logo uswps nazwa 3

Poznań

Kompetencje psychologiczne znajdują zastosowanie w 4000 zawodów! O praktycznym wymiarze tej fascynującej dziedziny nauki porozmawiamy w trakcie Dnia z psychologią, organizowanego na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. W programie wydarzenia, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich osób zainteresowanych psychologią, znajdą się wykłady, warsztaty i spotkania, które poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu SWPS oraz praktycy związani z naszą uczelnią.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

Dzień z psychologią

grudzień
13 2016

Katowice

O wydarzeniu

Dzień z psychologią to wydarzenie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się psychologią i chcą bliżej zapoznać się z tą dziedziną nauki.

Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach, które pokażą praktyczne zastosowanie psychologii w różnych aspektach codziennego życia, a także dowiedzieć się więcej na temat studiowania psychologii i możliwości, jakie daje ukończenie tego kierunku studiów.

Zapraszamy również do udziału w Uniwersytet SWPS Tour. Studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, Pracownię Badań Jakościowych QualLab oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury.

Harmonogram

9.00 – oficjalne otwarcie Dnia z psychologią przez prof. Katarzynę Popiołek, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

9.15–10.15Czy ludzie mają wiele twarzy? O mimicznej ekspresji emocji – dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS | wykład (aula)

10.15–11.15Gdy rozmówca nie chce słuchać. Psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskim – dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS | wykład (aula)

11.15–11.45 – przerwa, poczęstunek dla młodzieży oraz Uniwersytet SWPS Tour

Warsztat dla nauczycieli:

9.45–11.15  EEG-Biofeedback, czyli cyfrowa terapia mózgu XXI wieku – mgr Kamil Zieliński (sala 204)

11.45–13.15warsztaty dla uczniów, do wyboru:

Program

 

Czy ludzie mają wiele twarzy? O mimicznej ekspresji emocji

Zainteresowanie ludzi mimiką i sygnałami, które można wyczytać z ludzkiej twarzy, ma bardzo długą historię. Podczas wykładu zostaną omówione wyniki wybranych badań, poświęconych ekspresji mimicznej, na przykład istnieniu podobieństwa wyrazów twarzy u ludzi, którzy długo ze sobą przebywają. Uczestnicy poznają także wybrane koncepcje dotyczące mimiki, zarówno te dawne, pseudonaukowe np. fizjonomikę czy metoskopię, a także współczesne ustalenia badawcze.

258 agata chudzicka czupala

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – prowadzi badania w dziedzinie psychologii społecznej oraz psychologii pracy i organizacji. Interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk i przejawy nieetycznego zachowania się człowieka. Jest autorką wielu publikacji na ten temat. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii i procesów porozumiewania się ludzi, a także seminaria magisterskie. Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

Gdy rozmówca nie chce słuchać. Psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi

Czy my jeszcze potrafimy słuchać? Czy na pewno odpowiednio interpretujemy komunikaty, które do nas docierają? Co się dzieje gdy przekaz do nas nie trafia? Dlaczego nie zawsze korzystamy z jednego z największych prezentów, jaki otrzymaliśmy – umiejętności słuchania? A przecież to poprzez uważne słuchanie okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi. Szkoda tylko, że przez nadmiar spraw i wszechobecny pęd rozmowy dwojga ludzi przypominają dialog niesłyszących. Podczas wykładu uczniowie poznają psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi. Dowiedzą się także, jak prowadzić konstruktywną i opartą na wzajemnym szacunku rozmowę.

258 irena dzwonikowska

dr hab. Irena Dzwonkowska – psycholog społeczny i osobowości. Interesuje się szczególnie zagadnieniami nieśmiałości, lęku społecznego, samooceny i współczucia wobec samego siebie jako zdrowej postawy wobec siebie, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania emocjonalnego i relacji interpersonalnych, np. wsparcia społecznego. Oprócz tego jej zainteresowania dotyczą twórczości człowieka. Prowadzi badania na temat związków pomiędzy ustosunkowaniem się do samego siebie, jakim jest współczucie wobec samego siebie (self-compassion) a samooceną, funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym ludzi. Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

Prześladowania i przemoc rówieśnicza

Czym jest zjawisko prześladowania w szkole? W którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę powinien o tym decydować? Próbę odpowiedzi na te niełatwe pytania podejmą uczestnicy warsztatów. Prześladowanie zostanie potraktowane jako zjawisko grupowe. Punktem wyjścia do rozmowy będą badania pokazujące, że w 80 proc. sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków.

Uczniowie wraz z prowadzącą postarają się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania zarówno w „realu”, jak i w Internecie. Wspólnie zastanowią się, czym jest tzw. efekt widza i zjawisko ignorancji pluralistycznej, oraz jaki mają one wpływ na funkcjonowanie klasy i jak można im przeciwdziałać.

258 malgorzata wojcik

dr Małgorzata Wójcik – zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej. Prowadzi badania partycypacyjne z uczniami gimnazjum i liceum. Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami projektuje oraz wdraża programy zapobiegające przemocy szkolnej, które wykorzystują potencjał zgranej grupy rówieśniczej. Przeprowadziła projekty: Interwencja edukacyjna Bliżej oraz Inkla – badania partycypacyjne z licealistami. Obecnie zajmuje się badaniem czynników, które odpowiadają za pojawienie się agresora oraz wykluczenie i prześladowanie uczniów w społeczności klasowej. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz fakultet metod jakościowych.

Decyzja najlepsza z możliwych, czyli o wyborze życiowej ścieżki. Coachingowe spojrzenie na cel i drogę do celu – brak miejsc na warsztat

Wybór ścieżki życiowej wiąże się z wieloma wątpliwościami, a obawa przed jego konsekwencjami może paraliżować. W trakcie warsztatu poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zoptymalizować proces podejmowania decyzji?

Co zrobić, żeby dokonać właściwego wyboru? Czy można mieć pewność, że podjęta decyzja będzie jedyną słuszną? To warsztat dla osób, które zmagają się z presją wyboru właściwej drogi, która docelowo ma być tą jedyną.

258 agnieszka wegiel

mgr Agnieszka Węgiel – coach, trener rozwoju osobistego, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS. Od lat związana z prowadzeniem i rozwijaniem zespołów sprzedażowych i projektowych. Fascynuje ją ludzki umysł oraz jego zasoby i możliwości. Coaching pozwala jej odkrywać i rozwijać potencjał zarówno klientów indywidualnych, jak i całych organizacji. Prowadzi warsztaty efektywności indywidualnej, w których szczególny nacisk kładzie na budowanie samoświadomości i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi własną firmę szkoleniową FromTo.

Warsztaty z twórczego rozwiązywania problemów  brak miejsc na warsztat

W psychologii za twórcze uznaje się wszystko to, co jest nowe i wartościowe. Na warsztatach uczniowie dowiedzą się, jakie podstawowe fakty udało się ustalić psychologom na temat wybitnej i codziennej twórczości. Będziemy mówić o tym, jaką rolę w twórczości odgrywa osobowość, doświadczenie, inteligencja i wiedza, a także, w jaki sposób twórczość można rozwijać. Ćwiczenia maja pokazać, jaka rolę odgrywają analogie i metafory w procesie twórczego myślenia oraz w efektywnej pracy twórczej w grupie.

258 borys paulewicz

dr Borysław Paulewicz – psycholog, specjalizuje się w psychologii poznawczej, statystyce i metodologii. Aktualnie kieruje projektem naukowym „Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej”.

Trening asertywności – brak miejsc na warsztat

Jak często zgadzamy się spełnić czyjąś prośbę mimo wewnętrznego sprzeciwu? Czy nie zdarza nam się zrobić coś wbrew sobie, żeby tylko uszczęśliwić innych? A jeśli już odmawiamy, to czy nie dopadają nas wyrzuty sumienia? Zachowania asertywne to nie tylko sztuka mówienia „nie”. To także wyrażanie swojego zdania i obrona swoich praw przy jednoczesnym szacunku dla innych ludzi. Zachowanie, dzięki któremu osiągamy zamierzony cel bez wyrzutów sumienia i poczucia dyskomfortu. Podczas zajęć uczestnicy poznają komunikaty asertywne i nauczą się wprowadzać je do codziennej komunikacji oraz dowiedzą się, jak stawiać zdrowe granice osobiste.

258 kamil zielinski

mgr Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

Jak uważność pomaga radzić sobie ze stresem, czyli o korzyściach świadomego jedzenia rodzynek  brak miejsc na warsztat

W codziennym życiu jesteśmy coraz bardziej obciążani licznymi obowiązkami. W naszej głowie niemalże cały czas analizujemy minione wydarzenia lub wybiegamy w przyszłość, planując kolejne kroki i przewidując potencjalne trudności. Funkcjonowanie takie jest niezbędne, abyśmy mogli osiągać założone sobie cele, jednakże naukowcy zauważyli, że coraz częściej go nadużywamy. W konsekwencji zmienia się ono w niemożliwy do zatrzymania natłok myśli, powodujący negatywne emocje, takie jak niepokój czy smutek.

Jak ustrzec się przed takim natłokiem myśli? Okazuje się, że rozwiązaniem może być uważność, czyli skupienie uwagi na tu i teraz. Warsztat poprzez kilka prostych ćwiczeń przybliża koncepcję uważności, a także kształci podstawowe kompetencje do stosowania jej w życiu codziennym. 

kornacka

dr Monika Kornacka – doktor psychologii klinicznej, psycholog o specjalizacji terapia poznawcza i behawioralna. Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W pracy naukowej zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi oraz terapią poznawczą i behawioralną. Interesują ją również trening funkcji wykonawczych i użycie nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i w badaniach nad psychopatologią. Jest członkiem stowarzyszonym laboratorium Psychology: Interactions, Time, Emotions, Cognition (Lille, Francja). Pracowała i odbywała praktyki zawodowe w Klinice Psychiatrii Dorosłych La Maison Fleurie (Lille, Francja) i na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Nastroju Centrum Szpitalnego w Fourmies (Francja).

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI

EEG-Biofeedback, czyli cyfrowa terapia mózgu XXI wieku 

Terapia EEG-Biofeedback poprawia efektywność pracy mózgu oraz wzmacnia kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Jest skuteczną metodą terapii stosowaną między innymi przy leczeniu zaburzeń takich jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu czy w zespołach nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD). Dzięki swej przyjemnej formie (treningi opierają się głównie na udziale w grze komputerowej) terapia EEG-Biofeedback polecana jest w szczególności dzieciom i młodzieży. Osobom dorosłym treningi EEG-Biofeedback pomagają zrelaksować się oraz lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poprawiają szybkość i efektywność pracy, a także pobudzają kreatywność i pozytywne myślenie.

Warsztaty nastawione na praktykę! Uczestnicy zajęć w namacalny sposób dowiedzą się, na czym polega i jak wygląda terapia EEG-Biofeedback. Chętni zostaną „podłączeni” do urządzenia, aby wziąć udział w krótkim treningu, pozostali wcielą się w rolę terapeutów i diagnostów. Wspólnie zastanowimy się, kiedy warto stosować taki rodzaj terapii i w jakich przypadkach jest ona szczególnie polecana.

258 kamil zielinski

mgr Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

[Form Dzien_z_psychologia_122016_Katowice not found!]

Termin i miejsce

13 grudnia 2016 r., 9.0013.15

Uniwersytet SWPS w Katowicach

Techników 9 

Kontakt 

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 23-01-2020

Muzyka fortepianowa i podróże: Hania Rani i Ewa Gruszka-Dobrzyńska

Dlaczego zdecydowała się porzucić muzykę klasyczną na rzecz autorskich kompozycji? Czy podróże są dla niej muzyczną inspiracją? Jak łączy życie codzienne z wymagającą pracą muzyka? Zapraszamy na spotkanie online z Hanią...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 22-01-2020

Dzień z prawem

Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami nie do końca zrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu. Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i...

Czytaj więcej

Webinar 21-01-2020

ABC kandydata na studia!

Kim jest rektor, a kim dziekan? Co to jest Centrum Spraw Studenckich? Czy psychologia dla magistrów jest dla przyszłych magistrów, obecnych magistrantów czy absolwentów psychologii? Podczas spotkania z naszymi rekruterkami...

Czytaj więcej

Webinar 16-01-2020

Trudne emocje

Czasem są trudne, ale zawsze – dobre. Takie emocje, jak: złość, strach, gniew, wstyd, poczucie winy czy lęk niosą za sobą ważne informacje. Jednak wielu z nas nauczono, że okazywanie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 08-01-2020

Nasi prawnicy nagrodzeni! Studenci i absolwentka prawa na międzynarodowym turnieju INADR

Kolejne międzynarodowe zmagania stały się udziałem drużyny negocjacyjno-mediacyjnej z Poznania. Dwie studentki prawa – Dominika Dziel i Kinga Jałkiewicz oraz Martyna Komorowska – aplikantka radcowska i nasza podwójna absolwentka dwóch...

Czytaj więcej

Webinar 19-12-2019

UX i myślenie wizualne – Łukasz Tyrała i Tomasz Skórski

Myślenie wizualne to z jednej strony proste i brzydkie rysunki i notatki, a z drugiej – wspomaganie myślenia. Dlaczego myślenie wizualne to podstawowe narzędzie pracy projektowej, którego użycie ma największy wpływ...

Czytaj więcej

Sukcesy 17-12-2019

Wykładowcy School of Form docenieni w plebiscycie „Architektury Murator”

Plebiscyt Osobowości 25-lecia miesięcznika „Architektura Murator” wskazał postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na promocję i kształt architektury w Polsce. Ogromnie się cieszymy, że wśród nominowanych i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-12-2019

Profesorowie z naszego Uniwersytetu „Zasłużeni dla polskiej psychologii”

Tą nagrodą wyróżnieni zostali najwybitniejsi polscy psychologowie posiadający szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem cieszący się uznaniem środowiska oraz działający na rzecz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi psychologii...

Czytaj więcej

Poznań 12-12-2019

Serce czy rozum? O miłości słów kilka

Dlaczego zakochujemy się w tej jednej, konkretnej osobie? Jak nauka wyjaśnia nasze wybory miłosne i w jaki sposób może pomóc uratować relację? Na co zwracamy uwagę przy wyborze partnera i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 11-12-2019

Srebrny Spinacz 2019 za Strefę Designu Uniwersytetu SWPS

Po raz kolejny otrzymaliśmy statuetkę w konkursie Złote Spinacze, w którym nagradzane są najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i najlepiej przygotowane kampanie i działania komunikacyjne. Tym razem grono ekspertów doceniło nasz projekt Strefa...

Czytaj więcej

Sukcesy 09-12-2019

Projekt absolwentki SoF z wyróżnieniem MustHave 2019

„Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” – wydawnictwo książkowe zaprojektowane przez absolwentkę School of Form Monikę Michaluk znalazło się w gronie wyróżnionych prestiżowym znakiem jakości MustHave Łódź Design Festival...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-12-2019

„Czy sztuka uratuje świat” – wernisaż wystawy i debata

Ekologiczny styl życia przestał być modą, a stał się koniecznością. Naukowcy biją bowiem na alarm, biologiczna zagłada to nie żart! Rosnąca góra plastiku, zanieczyszczenia wody, powietrza, globalne ocieplenie, błyskawicznie kurczące...

Czytaj więcej

Webinar 28-11-2019

UX i kobiety - o kobietach w świecie IT

Jesteśmy świadkami ogromnych zmian na rynku pracy – lista zawodów, które mogą wykonywać wyłącznie mężczyźni, coraz bardziej się skraca. Kobiety w świecie IT dziś już nie są zjawiskiem rzadkim. Jak...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 23-11-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Webinar 22-11-2019

Rozmowy kulturalne: M. Szarejko i P. Pustkowiak

Czego się wstydzimy? Czego boimy? Jak zmieniały się nasze problemy intymne i język, jakim o nich mówimy? Dziennikarka i publicystka Marta Szarejko zapytała o to polskie seksuolożki. Czternaście rozmów opublikowanych...

Czytaj więcej