logo uswps nazwa 3

Poznań

W poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

samorzad poznan

SAMORZĄD STUDENTÓW W Poznaniu

Rada wydziałowa Samorządu Studentów jest organizacją statutową Uczelni, reprezentującą interesy studentów. Angażuje się on w organizację życia kulturalnego i dydaktycznego, budując atmosferę wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Studentami.

Kontakt: samorzad.poznan@swps.edu.pl
strona na FB »
dandelion

Koło Naukowe Tu i Teraz

Kierujemy się słowami Jon Kabat-Zinn’a „Nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować.” Postanowiliśmy skupić się na uważności, jednak w różnych wymiarach. W ramach działalności koła organizujemy spotkania z inspirującymi gośćmi, praktykujemy uważność, realizujemy badania. W ramach akcji Tygiel emocjonalny prowadziliśmy warsztaty z uważności dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku akademickiego 2015/2016 udało nam się przeprowadzić warsztaty w ramach uważności w sytuacji straty bliskiej osoby, uważności w psychoterapii, czy uważności w rodzinie patchworkowej. Opiekunem koła jest dr Mateusz Zatorski.

strona na FB »
Psychotherapy2

Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu

Stawiając na poszerzanie wiedzy w zakresie psychologii, wyników badań związanych z psychoterapią i nurtami psychoterapeutycznymi założyliśmy w 2014 roku nasze Koło Naukowe. Organizujemy spotkania otwarte, warsztaty i mentoringi, na które zapraszamy psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach. W październiku 2015 roku, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Klinicznej oraz Kołem Naukowym TU i TERAZ przeprowadziliśmy akcję „Tygiel Emocjonalny”, realizowany w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Podjęliśmy również współpracę ze studentami Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Mościcka–Teske.

Kontakt: kolopsychoterapiiswps@gmail.com
strona na FB »
business law

Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”

Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude” zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu prawa cywilnego. Stawiamy sobie za cel zdobywanie umiejętności praktycznych, poznawanie metod pracy przedstawicieli zawodów prawniczych związanych z tą dziedziną prawa. Spotykamy się regularnie od 2013 roku, bierzemy udział w symulacjach rozpraw sądowych, debatach oksfordzkich, wyjeżdżamy na konferencje. Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Bagienska-Masiota.

strona www »
strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

Koło Naukowe Nauk Penalnych

Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu nauk penalnych i dziedzin pokrewnych. Zdobywamy umiejętności praktyczne z zakresu kryminalistyki i prawa karnego, poznajemy metody pracy organów ścigania. W ramach spotkań dyskutujemy, zgłębiamy zagadnienia z obszaru kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego. Pracujemy nad artykułami, bierzemy udział w konferencjach naukowych. Współuczestniczyliśmy w przygotowaniu konferencji naukowej poświęconej przestępstwom seksualnym.  Opiekunem naukowym Koła jest dr Piotr Herbowski.
kolo biznes i psychologia

Koło Naukowe Psychologii Biznesu

Koło Naukowe Psychologii Biznesu to miejsce dla ludzi, którzy chcą się rozwijać i nabrać doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy. Nasza działalność opiera się na psychologii oraz biznesie. Prowadzimy badania, a także ciekawe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne projekty oraz spotykamy się z ludźmi, którzy dzięki swojej przedsiębiorczości zdobyli szczyty w biznesie. Działamy w zespołach, ale doceniamy indywidualne inicjatywy i dajemy możliwość realizacji własnych projektów. Jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz miejsca oraz ludzi, z którymi możesz go zrealizować – zapraszamy do naszego Koła. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Czerw.

Kontakt: knpsychologiibiznesu.uswps@gmail
strona na FB »
K N Psychologii Dziecka

Koło Naukowe Psychologii Dziecka

W centrum naszego zainteresowania jest dziecko: jego rozwój, funkcjonowanie w różnych środowiskach oraz relacje jakie nawiązuje z bliskimi osobami. Chcemy pogłębiać swoją wiedzę w zakresie psychologii rozwoju człowieka, w tym teorii przywiązania oraz teorii rozwoju tożsamości, poprzez prowadzenie projektów badawczych i praktycznych. Naszym celem jest organizowanie warsztatów dla dzieci, rodziców oraz innych zainteresowanych osób. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Konrad Piotrowski.
K N Seksuologiczne

Koło Naukowe Seksuologii

Koło Naukowe Seksuologii serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które pragną w przyszłości korzystać z wiedzy seksuologicznej w ramach praktyki terapeutycznej, badawczej lub popularyzującej naukę. Spotkania w ramach koła przybliżają tematykę zawodu seksuologa i psychosekuologa, ułatwiają zdobycie najnowszej wiedzy z dziedziny seksuologii oraz pogranicza psychologii i seksuologii, oraz umożliwiają aktywne działania na rzecz popularyzacji tej wiedzy. Opiekunem Koła jest dr Katarzyna Grunt-Mejer.
K N Prawnicze Consilium

Prawnicze Koło Naukowe Consilium

Prawnicze Koło Naukowe Consilium jest organizacją założoną w celu pogłębiania wiedzy studentów na temat prawa, w szczególności prawa międzynarodowego. Zajmuje się organizacją wykładów ukierunkowanych szczególnie na pomoc w wyborze ścieżki kariery przez studentów. Gośćmi spotkań są zarówno radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, jak i teoretycy - specjaliści w dziedzinach prawa międzynarodowego, humanitarnego oraz praw człowieka. Dodatkowo, koło prowadzi symulacje konkursów moot court oraz warsztaty dotyczące debat oksfordzkich. Opiekunem Koła jest dr Tomasz Lewandowski.

Kontakt: kolonaukowe.consilium@gmail.com
strona na FB »
K N Prawnicze Consilium

Teatr Studencki Uniwersytetu SWPS „Projekcja”

Od ubiegłego roku w Filii w Poznaniu działa Teatr Studencki „Projekcja”, którego celem jest połączenie sztuki z psychologią. Pierwszy spektakl zespołu pt. „Ofiara” został wystawiony w Auli Artis na Young Malta Festival 2019. Główną osią dla przedstawienia było zjawisko współuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa planuje dalsze projekty artystyczne i jest otwarta na nowych członków. Opiekunem koła jest mgr Beata Kuźma. Spotkania odbywają się w czwartki o 17.00 w sali 002.

Kontakt: projekcja.teatr@swps.edu.pl
strona na FB »
Koło naukowe psychologii społecznej Poznań

Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Koło Naukowe Psychologii Społecznej zostało utworzone w 2018 roku z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się rozszerzaniem oraz popularyzacją wiedzy z zakresu szeroko rozumianej psychologii społecznej. Członkowie koła wspólnie tworzą oraz wdrażają projekty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Posiadają prężnie działającą sekcję badawczą oraz biorą aktywny udział w konferencjach naukowych. Dodatkowo, w ramach koła naukowego organizowane są pokazy filmowe oraz Journal Club. Opiekunem naukowym jest dr Maciej Kościelniak.

Kontakt: knps_poznan@swps.edu.pl
strona na FB »