logo uswps nazwa 3

Poznań

Jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla wymiaru sprawiedliwości? Czym zajmuje się psychologia sądowa i jakie są jej dziedziny? Dlaczego pamięć potrafi płatać figle naocznym świadkom traumatycznych wydarzeń? Kim jest mediator i w jakich sprawach sądowych jego uczestnictwo jest niezbędne? W jakiej kategorii przestępstw są wykorzystywane opinie biegłego sądowego? Na te pytania odpowiedzi znajdziemy podczas Dnia z psychologią sądową, który odbędzie się 16 marca 2017 r.

Uwaga: wydarzenie skierowane jest dla uczniów szkół średnich. Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kwaśnik: tel. 697 690 482, strefa.poznan@swps.edu.pl

Psychologia sądowa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS studenci psychologii kontynuują studia na jednej z kilku specjalności. Atrakcyjny wybór stanowi właśnie psychologia sądowa – specjalność, której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych, oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych.

Poznają koncepcję wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Zgłębiają problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań, a także procesu resocjalizacji przestępców oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas Dnia z psychologią sądową zapraszamy również na spotkanie z Michałem Pozdałem, organizowane w ramach Strefy Młodzieży. Spotkanie będzie poświęcone „Profilaktyce przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce”.

Równolegle ze spotkaniem psychologicznym przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli „Samobójstwa młodzieży”, które poprowadzi dr Katarzynę Waszyńska.

Harmonogram

godz. 9.30–11.00 – równoległe warsztaty

  • Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków – Marta Klancko, Izabela Budzyńska | sala 311

  • Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? – Alicja Dobrowolska | sala 306

  • Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? – Monika Domska-Brzozowska | sala 307

  • Praca biegłego sądowego w praktyce – Jan Gołębiowski | sala 305

godz. 11.15–12.45 – wykład z psychologii sądowej | sala 004

  • Czym zajmuje się psycholog sądowy? – dr hab. Szymon Draheim prof. Uniwersytetu SWPS

godz. 13.00–14.30 – spotkania psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży | sala 004

  • Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce – Michał Pozdał

godz. 13.00–14.30 – warsztaty dla nauczycieli | sala 311

  • Samobójstwa młodzieży – dr Katarzyna Waszyńska

Dla uczniów

Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków | warsztat

Od czego zależy wiarygodność zeznań świadków? Dlaczego niektórzy ludzie pamiętają zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca i przyznają się do zbrodni, których nigdy nie popełnili? W trakcie warsztatu dowiemy się, jak funkcjonuje nasza pamięć i czym są jej zniekształcenia w kontekście przesłuchań naocznych świadków wydarzeń.

Marta Klancko – jest studentką V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Początkowo swoje plany wiązała z informatyką, jednak ciekawość związana z poznaniem funkcjonowania człowieka okazała się silniejsza. W obszarze jej zainteresowań znajduje się psychologia poznawcza oraz wszystko, co wiąże się z pracą z zasobami ludzkimi i potencjałem ludzkim. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Izabela Budzyńska – studentka V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Miała zostać weterynarzem, ostatecznie zwyciężyła psychologia. W każdym człowieku stara się dostrzegać pozytywne stron. Twierdzi, że każdy jest utalentowany, ale nie każdy o tym wie. W przyszłości chciałaby zająć się pracą w dziale HR i szkoleniami dla pracowników. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? | warsztat

W czasach kiedy Internet nie był tak popularny jak dziś, stalkerzy mieli znacznie utrudnione zadanie. Rozwój technologiczny spowodował, że zwiększyła się skala tego zjawiska, a co za tym idzie, wzrosło również zainteresowanie organów ścigania tą kategorią przestępstw. Coraz częściej tego typu sprawy trafiają do sądu. Jak działają stalkerzy? Na czym polega uporczywe nękanie? Czy sami narażamy się na ich atak? Jak temu zapobiec? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania.

Alicja Dobrowolska – studentka III roku psychokryminalistyki na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Criminal Cases oraz członek Samorządu Studenckiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii sądowej i śledczej oraz wpływem społecznym. Współtwórczyni „Studenckiej inicjatywy walki z depresją”, warsztatu pt. „Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”, twórca gry edukacyjnej „Krwawe łzy św. Wawrzyńca” oraz „Morderstwo w bibliotece”. Współorganizatorka i uczestniczka przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i badawczych. Od czerwca 2016 r. odbywa roczną praktykę jako asystentka dr. Bogdana Lacha, a od dwóch lat prowadzi warsztaty w ramach projektu Strefa Młodzieży.

Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, czym są mediacje oraz w jakich sytuacjach mogę być one niezbędną metodą rozwiązywania sporów. Zapoznamy się z przykładami spraw sądowych, w których mediacje mogą być konieczne. Zwrócimy uwagę również na zasady, jakimi kierować się powinien profesjonalny mediator. Zastanowimy się także nad korzyściami płynącymi z mediacji w świetle przeprowadzonych badań.

Monika Domska-Brzozowska – psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i rodzin oraz mediacje rodzinne. Pracuje w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Medycznym Diagnosis oraz w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje ze szkołami oraz poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Jest koordynatorem z ramienia oświaty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stałe współpracuje z MOPR i policją. W 2013 r. nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Praca biegłego sądowego w praktyce | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, jak w praktyce wygląda praca biegłego sądowego. Jakimi narzędziami się posługuje? Jakie sprawy opiniuje? Uczestnicy będą mogli choć przez chwilę poczuć się, jak w prawdziwym sądzie i wziąć udział w scence obrazującej pracę biegłego.

Jan Gołębiowski – absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ukończył również studium podyplomowe dla biegłych sądowych na Uniwersytecie Śląskim, a także odbył kurs w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce dotyczący opiniowania na potrzeby procesowe. Pracował w Komendzie Stołecznej Policji na stanowisku psychologa policyjnego, następnie na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Od 2009 r. biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czym zajmuje się psycholog sądowy? | wykład

Na wykładzie zastanowimy się, jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Poznamy elementy pracy psychologa sądowego oraz dziedziny psychologii sądowej. Skupimy się również na przykładach, które obrazują pracę psychologa w sądzie. Dodatkowo porozmawiamy o dzieciach jako ofiarach przestępstw, a także o psychologicznej analizie sprawców.

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Profilaktyka przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce | spotkanie psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży

Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić? Kiedy mój chłopak lub moja dziewczyna przekracza granice i staje się wobec nas przemocowy? Jakie są źródła przemocy względem kobiet w naszej kulturze?

Przemoc w związkach nie jest jedynie problemem osób dorosłych. Bardzo wielu młodych chłopców traktuje w ten sposób swoje dziewczyny. Zmuszają je do konkretnych zachowań seksualnych czy oglądania pornografii. One nie wiedzą, że stają się ofiarami nadużyć. Dodatkowo strach przed przyznaniem się do zachowań seksualnych przed rodzicami czy innymi dorosłymi jest tak wielki, że często zostają same ze swoim problemem.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowcą Uniwersytetu SWPS między innymi na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach prowadzi terapię indywidualną oraz par. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Dla nauczycieli

Samobójstwa młodzieży | warsztat

Samobójstwa stanowią jedną z podstawowych przyczyn zgonów wśród młodzieży. Pomimo tego wiele zachowań mogących być ich sygnałem jest niezauważane i czasem bagatelizowane przez dorosłych. Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania temu zjawisku, jest popularyzowanie wiedzy na jego temat, co będzie głównym przesłaniem spotkania.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych seksuologii na Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczno-terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 r.

Termin i miejsce

16 marca 2017 r., godz. 9.3014.30

Uniwersytet SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Poznaniu

tel. 697 690 482
e-mail: strefa.poznan@swps.edu.pl

 

Archiwum aktualności z Poznania

Online 02-09-2020

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.p…

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę...

Czytaj więcej

Online 13-08-2020

UX design – czym jest? O procesie i etapach projektowania – Marcin Bober (Google), Natalia Bienias (…

Czym właściwie jest UX, czyli user experience? Najkrótsza definicja brzmi: całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu. A po co nam UX? Czy jest coś, do czego nie...

Czytaj więcej

Webinar 12-08-2020

Sztuczna inteligencja i psychologia – co je łączy?

Najnowsze technologie wkraczają dziś w niemal każdą dziedzinę naszego życia. Jeśli sztuczna inteligencja (AI) potrafi lepiej od lekarzy zdiagnozować nowotwór albo pomaga inwalidom poruszać się dzięki nowoczesnym protezom, to czy w...

Czytaj więcej

Online 11-08-2020

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy...

Czytaj więcej

Online 11-08-2020

Branża kreatywna online. Wyzwania nowej rzeczywistości – Paulina Kisiel (Gdynia Design Days)

Branża kreatywna zawsze żyła spotkaniami i wydarzeniami, podczas których można było nie tylko nawiązywać i budować relacje z innymi projektantami i firmami, ale też doświadczać i testować nowe produkty, rozwiązania...

Czytaj więcej

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 05-08-2020

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-08-2020

Międzynarodowy warsztat: Zmiana przez design lub katastrofę – życie (społeczne) po pandemii

Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach, w których do takich globalnych problemów jak kryzys klimatyczny czy przyspieszające rozwarstwienie społeczne dochodzi jeszcze zagrożenie epidemiczne. Potrzebujemy zmiany. Dokonanie jej możliwe jest przez projektowanie lub...

Czytaj więcej

Webinar 29-07-2020

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Uczucie samotności towarzyszy wielu osobom, które są w stałych związkach. Po okresie fascynacji przychodzi codzienność, a z nią – niekiedy obojętność na potrzeby drugiej osoby. Samotnie można czuć się również...

Czytaj więcej

Online 28-07-2020

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Desi…

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 27-07-2020

Uniwersytet SWPS partnerem Digital Shapers 2020

Digital Shapers wyróżnia osobowości świata cyfrowego i nowych technologii – ludzi, którzy mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w naszym kraju. Jako partnerzy Digital Shapers 2020 chcemy promować kompetencje...

Czytaj więcej

Webinar 23-07-2020

Hejt i odrzucenie. Osamotnienie nastolatków wśród rówieśników – webinar dla młodzieży

Każdy z nas potrzebuje kogoś zaufanego, na kogo może liczyć, z kim będzie się dobrze i swobodnie czuł. Nie zawsze jednak znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy. Niejednokrotnie...

Czytaj więcej

Online 22-07-2020

Współczesna fotografia i storytelling w projektowaniu graficznym – A. Gondek-Grodkiewicz

Dlaczego w fotografii ważny jest storytelling? Czy zdjęcia robi się aparatem, czy głową? Jak fotografowie funkcjonują w czasach, gdy każdy jest fotografem amatorem? Fotografia jako element grafiki – jak to...

Czytaj więcej

Webinar 20-07-2020

Czym jest psychoterapia i dlaczego działa? – webinar

Psychoterapia – czym jest? Jak działa? Kto powinien z niej korzystać? Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty albo u psychiatry? Na czym polegają dane zaburzenia psychiczne czy choroby? Czy farmakoterapia jest bezpieczna?...

Czytaj więcej

Online 16-07-2020

What’s in store for the design industry? – L. Traldi (Interni Design Journal)

Spotkamy się z redaktor prowadzącą największego magazynu o designie i architekturze Interni Design Journal. Ten kultowy magazyn doczekał się w czasie pandemii swojej premiery w wersji online, a za jego...

Czytaj więcej

Webinar 07-07-2020

Psychodeliki. O odmiennych stanach świadomości w popkulturze – B. Przybyszewski (Liczne Rany Kłute)…

Psychodeliczny. Jaki film, serial czy teledysk kojarzy się z tym określeniem? W popkulturze nie brakuje przykładów, gdy pojawiające się na ekranie jaskrawe kolory, dziwne kształty i wirujące fraktale próbują przenieść...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 30-06-2020

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2020

Samotność w czterech ścianach. Kiedy nie masz oparcia w bliskich – webinar dla młodzieży

Samotność to nie tylko przebywanie samemu. Może być ona rozumiana również jako odczuwanie niezrozumienia, wyobcowania, tęsknoty. Wiele dorastających młodych osób doświadcza pewnego rodzaju utraty – czuje dojmujący brak mało obecnego...

Czytaj więcej