logo uswps nazwa 3

Poznań

Jak wygląda pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży? W jaki sposób nasze doświadczenia z dzieciństwa mogą mieć wpływ na budowanie bliskich związków w dorosłym życiu? Czym tak naprawdę jest dobre wychowanie? Dlaczego czasem tak ciężko odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jestem?” oraz „Kim chce zostać w przyszłości”? Na te pytania odpowiedzi poszukamy podczas „Dnia z psychologią dziecka”, który odbędzie się 7 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie SWPS.

Uwaga: wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół średnich. Aby wziąć udział w wydarzaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Specjalność psychologia dziecka na Uniwersytecie SWPS

Na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS studenci psychologii mogą wybierać spośród kilku specjalności. Jedną z nich jest psychologia dziecka, która umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w okresie od wczesnego dzieciństwa do zakończenia okresu dorastania. Studenci opanowują także praktyczne umiejętności pozwalające na udzielanie dzieciom w różnym wieku specjalistycznego wsparcia i pomocy.

Podczas „Dnia z psychologią dziecka” zapraszamy również na spotkanie z Michałem Pozdałem, które organizowane jest w ramach Strefy Młodzieży. Spotkanie będzie poświęcone profilaktyce rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej. W tym dniu odbędą się również dwa warsztaty: „Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela” oraz „Coaching w pracy nauczyciela”, prowadzone przez dr Katarzynę Waszyńską.

Harmonogram

9:30–11:00 – równoległe warsztaty

11:15–12:45 – wykład z psychologii dziecka

13:00–14:30 – spotkanie psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży

11:15–12:45 – I warsztat dla nauczycieli

13:00–14:30 – II warsztat dla nauczycieli

Warsztaty

Nastolatek u psychoterapeuty

Pierwsze spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą może być stresujące. Dla wielu osób, które nie miały wcześniej takich doświadczeń, jest prawdziwą wyprawą w nieznane. Budzi wiele obaw, ale czy na pewno uzasadnionych? Czego może się spodziewać niepełnoletni pacjent podczas pierwszej wizyty? Czy obecność rodziców jest niezbędna? Gdzie leżą granice tajemnicy lekarskiej? Co różni usługi w ramach publicznej służby zdrowia od tych komercyjnych? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie wykładu.

Anna Cwojdzińska – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie doktorantka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła długoterminowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, a także Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej.

Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Aktualnie zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii oraz szkoleń i warsztatów, a także od 2013 roku realizuje zajęcia dla studentów Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Rodzice i dzieci, czyli jak wychowywać, aby dobrze wychować

Kiedy wrócisz? Co było w szkole? Dokąd idziesz i z kim? Czy te pytania nie brzmią znajomo? Podczas spotkania uczestnicy spróbują zrozumieć, co czują i chcą przekazać rodzice, gdy je zadają. A także dlaczego tak często nastolatki słyszą „nie” z ust rodziców.

Anna Olczak-Stawicka – psycholog, pedagog, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany, członek PTS oraz WTTS. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, par i rodzin, prowadzi edukację i poradnictwo w zakresie seksuologii, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przedszkolu integracyjnym. Jest absolwentką psychologii i pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej, szkolenie w zakresie Gestalt, mediacji rodzinnych, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii, posiada certyfikat trenerski ART (trening zastępowania agresji).

Jak przywiązanie dziecka do rodziców wpływa na bliskie związki w dorosłości?

Bliskość i bezpieczeństwo, a może niepewność, rozstania i ciągłe zmiany? Uczestnicy warsztatu poznają od kuchni jedną z najważniejszych teorii psychologicznych, leżącą u podstaw wyjaśniania relacji w bliskich związkach. Dowiedzą się, jak doświadczenia z dzieciństwa mogą kształtować podejście do miłości i dlaczego „żyli długo i szczęśliwie” jest w niektórych przypadkach trudnym do wypracowania zakończeniem.

Marta Chrostowska – psycholog i psychoterapeuta w trakcie kształcenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pasjonuje się psychologią prenatalną i perinatalną, pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym, przygotowuje pacjentki do porodu od strony psychologicznej, wspiera młode mamy w pierwszych miesiącach po porodzie. Pomaga mierzyć się z lękiem przed porodem, baby bluesem czy depresją poporodową. Pracuje holistycznie, pozostając we współpracy z innymi specjalistami w dziedzinie opieki okołoporodowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologii prokreacji oraz psychologii pozytywnej i narracyjnej. Na co dzień pracuje w poradni zdrowia psychicznego jako psychoterapeuta w terapii indywidualnej oraz par. Pracuje także z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, pomagając poradzić sobie z kłopotami wychowawczymi i budować więzi oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jest entuzjastką idei rodzicielstwa bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Wykład

Czy dorastanie to czas kryzysu? O tym, jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie „kim jestem”?

Okres dorastania, czyli czas między 10. a 20. rokiem życia, jest z wielu powodów okresem szczególnym w życiu człowieka. To właśnie wtedy młody człowiek rozpoczyna budowanie swojej tożsamości, poszukując odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań, przed jakim stanie w trakcie życia: kim jestem? Kim chcę być? Ponieważ znalezienie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania nie jest łatwe, okres dorastania obfituje w częste poczucie zagubienia, niepewności i lęku.

Celem wykładu jest omówienie tej problematyki z perspektywy psychologii rozwoju człowieka.

dr Konrad Piotrowski – doktor psychologii, absolwent Uniwersytetu SWPS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim rozwoju człowieka w okresie dorastania i wczesnej dorosłości. Prowadzi badania nad rozwojem tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wizji własnej przyszłości. Szczególne zainteresowanie kieruje w stronę momentów przełomowych w życiu młodych ludzi, związanych z podejmowaniem nowych ról i zadań.

Strefa Młodzieży

Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna

Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest płeć i co ją determinuje? Czy jest różnica między płcią biologiczną a społeczną? Jak kształtuje się orientacja psychoseksualna i czy można ją sobie wybrać?

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna są źródłem wielu niepokojów w okresie dorastania. To moment, w którym człowiek odpowiada sobie na pytania: kim jestem i jaki jestem. Nauka jednoznacznie tłumaczy oba pojęcia. Niestety przekaz medialny bardzo często zniekształca te zjawiska, tworząc niezrozumiałe hybrydy, które budzą wiele lęku i niezrozumienia. Niedawno młody chłopiec popełnił samobójstwo, ponieważ rówieśnicy w szkole uważali, że jest gejem. Wielu młodych ludzi mających podobne problemy trafia do terapeutów i psychiatrów z poważnymi zaburzeniami nastroju. Ich problemem jest głównie brak akceptacji społecznej i wiedzy na temat tego, kim są.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowcą Uniwersytetu SWPS, między innymi na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach prowadzi terapię indywidualną oraz par. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Warsztaty dla nauczycieli

Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela

Edukacja pozytywna ma miejsce wtedy, gdy umiemy zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do budowania zasobów człowieka oraz zwiększania jego jakości życia w środowisku szkolnym (szeroko rozumianym).

W trakcie spotkania będziemy zastanawiać się, w jaki sposób możemy czerpać z odkryć psychologii pozytywnej, by zmieniać rzeczywistość w polskiej szkole.

Prowadzenie: dr Katarzyna Waszyńska

Coaching w pracy nauczyciela

Coaching w edukacji jest „procesem rozwoju, gdzie nauczyciel, pełniący również rolę coacha, nawiązuje relację z klientem-uczniem i stymuluje go do podjęcia decyzji o rozwoju. Ważne jest, aby nauczyciel-coach posiadał szczególne kompetencje, które powodują, że rozwój jest możliwy” (A. Brzosko). Celem zajęć będzie wskazanie, jak można tę metodę pracy efektywnie wykorzystać w edukacji.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Termin i miejsce

7 czerwca 2017 r. (środa), godz. 9:30–14:30

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Poznaniu

tel. 61 27 11 217
tel. kom. +48 697 690 482
e-mail: strefa.poznan@swps.edu.pl

[Form Dzien_z_psychologia_dziecka_07062017_Poznan not found!]

Archiwum aktualności z Poznania

Online 02-09-2020

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.p…

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę...

Czytaj więcej

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 05-08-2020

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-08-2020

Międzynarodowy warsztat: Zmiana przez design lub katastrofę – życie (społeczne) po pandemii

Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach, w których do takich globalnych problemów jak kryzys klimatyczny czy przyspieszające rozwarstwienie społeczne dochodzi jeszcze zagrożenie epidemiczne. Potrzebujemy zmiany. Dokonanie jej możliwe jest przez projektowanie lub...

Czytaj więcej

Webinar 29-07-2020

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Uczucie samotności towarzyszy wielu osobom, które są w stałych związkach. Po okresie fascynacji przychodzi codzienność, a z nią – niekiedy obojętność na potrzeby drugiej osoby. Samotnie można czuć się również...

Czytaj więcej

Online 28-07-2020

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Desi…

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu...

Czytaj więcej

Webinar 23-07-2020

Hejt i odrzucenie. Osamotnienie nastolatków wśród rówieśników – webinar dla młodzieży

Każdy z nas potrzebuje kogoś zaufanego, na kogo może liczyć, z kim będzie się dobrze i swobodnie czuł. Nie zawsze jednak znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy. Niejednokrotnie...

Czytaj więcej

Online 22-07-2020

Współczesna fotografia i storytelling w projektowaniu graficznym – A. Gondek-Grodkiewicz

Dlaczego w fotografii ważny jest storytelling? Czy zdjęcia robi się aparatem, czy głową? Jak fotografowie funkcjonują w czasach, gdy każdy jest fotografem amatorem? Fotografia jako element grafiki – jak to...

Czytaj więcej

Webinar 20-07-2020

Czym jest psychoterapia i dlaczego działa? – webinar

Psychoterapia – czym jest? Jak działa? Kto powinien z niej korzystać? Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty albo u psychiatry? Na czym polegają dane zaburzenia psychiczne czy choroby? Czy farmakoterapia jest bezpieczna?...

Czytaj więcej

Online 16-07-2020

What’s in store for the design industry? – L. Traldi (Interni Design Journal)

Spotkamy się z redaktor prowadzącą największego magazynu o designie i architekturze Interni Design Journal. Ten kultowy magazyn doczekał się w czasie pandemii swojej premiery w wersji online, a za jego...

Czytaj więcej

Webinar 07-07-2020

Psychodeliki. O odmiennych stanach świadomości w popkulturze – B. Przybyszewski (Liczne Rany Kłute)…

Psychodeliczny. Jaki film, serial czy teledysk kojarzy się z tym określeniem? W popkulturze nie brakuje przykładów, gdy pojawiające się na ekranie jaskrawe kolory, dziwne kształty i wirujące fraktale próbują przenieść...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 30-06-2020

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2020

Samotność w czterech ścianach. Kiedy nie masz oparcia w bliskich – webinar dla młodzieży

Samotność to nie tylko przebywanie samemu. Może być ona rozumiana również jako odczuwanie niezrozumienia, wyobcowania, tęsknoty. Wiele dorastających młodych osób doświadcza pewnego rodzaju utraty – czuje dojmujący brak mało obecnego...

Czytaj więcej

Webinar 17-06-2020

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Webinar 16-06-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 09-06-2020

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordi…

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 03-06-2020

Badanie: Współczucie i odpornośc w czasach pandemii

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa od grudnia 2019 r. Wirus, który w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całym świecie, wpłynął na życie wielu ludzi (bezpośrednio lub pośrednio). Już sam...

Czytaj więcej

Online 03-06-2020

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać...

Czytaj więcej