logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. Uniwersytetu SWPS

Radomir Miński

socjolog
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się problematyką starzenia się społeczeństw, funkcjonowaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, srebrną gospodarką oraz teorią elit ze szczególnym uwzględnieniem „żelaznego prawa oligarchii” Roberta Michelsa.

Bada, czy seniorzy chcą się uczyć – polski fenomen Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Analizuje zjawisko przemieszczenia celów organizacyjnych – dlaczego niektóre organizacje realizują interesy biurokracji oraz dlaczego warto inwestować w srebrną gospodarkę.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: Bezpieczeństwa informacyjnego, Patologii społecznych, Psychologii społecznych, Rekrutacji i selekcji personelu, Społeczeństwa polskiego po 1989 roku.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Metodologia badań społecznych
 • Praktyczne zastosowania socjologii
 • Socjologia polityki
 • Teoria elit
 • Socjologia gospodarki
 • Socjo-ekonomiczna teoria własności
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Wykluczenie społeczne – bezdomność

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni