logo uswps nazwa 3

Poznań

Jak wygląda pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży? W jaki sposób nasze doświadczenia z dzieciństwa mogą mieć wpływ na budowanie bliskich związków w dorosłym życiu? Czym tak naprawdę jest dobre wychowanie? Dlaczego czasem tak ciężko odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jestem?” oraz „Kim chce zostać w przyszłości”? Na te pytania odpowiedzi poszukamy podczas „Dnia z psychologią dziecka”, który odbędzie się 7 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie SWPS.

Uwaga: wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół średnich. Aby wziąć udział w wydarzaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Specjalność psychologia dziecka na Uniwersytecie SWPS

Na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS studenci psychologii mogą wybierać spośród kilku specjalności. Jedną z nich jest psychologia dziecka, która umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w okresie od wczesnego dzieciństwa do zakończenia okresu dorastania. Studenci opanowują także praktyczne umiejętności pozwalające na udzielanie dzieciom w różnym wieku specjalistycznego wsparcia i pomocy.

Podczas „Dnia z psychologią dziecka” zapraszamy również na spotkanie z Michałem Pozdałem, które organizowane jest w ramach Strefy Młodzieży. Spotkanie będzie poświęcone profilaktyce rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej. W tym dniu odbędą się również dwa warsztaty: „Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela” oraz „Coaching w pracy nauczyciela”, prowadzone przez dr Katarzynę Waszyńską.

Harmonogram

9:30–11:00 – równoległe warsztaty

11:15–12:45 – wykład z psychologii dziecka

13:00–14:30 – spotkanie psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży

11:15–12:45 – I warsztat dla nauczycieli

13:00–14:30 – II warsztat dla nauczycieli

Warsztaty

Nastolatek u psychoterapeuty

Pierwsze spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą może być stresujące. Dla wielu osób, które nie miały wcześniej takich doświadczeń, jest prawdziwą wyprawą w nieznane. Budzi wiele obaw, ale czy na pewno uzasadnionych? Czego może się spodziewać niepełnoletni pacjent podczas pierwszej wizyty? Czy obecność rodziców jest niezbędna? Gdzie leżą granice tajemnicy lekarskiej? Co różni usługi w ramach publicznej służby zdrowia od tych komercyjnych? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie wykładu.

Anna Cwojdzińska – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie doktorantka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła długoterminowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, a także Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej.

Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Aktualnie zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii oraz szkoleń i warsztatów, a także od 2013 roku realizuje zajęcia dla studentów Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Rodzice i dzieci, czyli jak wychowywać, aby dobrze wychować

Kiedy wrócisz? Co było w szkole? Dokąd idziesz i z kim? Czy te pytania nie brzmią znajomo? Podczas spotkania uczestnicy spróbują zrozumieć, co czują i chcą przekazać rodzice, gdy je zadają. A także dlaczego tak często nastolatki słyszą „nie” z ust rodziców.

Anna Olczak-Stawicka – psycholog, pedagog, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany, członek PTS oraz WTTS. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, par i rodzin, prowadzi edukację i poradnictwo w zakresie seksuologii, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przedszkolu integracyjnym. Jest absolwentką psychologii i pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej, szkolenie w zakresie Gestalt, mediacji rodzinnych, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii, posiada certyfikat trenerski ART (trening zastępowania agresji).

Jak przywiązanie dziecka do rodziców wpływa na bliskie związki w dorosłości?

Bliskość i bezpieczeństwo, a może niepewność, rozstania i ciągłe zmiany? Uczestnicy warsztatu poznają od kuchni jedną z najważniejszych teorii psychologicznych, leżącą u podstaw wyjaśniania relacji w bliskich związkach. Dowiedzą się, jak doświadczenia z dzieciństwa mogą kształtować podejście do miłości i dlaczego „żyli długo i szczęśliwie” jest w niektórych przypadkach trudnym do wypracowania zakończeniem.

Marta Chrostowska – psycholog i psychoterapeuta w trakcie kształcenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pasjonuje się psychologią prenatalną i perinatalną, pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym, przygotowuje pacjentki do porodu od strony psychologicznej, wspiera młode mamy w pierwszych miesiącach po porodzie. Pomaga mierzyć się z lękiem przed porodem, baby bluesem czy depresją poporodową. Pracuje holistycznie, pozostając we współpracy z innymi specjalistami w dziedzinie opieki okołoporodowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologii prokreacji oraz psychologii pozytywnej i narracyjnej. Na co dzień pracuje w poradni zdrowia psychicznego jako psychoterapeuta w terapii indywidualnej oraz par. Pracuje także z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, pomagając poradzić sobie z kłopotami wychowawczymi i budować więzi oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jest entuzjastką idei rodzicielstwa bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Wykład

Czy dorastanie to czas kryzysu? O tym, jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie „kim jestem”?

Okres dorastania, czyli czas między 10. a 20. rokiem życia, jest z wielu powodów okresem szczególnym w życiu człowieka. To właśnie wtedy młody człowiek rozpoczyna budowanie swojej tożsamości, poszukując odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań, przed jakim stanie w trakcie życia: kim jestem? Kim chcę być? Ponieważ znalezienie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania nie jest łatwe, okres dorastania obfituje w częste poczucie zagubienia, niepewności i lęku.

Celem wykładu jest omówienie tej problematyki z perspektywy psychologii rozwoju człowieka.

dr Konrad Piotrowski – doktor psychologii, absolwent Uniwersytetu SWPS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim rozwoju człowieka w okresie dorastania i wczesnej dorosłości. Prowadzi badania nad rozwojem tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wizji własnej przyszłości. Szczególne zainteresowanie kieruje w stronę momentów przełomowych w życiu młodych ludzi, związanych z podejmowaniem nowych ról i zadań.

Strefa Młodzieży

Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna

Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest płeć i co ją determinuje? Czy jest różnica między płcią biologiczną a społeczną? Jak kształtuje się orientacja psychoseksualna i czy można ją sobie wybrać?

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna są źródłem wielu niepokojów w okresie dorastania. To moment, w którym człowiek odpowiada sobie na pytania: kim jestem i jaki jestem. Nauka jednoznacznie tłumaczy oba pojęcia. Niestety przekaz medialny bardzo często zniekształca te zjawiska, tworząc niezrozumiałe hybrydy, które budzą wiele lęku i niezrozumienia. Niedawno młody chłopiec popełnił samobójstwo, ponieważ rówieśnicy w szkole uważali, że jest gejem. Wielu młodych ludzi mających podobne problemy trafia do terapeutów i psychiatrów z poważnymi zaburzeniami nastroju. Ich problemem jest głównie brak akceptacji społecznej i wiedzy na temat tego, kim są.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowcą Uniwersytetu SWPS, między innymi na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach prowadzi terapię indywidualną oraz par. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Warsztaty dla nauczycieli

Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela

Edukacja pozytywna ma miejsce wtedy, gdy umiemy zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do budowania zasobów człowieka oraz zwiększania jego jakości życia w środowisku szkolnym (szeroko rozumianym).

W trakcie spotkania będziemy zastanawiać się, w jaki sposób możemy czerpać z odkryć psychologii pozytywnej, by zmieniać rzeczywistość w polskiej szkole.

Prowadzenie: dr Katarzyna Waszyńska

Coaching w pracy nauczyciela

Coaching w edukacji jest „procesem rozwoju, gdzie nauczyciel, pełniący również rolę coacha, nawiązuje relację z klientem-uczniem i stymuluje go do podjęcia decyzji o rozwoju. Ważne jest, aby nauczyciel-coach posiadał szczególne kompetencje, które powodują, że rozwój jest możliwy” (A. Brzosko). Celem zajęć będzie wskazanie, jak można tę metodę pracy efektywnie wykorzystać w edukacji.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Termin i miejsce

7 czerwca 2017 r. (środa), godz. 9:30–14:30

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Poznaniu

tel. 61 27 11 217
tel. kom. +48 697 690 482
e-mail: strefa.poznan@swps.edu.pl

[Form Dzien_z_psychologia_dziecka_07062017_Poznan not found!]

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 23-01-2020

Muzyka fortepianowa i podróże: Hania Rani i Ewa Gruszka-Dobrzyńska

Dlaczego zdecydowała się porzucić muzykę klasyczną na rzecz autorskich kompozycji? Czy podróże są dla niej muzyczną inspiracją? Jak łączy życie codzienne z wymagającą pracą muzyka? Zapraszamy na spotkanie online z Hanią...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 22-01-2020

Dzień z prawem

Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami nie do końca zrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu. Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i...

Czytaj więcej

Webinar 21-01-2020

ABC kandydata na studia!

Kim jest rektor, a kim dziekan? Co to jest Centrum Spraw Studenckich? Czy psychologia dla magistrów jest dla przyszłych magistrów, obecnych magistrantów czy absolwentów psychologii? Podczas spotkania z naszymi rekruterkami...

Czytaj więcej

Webinar 16-01-2020

Trudne emocje

Czasem są trudne, ale zawsze – dobre. Takie emocje, jak: złość, strach, gniew, wstyd, poczucie winy czy lęk niosą za sobą ważne informacje. Jednak wielu z nas nauczono, że okazywanie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 08-01-2020

Nasi prawnicy nagrodzeni! Studenci i absolwentka prawa na międzynarodowym turnieju INADR

Kolejne międzynarodowe zmagania stały się udziałem drużyny negocjacyjno-mediacyjnej z Poznania. Dwie studentki prawa – Dominika Dziel i Kinga Jałkiewicz oraz Martyna Komorowska – aplikantka radcowska i nasza podwójna absolwentka dwóch...

Czytaj więcej

Webinar 19-12-2019

UX i myślenie wizualne – Łukasz Tyrała i Tomasz Skórski

Myślenie wizualne to z jednej strony proste i brzydkie rysunki i notatki, a z drugiej – wspomaganie myślenia. Dlaczego myślenie wizualne to podstawowe narzędzie pracy projektowej, którego użycie ma największy wpływ...

Czytaj więcej

Sukcesy 17-12-2019

Wykładowcy School of Form docenieni w plebiscycie „Architektury Murator”

Plebiscyt Osobowości 25-lecia miesięcznika „Architektura Murator” wskazał postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na promocję i kształt architektury w Polsce. Ogromnie się cieszymy, że wśród nominowanych i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-12-2019

Profesorowie z naszego Uniwersytetu „Zasłużeni dla polskiej psychologii”

Tą nagrodą wyróżnieni zostali najwybitniejsi polscy psychologowie posiadający szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem cieszący się uznaniem środowiska oraz działający na rzecz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi psychologii...

Czytaj więcej

Poznań 12-12-2019

Serce czy rozum? O miłości słów kilka

Dlaczego zakochujemy się w tej jednej, konkretnej osobie? Jak nauka wyjaśnia nasze wybory miłosne i w jaki sposób może pomóc uratować relację? Na co zwracamy uwagę przy wyborze partnera i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 11-12-2019

Srebrny Spinacz 2019 za Strefę Designu Uniwersytetu SWPS

Po raz kolejny otrzymaliśmy statuetkę w konkursie Złote Spinacze, w którym nagradzane są najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i najlepiej przygotowane kampanie i działania komunikacyjne. Tym razem grono ekspertów doceniło nasz projekt Strefa...

Czytaj więcej

Sukcesy 09-12-2019

Projekt absolwentki SoF z wyróżnieniem MustHave 2019

„Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” – wydawnictwo książkowe zaprojektowane przez absolwentkę School of Form Monikę Michaluk znalazło się w gronie wyróżnionych prestiżowym znakiem jakości MustHave Łódź Design Festival...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-12-2019

„Czy sztuka uratuje świat” – wernisaż wystawy i debata

Ekologiczny styl życia przestał być modą, a stał się koniecznością. Naukowcy biją bowiem na alarm, biologiczna zagłada to nie żart! Rosnąca góra plastiku, zanieczyszczenia wody, powietrza, globalne ocieplenie, błyskawicznie kurczące...

Czytaj więcej

Webinar 28-11-2019

UX i kobiety - o kobietach w świecie IT

Jesteśmy świadkami ogromnych zmian na rynku pracy – lista zawodów, które mogą wykonywać wyłącznie mężczyźni, coraz bardziej się skraca. Kobiety w świecie IT dziś już nie są zjawiskiem rzadkim. Jak...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 23-11-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Webinar 22-11-2019

Rozmowy kulturalne: M. Szarejko i P. Pustkowiak

Czego się wstydzimy? Czego boimy? Jak zmieniały się nasze problemy intymne i język, jakim o nich mówimy? Dziennikarka i publicystka Marta Szarejko zapytała o to polskie seksuolożki. Czternaście rozmów opublikowanych...

Czytaj więcej