logo uswps nazwa 3

Poznań

Jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla wymiaru sprawiedliwości? Czym zajmuje się psychologia sądowa i jakie są jej dziedziny? Dlaczego pamięć potrafi płatać figle naocznym świadkom traumatycznych wydarzeń? Kim jest mediator i w jakich sprawach sądowych jego uczestnictwo jest niezbędne? W jakiej kategorii przestępstw są wykorzystywane opinie biegłego sądowego? Na te pytania odpowiedzi znajdziemy podczas Dnia z psychologią sądową, który odbędzie się 16 marca 2017 r.

Uwaga: wydarzenie skierowane jest dla uczniów szkół średnich. Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kwaśnik: tel. 697 690 482, strefa.poznan@swps.edu.pl

Psychologia sądowa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS studenci psychologii kontynuują studia na jednej z kilku specjalności. Atrakcyjny wybór stanowi właśnie psychologia sądowa – specjalność, której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych, oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych.

Poznają koncepcję wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Zgłębiają problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań, a także procesu resocjalizacji przestępców oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas Dnia z psychologią sądową zapraszamy również na spotkanie z Michałem Pozdałem, organizowane w ramach Strefy Młodzieży. Spotkanie będzie poświęcone „Profilaktyce przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce”.

Równolegle ze spotkaniem psychologicznym przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli „Samobójstwa młodzieży”, które poprowadzi dr Katarzynę Waszyńska.

Harmonogram

godz. 9.30–11.00 – równoległe warsztaty

  • Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków – Marta Klancko, Izabela Budzyńska | sala 311

  • Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? – Alicja Dobrowolska | sala 306

  • Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? – Monika Domska-Brzozowska | sala 307

  • Praca biegłego sądowego w praktyce – Jan Gołębiowski | sala 305

godz. 11.15–12.45 – wykład z psychologii sądowej | sala 004

  • Czym zajmuje się psycholog sądowy? – dr hab. Szymon Draheim prof. Uniwersytetu SWPS

godz. 13.00–14.30 – spotkania psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży | sala 004

  • Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce – Michał Pozdał

godz. 13.00–14.30 – warsztaty dla nauczycieli | sala 311

  • Samobójstwa młodzieży – dr Katarzyna Waszyńska

Dla uczniów

Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków | warsztat

Od czego zależy wiarygodność zeznań świadków? Dlaczego niektórzy ludzie pamiętają zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca i przyznają się do zbrodni, których nigdy nie popełnili? W trakcie warsztatu dowiemy się, jak funkcjonuje nasza pamięć i czym są jej zniekształcenia w kontekście przesłuchań naocznych świadków wydarzeń.

Marta Klancko – jest studentką V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Początkowo swoje plany wiązała z informatyką, jednak ciekawość związana z poznaniem funkcjonowania człowieka okazała się silniejsza. W obszarze jej zainteresowań znajduje się psychologia poznawcza oraz wszystko, co wiąże się z pracą z zasobami ludzkimi i potencjałem ludzkim. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Izabela Budzyńska – studentka V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Miała zostać weterynarzem, ostatecznie zwyciężyła psychologia. W każdym człowieku stara się dostrzegać pozytywne stron. Twierdzi, że każdy jest utalentowany, ale nie każdy o tym wie. W przyszłości chciałaby zająć się pracą w dziale HR i szkoleniami dla pracowników. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? | warsztat

W czasach kiedy Internet nie był tak popularny jak dziś, stalkerzy mieli znacznie utrudnione zadanie. Rozwój technologiczny spowodował, że zwiększyła się skala tego zjawiska, a co za tym idzie, wzrosło również zainteresowanie organów ścigania tą kategorią przestępstw. Coraz częściej tego typu sprawy trafiają do sądu. Jak działają stalkerzy? Na czym polega uporczywe nękanie? Czy sami narażamy się na ich atak? Jak temu zapobiec? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania.

Alicja Dobrowolska – studentka III roku psychokryminalistyki na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Criminal Cases oraz członek Samorządu Studenckiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii sądowej i śledczej oraz wpływem społecznym. Współtwórczyni „Studenckiej inicjatywy walki z depresją”, warsztatu pt. „Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”, twórca gry edukacyjnej „Krwawe łzy św. Wawrzyńca” oraz „Morderstwo w bibliotece”. Współorganizatorka i uczestniczka przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i badawczych. Od czerwca 2016 r. odbywa roczną praktykę jako asystentka dr. Bogdana Lacha, a od dwóch lat prowadzi warsztaty w ramach projektu Strefa Młodzieży.

Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, czym są mediacje oraz w jakich sytuacjach mogę być one niezbędną metodą rozwiązywania sporów. Zapoznamy się z przykładami spraw sądowych, w których mediacje mogą być konieczne. Zwrócimy uwagę również na zasady, jakimi kierować się powinien profesjonalny mediator. Zastanowimy się także nad korzyściami płynącymi z mediacji w świetle przeprowadzonych badań.

Monika Domska-Brzozowska – psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i rodzin oraz mediacje rodzinne. Pracuje w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Medycznym Diagnosis oraz w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje ze szkołami oraz poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Jest koordynatorem z ramienia oświaty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stałe współpracuje z MOPR i policją. W 2013 r. nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Praca biegłego sądowego w praktyce | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, jak w praktyce wygląda praca biegłego sądowego. Jakimi narzędziami się posługuje? Jakie sprawy opiniuje? Uczestnicy będą mogli choć przez chwilę poczuć się, jak w prawdziwym sądzie i wziąć udział w scence obrazującej pracę biegłego.

Jan Gołębiowski – absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ukończył również studium podyplomowe dla biegłych sądowych na Uniwersytecie Śląskim, a także odbył kurs w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce dotyczący opiniowania na potrzeby procesowe. Pracował w Komendzie Stołecznej Policji na stanowisku psychologa policyjnego, następnie na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Od 2009 r. biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czym zajmuje się psycholog sądowy? | wykład

Na wykładzie zastanowimy się, jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Poznamy elementy pracy psychologa sądowego oraz dziedziny psychologii sądowej. Skupimy się również na przykładach, które obrazują pracę psychologa w sądzie. Dodatkowo porozmawiamy o dzieciach jako ofiarach przestępstw, a także o psychologicznej analizie sprawców.

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Profilaktyka przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce | spotkanie psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży

Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić? Kiedy mój chłopak lub moja dziewczyna przekracza granice i staje się wobec nas przemocowy? Jakie są źródła przemocy względem kobiet w naszej kulturze?

Przemoc w związkach nie jest jedynie problemem osób dorosłych. Bardzo wielu młodych chłopców traktuje w ten sposób swoje dziewczyny. Zmuszają je do konkretnych zachowań seksualnych czy oglądania pornografii. One nie wiedzą, że stają się ofiarami nadużyć. Dodatkowo strach przed przyznaniem się do zachowań seksualnych przed rodzicami czy innymi dorosłymi jest tak wielki, że często zostają same ze swoim problemem.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowcą Uniwersytetu SWPS między innymi na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach prowadzi terapię indywidualną oraz par. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Dla nauczycieli

Samobójstwa młodzieży | warsztat

Samobójstwa stanowią jedną z podstawowych przyczyn zgonów wśród młodzieży. Pomimo tego wiele zachowań mogących być ich sygnałem jest niezauważane i czasem bagatelizowane przez dorosłych. Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania temu zjawisku, jest popularyzowanie wiedzy na jego temat, co będzie głównym przesłaniem spotkania.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych seksuologii na Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczno-terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 r.

Termin i miejsce

16 marca 2017 r., godz. 9.3014.30

Uniwersytet SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Poznaniu

tel. 697 690 482
e-mail: strefa.poznan@swps.edu.pl

 

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 23-01-2020

Muzyka fortepianowa i podróże: Hania Rani i Ewa Gruszka-Dobrzyńska

Dlaczego zdecydowała się porzucić muzykę klasyczną na rzecz autorskich kompozycji? Czy podróże są dla niej muzyczną inspiracją? Jak łączy życie codzienne z wymagającą pracą muzyka? Zapraszamy na spotkanie online z Hanią...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 22-01-2020

Dzień z prawem

Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami nie do końca zrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu. Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i...

Czytaj więcej

Webinar 21-01-2020

ABC kandydata na studia!

Kim jest rektor, a kim dziekan? Co to jest Centrum Spraw Studenckich? Czy psychologia dla magistrów jest dla przyszłych magistrów, obecnych magistrantów czy absolwentów psychologii? Podczas spotkania z naszymi rekruterkami...

Czytaj więcej

Webinar 16-01-2020

Trudne emocje

Czasem są trudne, ale zawsze – dobre. Takie emocje, jak: złość, strach, gniew, wstyd, poczucie winy czy lęk niosą za sobą ważne informacje. Jednak wielu z nas nauczono, że okazywanie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 08-01-2020

Nasi prawnicy nagrodzeni! Studenci i absolwentka prawa na międzynarodowym turnieju INADR

Kolejne międzynarodowe zmagania stały się udziałem drużyny negocjacyjno-mediacyjnej z Poznania. Dwie studentki prawa – Dominika Dziel i Kinga Jałkiewicz oraz Martyna Komorowska – aplikantka radcowska i nasza podwójna absolwentka dwóch...

Czytaj więcej

Webinar 19-12-2019

UX i myślenie wizualne – Łukasz Tyrała i Tomasz Skórski

Myślenie wizualne to z jednej strony proste i brzydkie rysunki i notatki, a z drugiej – wspomaganie myślenia. Dlaczego myślenie wizualne to podstawowe narzędzie pracy projektowej, którego użycie ma największy wpływ...

Czytaj więcej

Sukcesy 17-12-2019

Wykładowcy School of Form docenieni w plebiscycie „Architektury Murator”

Plebiscyt Osobowości 25-lecia miesięcznika „Architektura Murator” wskazał postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na promocję i kształt architektury w Polsce. Ogromnie się cieszymy, że wśród nominowanych i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-12-2019

Profesorowie z naszego Uniwersytetu „Zasłużeni dla polskiej psychologii”

Tą nagrodą wyróżnieni zostali najwybitniejsi polscy psychologowie posiadający szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem cieszący się uznaniem środowiska oraz działający na rzecz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi psychologii...

Czytaj więcej

Poznań 12-12-2019

Serce czy rozum? O miłości słów kilka

Dlaczego zakochujemy się w tej jednej, konkretnej osobie? Jak nauka wyjaśnia nasze wybory miłosne i w jaki sposób może pomóc uratować relację? Na co zwracamy uwagę przy wyborze partnera i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 11-12-2019

Srebrny Spinacz 2019 za Strefę Designu Uniwersytetu SWPS

Po raz kolejny otrzymaliśmy statuetkę w konkursie Złote Spinacze, w którym nagradzane są najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i najlepiej przygotowane kampanie i działania komunikacyjne. Tym razem grono ekspertów doceniło nasz projekt Strefa...

Czytaj więcej

Sukcesy 09-12-2019

Projekt absolwentki SoF z wyróżnieniem MustHave 2019

„Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” – wydawnictwo książkowe zaprojektowane przez absolwentkę School of Form Monikę Michaluk znalazło się w gronie wyróżnionych prestiżowym znakiem jakości MustHave Łódź Design Festival...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-12-2019

„Czy sztuka uratuje świat” – wernisaż wystawy i debata

Ekologiczny styl życia przestał być modą, a stał się koniecznością. Naukowcy biją bowiem na alarm, biologiczna zagłada to nie żart! Rosnąca góra plastiku, zanieczyszczenia wody, powietrza, globalne ocieplenie, błyskawicznie kurczące...

Czytaj więcej

Webinar 28-11-2019

UX i kobiety - o kobietach w świecie IT

Jesteśmy świadkami ogromnych zmian na rynku pracy – lista zawodów, które mogą wykonywać wyłącznie mężczyźni, coraz bardziej się skraca. Kobiety w świecie IT dziś już nie są zjawiskiem rzadkim. Jak...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 23-11-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Webinar 22-11-2019

Rozmowy kulturalne: M. Szarejko i P. Pustkowiak

Czego się wstydzimy? Czego boimy? Jak zmieniały się nasze problemy intymne i język, jakim o nich mówimy? Dziennikarka i publicystka Marta Szarejko zapytała o to polskie seksuolożki. Czternaście rozmów opublikowanych...

Czytaj więcej