innym paradoksem jest demokratyczny postulat równości w kontekście wspomnianego zróżnicowania społecznego w różnych obszarach życia, czy jest możliwe jego rozwiązanie?

Zatem, chciwości i zazdrość – jako reakcja na to, co pożądane, realizowane, a niekiedy i nieosiągalne (mechanizm resentymentu) to znakomita perspektywa w oglądzie i lepszym zrozumieniu motywów niejednej (krwawej) zbrodni doskonałej czy też przestępstwa dokonanego w białych rękawiczkach.

Dr Rafał Wierzchosławski – filozof i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W latach 1990–2015 pracował na Wydziale Filozofii KUL. Zajmuje się filozofią nauk społecznych, współczesnymi teoriami socjologicznymi, ontologią społeczeństwa, filozofią polityczną oraz epistemologią społeczną. Finalizuje prace nad rozprawą habilitacyjną „Republika w czasach ekspertów. Meandry wolności republikańskiej jako braku dominacji. Studium metafilozoficzne”. Studia filozoficzne i z nauk społecznych uzupełniał na uniwersytetach w Bielefeld, Köln, Paryżu, Louvain-la-Neuve oraz Genewie i Neuchatel.

Termin i miejsce

23 września, godz. 18.00-19.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Seks, zazdrość i zdrada. Dynamika związków miłosnych z perspektywy gabinetu seksuologicznego

Jaka jest rola zazdrości w związku i kiedy staje się ona destrukcyjna dla relacji? Jak i dlaczego zdradzamy? Czy zdrada kobiet różni się od męskiej? W jaki sposób pary radzą sobie ze niewiernością i co może ona dla nich oznaczać? Na te i wiele innych pytań dotyczących intymnych relacji w związku odpowie Michał Pozdał.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Wydziale Dramy Stosowanej Uniwersytetu Exeter; ukończył szkolenie z Poradnictwa i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Manchester, cykl szkoleń z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu Terapii Seksuologicznej Par pod kierunkiem Esther Perel (USA). Prowadzi prywatną praktykę w Katowicach, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Termin i miejsce

23 września, godz. 19.30 – 20.30, Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

Kiedy motywem jest zazdrość…

Zazdrość to uczucie, które towarzyszy człowiekowi od czasów niepamiętnych. Słownikowo definiowana jest jako „uczucie przykrości, żalu, spowodowane czyimś powodzeniem, szczęściem, stanem posiadania itp. i chęcią posiadania tego samego”, ale także jako „uczucie niepokoju co do wierności osoby kochanej, podejrzliwość i dążenie do wyłączności w tym zakresie, chęć przeciwdziałania ewentualnemu naruszeniu tej wyłączności” (m.in. za: W. Doroszewski (red.), Słownik Języka Polskiego, Tom X, Warszawa 1968).

Bywa i tak, że zazdrość jest głównym motywem zachowania wypełniającego znamiona czynu zabronionego. Czy jednak zawsze działanie motywowane zazdrością będzie przez sąd ocenione jako naganne? I czy tzw. chorobliwa zazdrość może sprawcę usprawiedliwić? O tym porozmawiamy podczas wykładu.

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk prawnych, specjalność: prawo karne i kryminologia. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011). W latach 2006-2008 współpracownik „Gazety Prawnej”. Uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych. Członek European Society of Criminology (ESC).

Termin i miejsce

24 września, godz. 10.00-11.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Jak rozpoznać psychopatę?

dr hab. Szymon Draheim – prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Termin i miejsce

24 września, godz. 11.30-13.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw

Dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994-1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach.

Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant.

Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Termin i miejsce

24 września, godz. 19.30-21.00, Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

[Form FestiwalGranda_2016_Poznan not found!]

Ale GRANDA! – o festiwalu

W programie GRANDY nie zabraknie aktywności przygotowanych zarówno dla dorosłych (niektóre wydarzenia skierowane są tylko do odbiorców powyżej 18 roku życia), jak i dla dzieci.

Tym razem to znana poznaniakom Nowa Gazownia stanie się miejscem spotkań z 25 pisarzami (m.in. Elżbietą Cherezińską, Markiem Krajewskim, Vincentem Severskim, Cezarym Harasimowiczem, Katarzyną Bondą, Marcinem Wrońskim czy Remigiuszem Mrozem) oraz z profesjonalistami na co dzień podążającymi śladami zagadek. Na jej terenie będą się odbywały burzliwe dyskusje, będzie można z bliska (i bez konsekwencji) przyjrzeć się policyjnemu sprzętowi czy podejrzeć techniki używane do fałszowania dzieł sztuki.

Na najmłodszych czekać będą warsztaty, animacje oraz pokaz kolejnej części filmu detektywistycznego o przygodach Lassego i Mai. Miłośnicy faktów w ramach GRANDY wyruszą na spacer po mieście w poszukiwaniu nagiej prawdy o jego (kryminalnej) historii, a zainteresowani odkrywaniem sekretów ludzkiej natury będą zgłębiać jej tajniki podczas wykładów przygotowanych przez Uniwersytet SWPS.

Wydarzenie jest także okazją do zapoznania się z najnowszą kryminalną ofertą wydawniczą oraz wrześniowymi premierami książkowymi. W całym mieście działać będą Stacje Sensacje, prowadzone przez partnerów Festiwalu punkty spotkań, zabaw, gier i warsztatów. Wśród nich znalazły się instytucje-przyjaciele GRANDY, m.in.: Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet SWPS czy Teatr MplusM.

plakat b1 2

Organizator

Fundacja Granda

Współorganizator

Miasto Poznań

Partnerzy

Uniwersytet SWPS

Nowa Gazownia

Patroni honorowi

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Biblioteka Raczyńskich

Instytut Zachodni

Patroni medialni

Gazeta Wyborcza
Telewizja WTK
Radio RMF Maxxx
Zbrodnia w bibliotece
LubimyCzytać.pl
Magazyn Detektyw

Termin i miejsce

23-24 września 2016 r.

Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

Poznań

Aktualności z Poznania

UNIWERSYTET SWPS 10-03-2020

Zajęcia online w Uniwersytecie SWPS

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem mediów poinformował, że zajęcia w klasach na wszystkich uczelniach w Polsce pozostaną zawieszone do 10 kwietnia włącznie.  Na skróty:   Zajęcia Online   |   Webinary z...

Czytaj więcej

Webinar 07-04-2020

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 08-04-2020

Rozmowy o startupach: Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który...

Czytaj więcej

Online 09-04-2020

Koronawirus. Jak się czujesz? Porozmawiajmy o emocjach – webinar dla młodzieży

Wokół siebie nie mamy koleżanek i kolegów z klasy, przyjaciół, brakuje nam wspólnych wyjść, własnej przestrzeni, rozrywek poza domem. Wydaje się, że przez epidemię koronawirusa życie szkolne i towarzyskie legło...

Czytaj więcej

Online 15-04-2020

Koronawirus: projektowanie a kryzys, kryzys a projektowanie – webinar

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Pracujemy w domach, nie możemy spotykać się z klientami czy bezpośrednio dyskutować o naszych projektach z ich odbiorcami. Jak w takiej sytuacji rozwiązywać zawiłe problemy...

Czytaj więcej

Online 15-04-2020

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach (jak Spotify, Tidal), kupujemy płyty w formie elektronicznej (np. na Bandcamp). Właściwie każdy może tworzyć muzykę za...

Czytaj więcej

Online 17-04-2020

Porozmawiajmy o seksie – webinar dla młodzieży

Wielu rodziców i nauczycieli sądzi, że tego tematu nie trzeba poruszać, że jest wstydliwy, a słowa związane z seksualnością na co dzień przecież nie przechodzą nikomu przez gardło. Każdy nastolatek...

Czytaj więcej

Webinar 20-04-2020

Drzwi Otwarte Online

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji. Dlatego zapraszamy do udziału w webinarach poświęconych procedurze aplikowania na studia wyższe na Uniwersytecie SWPS...

Czytaj więcej

Webinar 21-04-2020

Easter eggs w popkulturze – filmy (i nie tylko) z niespodzianką – Łukasz Muszyński (Filmweb.pl) i Ma…

Popkultura przepełniona jest ukrytymi przekazami, które w nagrodę za wytężoną uwagę oferują wkroczenie do zupełnie nowego świata. Piosenkarze, reżyserzy i twórcy gier zapraszają nas do zabawy w poszukiwanie pisanek –...

Czytaj więcej

Online 27-04-2020

Design: jak się zmienia i jakie wyzwania przed nim stoją? – webinar

Czym jest design? Z pewnością to nie tylko dostarczanie ładnych obrazków, użytecznych przedmiotów czy wygodnych samochodów. To również odpowiedzialność projektantów za konsekwencje stosowania rozwiązań, jakie stworzyli. Nie wszystko w designie...

Czytaj więcej

Poznań 20-05-2020

Poznańskie Kółko Psychologiczne – SPOTKANIE 15.04 ODWOŁANE

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskać wiedzę na temat...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 07-04-2020

Koronawirus: jak wspierać osoby starsze w czasie epidemii – webinar

Osoby starsze są szczególnie narażone na zakażenie się koronawirusem. Ze względu na bezpieczeństwo swoje oraz innych najlepiej byłoby, gdyby na czas pandemii seniorzy pozostali w domach. Jak ich do tego...

Czytaj więcej

Online 06-04-2020

Koronawirus: prawa obywatelskie w czasie epidemii – webinar z RPO A. Bodnarem

Pandemia koronawirusa to wyjątkowa sytuacja. Nie przywykliśmy do takiej ingerencji w nasze życie, jak np. nakaz pozostania w domach czy niespotykanie się z innymi osobami. Rozumiemy to i akceptujemy, aby...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2020

Konferencja „Od dzieciństwa do dorosłości, czyli o meandrach ludzkiego rozwoju" – WYDARZENIE OD…

Czy nasze dzieciństwo w pełni determinuje dorosłość? Czy bycie w trudnej sytuacji w dzieciństwie odcina nam możliwość cieszenia się z życia w dorosłości? Jak rozmawiać z nastolatkami, gdy jeszcze nie...

Czytaj więcej

Webinar 02-04-2020

Koronawirus a kryzysy w rodzinie: przemoc i współuzależnienie – webinar

Izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani się niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. W obecnej sytuacji...

Czytaj więcej

Poznań 02-04-2020

Wykład: Imagery Rescripting as a Transdiagnostic Treatment Technique – WYDARZENIE ODWOŁANE

Negatywne doświadczenia często prześladują ofiary przez lata i są powodem wielu problemów związanych ze zdrowiem i tworzeniem szczęśliwych związków międzyludzkich. Imagery Rescripting to metoda terapeutyczna, która pomaga pacjentom w radzeniu...

Czytaj więcej

Online 01-04-2020

Koronawirus: praca zdalna – jak robić to dobrze i skutecznie? – Iwo Szapar (Remote-how)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się rzeczywistością każdego pracownika, menedżera, szefa firmy. Nowy system pracy oparty na łączności elektronicznej, a nie bezpośrednim kontakcie w biurze, nie jest łatwy...

Czytaj więcej

Webinar 30-03-2020

Koronawirus: jak skutecznie się uczyć w domu? – webinar dla młodzieży

Zamknięte na czas epidemii koronawirusa szkoły przenoszą się w domowe zacisza. Zajęcia online, przesyłane drogą elektroniczną zadania czy prace do wykonania to teraz rzeczywistość każdego ucznia. Nowy tryb nauki jest...

Czytaj więcej

Online 27-03-2020

Tekstylia, tkactwo i włókiennictwo w designie ‒ Alicja Kaczmarek i Ewa Klekot

Tekstylia są nieodłączną częścią naszej codzienności. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez nich nie funkcjonujemy. Są na tyle mocno wplecione w otaczającą nas rzeczywistość, że przestają być zauważalne, co jest swego...

Czytaj więcej

Webinar 26-03-2020

Koronawirus: jak zachować motywację w czterech ścianach? – webinar

Koronawirus zamknął nas w domach. To tutaj większość z nas ostatnio pracuje, spędza czas wolny i zajmuje się dziećmi. Nasze życie straciło swój rytm, zostaliśmy wyrwani z codziennych rytuałów. Po...

Czytaj więcej

Webinar 25-03-2020

Koronawirus: jak wspierać osoby w kryzysie psychicznym? – webinar

Każdy z nas w jakiś sposób boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, ale szczególnie dotkliwie mogą je odczuwać osoby będące w kryzysach psychicznych, cierpiące na zaburzenia psychiczne czy uczestniczące w...

Czytaj więcej

Poznań 25-03-2020

Rodzina w kryzysie – rozwód a prawa dziecka – WYDARZENIE ODWOŁANE

Związek małżeński na przestrzeni lat może przechodzić różne fazy, ale najtrudniejszą z nich jest rozpad rodziny. Sytuacja rodziny w kryzysie, który prowadzi do rozwodu, nie jest łatwa – i to...

Czytaj więcej

Webinar 24-03-2020

Koronawirus: błędy poznawcze, teorie spiskowe i manipulatorzy – webinar

Nie ma teraz ważniejszego tematu niż koronawirus. Zewsząd napływają do nas informacje o kolejnych zakażonych i ofiarach śmiertelnych. Internauci na potęgę dzielą się „dobrymi radami”, czego unikać albo co należy...

Czytaj więcej

Poznań 24-03-2020

Relacje społeczne jako klucz do naszego dobrostanu – WYDARZENIE ODWOŁANE

Każdy z nas chciałby cieszyć się dobrym zdrowiem do późnych lat życia. Czy zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna wystarczą, aby to osiągnąć? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta...

Czytaj więcej

Online 24-03-2020

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie od kilku lat – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym...

Czytaj więcej

Webinar 23-03-2020

Koronawirus: wsparcie dla pracowników służb medycznych – webinar

W czasach panowania koronawirusa zamykamy się w domach i tam toczy się całe nasze życie. Pracownicy służb medycznych nie mogą – tak jak my – przenieść pracy do swojego domowego...

Czytaj więcej

Webinar 20-03-2020

Koronawirus: jak rozmawiać z dziećmi i wspierać je w tym czasie? – webinar

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Zmiany te tym bardziej trudno zrozumieć dzieciom, wyrwanym...

Czytaj więcej

Webinar 19-03-2020

Trening mózgu: naucz się lepiej uczyć – webinar dla młodzieży

Nastąpiła zmiana gości webinaru – Paulinę Mechło zastąpią Aleksandra Kołodziej i Mikołaj Magnuski. Każdy chciałby przyswajać wiedzę łatwo, szybko i uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Dlatego siegamy po rozmaite treningi mózgu. Co...

Czytaj więcej

Webinar 19-03-2020

Koronawirus a związki: jak wspólnie przetrwać ten trudny czas? – webinar

Pandemia koronawirusa odbiera nam nasze poprzednie życie. Nic nie jest takie jak jeszcze kilkanaście dni temu. Nasze domy stały się teraz miejscem pracy, odpoczynku, szkołą i przedszkolem dla dzieci. Dla...

Czytaj więcej