logo uswps nazwa 3

Sopot

Psychologia jako nauka ma krótki staż, ale ogromny dorobek. Tłumaczy nam motywy naszych działań i odkrywa mechanizmy rządzące społecznością. Jest fascynująca, a książki o tematyce psychologicznej pozwalają nam obcować z nią na co dzień. I Festiwal Książki Psychologicznej to jej wielkie święto, podczas którego nie zabraknie ciekawych wykładów, warsztatów, spotkań autorskich oraz debat z udziałem znakomitych psychologów, autorytetów w swoich dziedzinach.

Organizatorem I Festiwalu Książki Psychologicznej jest Wydawnictwo Smak Słowa, współorganizatorem – Uniwersytet SWPS.

26-27 października
od godz. 11.00
Sopot

I Festiwalu Książki Psychologicznej

Na dwa październikowe dni Sopot zamieni się w stolicę książki psychologicznej. Na publiczność czekają spotkania wokół bestsellerowych książek z udziałem ich autorów. Wykłady i warsztaty poprowadzą psychologowie z Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich tematyka jest mocno zróżnicowana: od treningu poznawczego przez samokontrolę w świetle badań po zagadnienia związane z chorobą afektywną dwubiegunową. Nie zabraknie też wystąpień odnoszących się do aktualnych wydarzeń i kondycji współczesnego człowieka. Będziemy rozmawiać o zachowaniu tolerancji w czasach, które jej nie sprzyjają, a także nasileniu się zachowań antynaukowych i antywykształceniowych. Każdy z festiwalowych dni zakończy debata z udziałem wybitnych psychologów.

Program

26.10, piątek – Ludzkie słabości – prowadzenie Piotr Bucki

13.00-14.00Jak budować równoważne zespoły – warsztat dr Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej i dr. hab. Tomasza Besty (Uniwersytet Gdański) | miejsce: SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

14.00-14.30 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

15.00-16.00 – Siła woli – samokontrola w świetle badań – wykład dr hab. Romany Kadzikowskiej-Wrzosek (Uniwersytet SWPS w Sopocie) | SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

16.00-17.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

17.00-18.00Trening poznawczy – spotkanie nauki z praktyką, Piotr Bucki rozmawia z prof. Edwardem Nęcką (Uniwersytet Jagielloński, PAN) | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

18.00-19.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum)

19:00-20:00Homo nie całkiem sapiens – rozmowa prof. Bogdana Wojciszke (Uniwersytet SWPS w Sopocie), z Marcinem Rotkiewiczem, Polityka | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

20.00-21.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

27.10, sobota – W poszukiwaniu mądrości prowadzenie Piotr Bucki

11:00-12:00Rodzina wobec choroby afektywnej dwubiegunowej – wykład psychiatry Wojciecha Pączka (Uniwersytet SWPS w Sopocie)  | miejsce: SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

12.00-13.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek

13:00-14:00 Ocenianie rozwoju ucznia na podstawie książki „Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym” – wykład prof. Bolesława Niemierko (Uniwersytet SWPS w Sopocie) | miejsce: SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

14.00-15.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

12.00-13.00Jak być tolerancyjnym w trudnych czasach? – wykład prof. Małgorzaty Kossowskiej (Uniwersytet Jagielloński) | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

13.00-15.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: sala główna, Sopot Centrum

14:00-15:00 – Posłuszni do bólu po polsku. O znaczeniu eksperymentu Milgrama – wykład dr. hab. Tomasza Grzyba (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu) o znaczeniu eksperymentu Milgrama | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

15.00-16.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

16.00-17.00 – Czy toniemy w morzu niemądrości? – wykład prof. Wiesława Łukaszewskiego (Uniwersytet Zielonogórski) | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

17.00-18.00 – Czas na dyskusję i podpisywanie książek | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

18.00-20.00 – Wiarygodność psychologii a jej społeczna użyteczność w czasach niepewności – dyskusja panelowa. Prowadzenie: Marcin Rotkiewicz, uczestnicy: prof. Bogdan Wojciszke, prof. Wiesław Łukaszewski, prof. Małgorzata Kossowska, dr hab. Tomasz Grzyb | miejsce: sala główna, I piętro, Sopot Centrum

kola ksiazki

Jak budować równoważne zespoły

Podczas warsztatu skupimy się na rozwoju umiejętności związanych z budowaniem takiego klimatu współpracy w zespole, który zwiększa szansę na to, by jego członkowie i członkinie mogli być sobą. To podnosi poczucie bezpieczeństwa, jakość pracy, efektywność i innowacyjność całego zespołu.

Jak świat długi i szeroki, ludzie należą do różnych grup. Niezależnie od tego, jakie to są grupy, możemy dostrzec podobne mechanizmy, które z tą przynależnością są związane, możemy również opisać jej skutki. Poczucie, że jest się częścią grupy, działa podobnie na wszystkich. To poczucie przynależności może być pozytywnym doświadczeniem, dającym ludziom poczucie kontroli, własnej wartości i doświadczenie bycia częścią czegoś większego. Ma ono jednak pewne kłopotliwe konsekwencje.

Mimo że ludzie różnią się od siebie, należą do odmiennych plemion, grup, partii, fanklubów, często jako osoby należące do większej wspólnoty jadą na tym samym wózku. Chcemy się przyjrzeć konsekwencjom tych odmiennych przynależności, by spojrzeć na siebie i świadomie działać, a nie padać ofiarą działań bezmyślnych, automatycznych, bezrefleksyjnych.

dr Natasza Kosakowska-Berezecka – psycholog, wykładowczyni akademicka, pracuje w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bada mechanizmy sprzyjające równości i docenianiu różnorodności. Jest doświadczoną trenerką komunikacji międzykulturowej, mediatorką i konsultantką ds. różnorodności. Kierowała międzynarodowym konsorcjum badawczym PAR Migration Navigator (www.migrationnavigator.org). Opublikowała wiele prac naukowych i popularnonaukowych. Jest redaktorką w czasopismach „Frontiers in Psychology” oraz „Health Psychology Report”, a także aktywną członkinią International Association for Cross-Cultural Psychology. Autorka książki: „Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią” (współautorstwo z dr. hab. Tomaszem Bestą).

dr hab. Tomasz Besta – psycholog, doktor habilitowany w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bada zagadnienia z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, koncentrując się na procesach grupowych i relacjach międzygrupowych. Jest zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Publikuje w prestiżowych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism „Current Issue in Personality Psychology” i „Psychologia Społeczna”. Współorganizował zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego. Jego teksty popularnonaukowe ukazywały się m.in. w czasopiśmie „Charaktery”. Autor książki: „Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią” (współautorstwo z dr Nataszą Kosakowską-Berezecką).

Siła woli – samokontrola w świetle badań

Badania psychologiczne dotyczące siły woli – w tym między innymi słynny test pianki (Marshmallow Test) Waltera Mischela – zmierzają do odkrycia umiejętności i kompetencji, które wiążą się z siłą woli. Celem wykładu jest przyjrzenie się wynikom tych badań i na tej podstawie próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze – jakie kompetencje i umiejętności posiadają osoby o silnej woli? Po drugie – czy siła woli, która pozwala skutecznie działać nie pozbawia jednocześnie radości życia?

Prelegentka zajmuje się zagadnieniami siły woli, samoregulacji i kontroli działania, które stanowią obecnie jedne z najważniejszych tematów współczesnej psychologii. Dokonywane w tej dziedzinie ustalenia nie tylko mają doniosłe znaczenie teoretyczne, ale także niosą ze sobą istotne implikacje praktyczne. Podejmowana przez autorkę problematyka obejmuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o czynniki odpowiedzialne za skuteczność w dążeniu do celu, radzenie sobie z własnymi słabościami czy – na poziomie bardziej ogólnym – określenie psychologicznego mechanizmu, który pozwala człowiekowi aktywnie wpływać zarówno na kształt osobowości, jak i bieg własnego życia.

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek – psycholog, doktor habilitowana w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu SWPS Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prowadzi badania dotyczące istotnych funkcji osobowości według podejścia społeczno-poznawczego: planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Napisała wiele artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologiczną, poświęconych takim zagadnieniom, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny. Autorka książki: „Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania”.

Trening poznawczy – spotkanie nauki z praktyką

Czy umysł można trenować, tak jak trenuje się mięśnie? Jak trzeba zorganizować trening mentalny, aby miał sens? Czy efekty takiego treningu są wydatne? Czy są długotrwałe? Czy efekty treningu generalizują się, obejmując nie tylko ćwiczoną funkcję lub sprawność, lecz także sprawności ogólne, w tym inteligencję? Czy ma znaczenie to, kto trenuje i jaką ma wyjściową sprawność umysłową lub poziom inteligencji? Trening poznawczy dzisiaj to nie tylko dziedzina badań, lecz także coraz bardziej intratny biznes. Na rynku działają liczne firmy sprzedające zestawy ćwiczeń poznawczych, zwykle w postaci gier komputerowych. Produkty te są na ogół reklamowane jako ćwiczenia rozwijające mózg, a konkretny zestaw ćwiczeń poznawczych zazwyczaj nosi nazwę nawiązującą do neuronauki, na przykład neurobik, przez analogię do aerobiku. Nie znaczy to oczywiście, że mamy tu do czynienia z oddziaływaniem bezpośrednio ulepszającym mózg.

Prawdopodobnie chodzi o to, że neuronauka cieszy się większym prestiżem niż klasyczna psychologia. W roku 2013 rynek takich produktów w samych tylko Stanach Zjednoczonych był wart 715 milionów dolarów. Dzisiaj jest on wart znacznie więcej, a ocenia się, że w roku 2020 sprzedaż różnego rodzaju „neurotreningów” osiągnie wartość 3,38 miliarda dolarów. Tymczasem dane empiryczne dotyczące skuteczności „neurotreningów” nakazują daleko posunięty sceptycyzm. Pojawiły się bowiem oskarżenia o wprowadzanie konsumentów w błąd, jakoby oferowane produkty miały potwierdzoną w badaniach zdolność usprawniania funkcji mózgu. Na przykład jedna ze znanych firm sprzedających treningi poznawcze zapłaciła 2 miliony dolarów kary za bezpodstawną reklamę, była też zmuszona poinformować o tym fakcie potencjalnych nabywców.

prof. Edward Nęcka – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje również z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w problematyce z pogranicza psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania na temat poznawczego podłoża cech osobniczych, takich jak kreatywność, inteligencja i samokontrola. Oprócz licznych artykułów zawierających opis wyników badań, opublikował osiem książek – podręczników i monografii. Jest współautorem (z J. Orzechowskim i B. Szymurą) podręcznika „Psychologia poznawcza”, a także autorem książek „Trening twórczości” i „Trening poznawczy”. Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Homo nie całkiem sapiens – rozmowa prof. Bogdana Wojciszke z Marcinem Rotkiewiczem

Rozmowa dotyczyć będzie szeroko pojętej psychologii społecznej. Autorzy poruszą następujące wątki: czy da się przewidzieć takie zjawiska społeczne, jak wzbierająca obecnie fala populizmu na świecie; czy władza zmienia ludzi; dlaczego Polacy narzekają; najważniejsze teorie w psychologii; jak psychologia radzi sobie z fałszerstwami eksperymentów i problemem powtarzalności (replikacji) wyników badań.

Ludzie od tysięcy lat spoglądali w niebo, starając się przeniknąć tajemnice gwiazd. Tymczasem psychologia istnieje od zaledwie stu dwudziestu lat, tak jakby to, co tuż obok, pod ręką, w naszym bliskim otoczeniu, nie było aż tak interesujące. A przecież świat – zarówno ten wokół nas, jak i ten w naszych umysłach staje się coraz bardziej skomplikowany i wciąż stawia przed nami nowe wyzwania. Do tego, by choć trochę go zrozumieć, nie wystarczy nam zdrowy rozsądek ani nasze jednostkowe doświadczenie. Potrzebna jest także dobrze udokumentowana wiedza, między innymi ta płynąca z badań psychologów.

O tym, co psychologia ma dziś do powiedzenia na temat władzy, polityki i moralności, kobiet i mężczyzn, dobrych i złych ludzi, naszych zachowań, decyzji i wyborów (nie tylko politycznych), oraz o wielu innych sprawach z profesorem Bogdanem Wojciszke rozmawia Marcin Rotkiewicz.

Marcin Rotkiewicz – dziennikarz naukowy, od 2001 roku pracuje w tygodniku „Polityka”. Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology (USA). Popularyzuje wiedzę, przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji człowieka i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Trzykrotnie otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Opublikował wywiad rzekę z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz książkę „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” oraz najnowszej „Homo nie całkiem sapiens” – rozmowa z prof. Bogdanem Wojciszke.

prof. Bogdan Wojciszke – profesor psychologii, członek rzeczywisty PAN,  pracownik Uniwersytetu SWPS w Sopocie, stypendysta Fundacji Humboldta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania badawcze: spostrzeganie ludzi, wartości, dynamika związków interpersonalnych, psychologia moralności. Opublikował 10 książek, m.in. „Teoria schematów społecznych”, „Procesy oceniania ludzi”, „Psychologia miłości”, „Psychologia społeczna”, „Agency and Communion in Social Psychology”, „Homo nie całkiem sapiens” (współautorstwo z Marcinem Rotkiewiczem) i ponad 160 artykułów naukowych.

Rodzina wobec choroby afektywnej dwubiegunowej

Wykład będzie poświęcony etiologii i obrazowi klinicznemu choroby afektywnej dwubiegunowej. Nie zabraknie przykładów z praktyki klinicznej. Autor opowie również  o tym, czym choroba jest dla bliskich pacjenta, jak mogą sobie z nią radzić i jak skutecznie pomagać pacjentowi po wyjściu ze szpitala. 

Choroba afektywna dwubiegunowa to druga najczęstsza przyczyna niezdolności do pracy z powodów psychiatrycznych. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że albo sam jesteś w grupie ryzyka, albo znasz kogoś, kto w niej jest.

I może zabrzmi to dziwnie, ale w pewnym sensie to błogosławieństwo. Jeśli nauczysz się z nią dobrze żyć, to może się okazać, że staniesz się lepszą wersją siebie. Taką, która potrafi dobrze wykorzystać jeden i drugi biegun. Po angielsku ta choroba nazywa się bipolar disorder. Można jednak myśleć o niej w kategorii bipolar in order. To gra słów. Disorder oznacza zaburzenie. In order oznacza w porządku.

Żadna książka nie zastąpi terapii. Ale może stać się uzupełnieniem procesu terapeutycznego. Wszystkie opisane w niej techniki są przebadane i skuteczne, lecz nigdy nie zastąpią całościowego procesu – od diagnozy do leczenia.

Wojciech Pączek – absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2017 roku specjalista psychiatra. Obecnie praktykuje zarówno w szpitalu, jak też w poradniach zdrowia psychicznego i we własnym gabinecie. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Autor książki: „Złap równowagę. Jak dobrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym” (współautorstwo z Piotrem Buckim).

Ocenianie rozwoju ucznia

Ocenianie szkolne ewoluuje od bezwzględnego rozgrywania wymagań programowych do elastycznego wspomagania postępów ucznia. Służy temu psychologia poznawcza, dostarczając przykładów i zasad skutecznego wpływu edukacyjnego. Nauczyciele potrzebują tej psychologii. Oczekiwania społeczne dotyczące jakości oceniania w szkole są bardzo wysokie. Uczniowie, ich rodzice, władze szkolne i opinia publiczna chcą wierzyć, że nauczyciel uznaje wartość wszystkich swoich obowiązków, potrafi zdobyć pełną informację o wynikach nauczania i skutecznie unika jakichkolwiek uprzedzeń wobec uczniów. Niełatwo sprostać tym oczekiwaniom. Spontaniczne uczenie się owocuje wartościami i umiejętnościami, które trudniej ogarnąć niż wiedzę odtwórczą, ponieważ zasadniczą rolę odgrywa w nich motywacja. Wyjaśnia ona obecne i zapowiada przyszłe osiągnięcia uczniów. Objęcie jej ocenianiem zmniejsza obiektywizm wyników, ale zwiększa ich trafność.

prof. Bolesław Niemierko – profesor, pedagog i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Autorytet w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu. Założyciel i kierownik seminarium doktoranckiego pomiaru dydaktycznego, oceniania osiągnięć uczniów i diagnostyki edukacyjnej, a także Podyplomowego Studium Pomiaru Dydaktycznego i Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej; stypendysta Fulbrighta, IREX i Fundacji Kościuszkowskiej, laureat Nagrody Wydziału I PAN (dwukrotnie). Autor książek: „Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym”, „Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki”, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”.

Jak być tolerancyjnym w trudnych czasach?

Żyjemy w zaskakujących czasach. Do tej pory wiele osób nie może uwierzyć w brexit, wybór Trumpa na prezydenta USA, kryzys zaufania do Unii Europejskiej, ani też w popularność skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie. Wiele osób jednak te zmiany popiera.

Od wielu lat psychologia wskazuje na jeszcze jeden wymiar, którego znaczenie ujawnia się szczególnie w niepewnych czasach. Jest to fundamentalny wymiar naszego umysłu: otwartość – zamkniętość umysłowa (closed – open mindedness), najpełniej opisany przez Miltona Rokeacha w 1960 roku, twórczo komentowany przez Andrzeja Malewskiego (1961), a współcześnie analizowany przez Ariego W. Kruglanskiego i sporą grupę skupionych wokół niego badaczy.

Wymiar ten odróżnia osoby otwarte na informacje i nowe idee, gotowe na zmianę swoich poglądów od osób, które są sztywno przywiązane do swoich przekonań i odporne na to, co nieznane. Zamkniętość oznacza więc skłonność do utrzymywania w umyśle jednego punktu widzenia i przekonanie o jego niepodważalnej prawdziwości, co prowadzi do odrzucenia innych perspektyw. Zamkniętość sprawia, że ludzie wierzą, że są w posiadaniu prawdy absolutnej, dlatego bezkrytycznie depczą przekonania innych jako z gruntu nieprawdziwe i złe. Obiektywne fakty, racjonalne argumenty, dowody – to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Tego się nie dostrzega, to się odrzuca lub tak tym manipuluje, że zdaje się wzmacniać przekonanie wyjściowe. Dlatego, poza innymi efektami, zamkniętość prowadzi do szkodliwych sądów o rzeczywistości, utrzymywania biało-czarnej wizji świata, zafałszowywania rzeczywistości, niesprawiedliwych ocen innych osób. Jest źródłem stereotypizacji, uprzedzeń, dyskryminacji, a w konsekwencji odmawiania wielu osobom i grupom społecznym prawa do życia. Zamkniętość zagraża tolerancji i otwartej demokracji.

prof. Małgorzata Kossowska – psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Centre for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 60 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autorka (i współautorka) siedmiu książek poświęconych poznaniu społecznemu, m.in. najnowszej „Tolerancja w czasach niepewności” (współautorstwo z Ewą Szumowską i Pauliną Szwed). Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych. Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów.

Posłuszni do bólu po polsku. O znaczeniu eksperymentu Milgrama

Pytania o naturę zła są jednymi z najczęściej zadawanych w wielu naukach – w filozofii, teologii, szeroko rozumianych naukach społecznych oraz oczywiście w psychologii. Dlaczego ludzie są w stanie robić złe rzeczy swoim bliźnim? Czy każdy z nas nosi w sobie potencjał krzywdzenia innych? Czy trzeba być psychopatą, żeby razić prądem drugiego człowieka tak długo, aż (najprawdopodobniej) umrze? W trakcie wykładu przyjrzymy się tym pytaniom, choć to, czy znajdziemy satysfakcjonujące odpowiedzi, pozostaje otwartą kwestią.

Jeśli zapytać psychologów, jakie badania w historii rozwoju tej dyscypliny wydają im się najważniejsze, to 90% z nich wskaże na przeprowadzone w latach 60. i 70. ubiegłego wieku badania Stanleya Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu. W ramach prowadzonego przez siebie eksperymentu Milgram wyznaczał osobie badanej rolę nauczyciela. Jej zadaniem było karanie innego uczestnika eksperymentu za popełniane przez niego błędy. Do wymierzania kar służył generator prądu elektrycznego, wyposażony w 30 klawiszy, oznaczonych symbolami od 15 V do 450 V. Każdy kolejny błąd miał być karany coraz mocniejszym uderzeniem prądem. W trakcie eksperymentu znacząca część badanych deklarowała dyskomfort, mniej lub bardziej wyraźnie protestowała, ale ciągle wykonywała kolejne polecenia. W rzeczywistości naturalnie nikogo nie uderzano prądem, rolę drugiego badanego grał aktor, a krzyki odtwarzane były z taśmy. Wyniki osiągnięte przez Milgrama (ponad 60% badanych raziło prądem „do końca”) były przełomem w myśleniu o roli sytuacyjnego posłuszeństwa w psychologii.

Pół wieku później polscy psychologowie ponownie podejmują wątek posłuszeństwa wobec autorytetu. Wykorzystując paradygmat Milgrama, realizują najbardziej rozbudowany od czasu jego eksperymentów program badawczy, nastawiony na zrozumienie mechanizmów odpowiadających za wciąż nas szokujące zachowania ludzi.

dr hab. Tomasz Grzyb – psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych.

Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Publikował w „Journal of Applied Social Psychology”, „Basic and Applied Social Psychology”, „Social Psychological and Personality Science”, „Personality and Individual Differences” i wielu innych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Autor książek: „Eksperyment terenowy w psychologii społecznej” i „Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama” (współautorstwo z Dariuszem Dolińskim).

Czy toniemy w morzu niemądrości?

Na mądrość jako pewien sposób funkcjonowania ludzi trzeba patrzeć z perspektywy indywidualnej, ale można też sprawdzić, czy warunki, w jakich żyjemy, sprzyjają osiągnięciu mądrości. Wiele wskazuje na to, że jest przeciwnie. Systematyczne obserwacje życia społecznego ujawniają wiele zjawisk, które mądrości nie sprzyjają, na przykład nasilanie się postaw antynaukowych i antywykształceniowych, priorytet rywalizacji w działaniach jednostek i grup, fundamentalizmy polityczne i religijne, koncentracja na stałości i jednorodności, polityka historyczna i wiele innych. W obliczu tych zjawisk wielu z nas nabiera przekonania, że niemądrość jest bardziej praktyczna i funkcjonalna niż mądrość.

Napisano o mądrości ludzkiej tysiące tekstów przeróżnych. Wymyślono na jej temat tysiące aforyzmów. Od zarania dziejów wielkie umysły podejmowały próby uchwycenia istoty tego zjawiska, tego stanu ludzkiego umysłu, tej specjalnej właściwości niektórych ludzi. Robili to przede wszystkim filozofowie, ale już wcześniej w Torze, w Biblii znajdziemy księgi mądrościowe: Przypowieści Salomona, Księgę Koheleta i inne rozproszone biblijne teksty.

Mądrość traktowana jest jak skarb niezmiernie ceniony, ale – niestety – przed większością z nas ukryty w morzu niemądrości i trudny do zdobycia. Zapewne jednak osiągalny. W jaki sposób można ją osiągnąć? Co trzeba umieć, co trzeba zrobić, aby być mądrym?

prof. Wiesław Łukaszewski – profesor psychologii, wybitny autorytet w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej. Autor licznych książek i artykułów naukowych. Znany popularyzator psychologii. Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor książek „Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii” oraz „Mądrość i różne niemądrości”.

Wiarygodność psychologii a jej społeczna użyteczność w czasach niepewności – dyskusja panelowa

Marcin Rotkiewicz – dziennikarz naukowy, od 2001 roku pracuje w tygodniku „Polityka”. Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology (USA). Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji człowieka i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Trzykrotnie otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Opublikował wywiad rzekę z prof. Jerzym Vetulanim Mózg i błazen oraz książkę W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki oraz najnowszej „Homo nie całkiem sapiens – rozmowa z prof. Bogdanem Wojciszke”.

prof. Bogdan Wojciszke – profesor psychologii, członek rzeczywisty PAN,  pracownik Uniwersytetu SWPS (Sopot), stypendysta Fundacji Humboldta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania badawcze: spostrzeganie ludzi, wartości, dynamika związków interpersonalnych, psychologia moralności. Opublikował 10 książek, m.in. Teoria schematów społecznych, Procesy oceniania ludzi, Psychologia miłości, Psychologia społeczna, Agency and Communion in Social Psychology, Homo nie całkiem sapiens (współautorstwo z Marcinem Rotkiewiczem) i ponad 160 artykułów naukowych.

prof. Wiesław Łukaszewski – profesor psychologii, wybitny autorytet w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej. Autor licznych książek i artykułów naukowych. Znany popularyzator psychologii. Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miłośnik dobrej literatury, muzyki oratoryjnej i ogrodów. Autor książek Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii oraz Mądrość i różne niemądrości.

dr hab. Tomasz Grzyb – psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych.

Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Publikował w „Journal of Applied Social Psychology”, „Basic and Applied Social Psychology”, „Social Psychological and Personality Science”, „Personality and Individual Differences” i wielu innych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Autor książek: „Eksperyment terenowy w psychologii społecznej” i „Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama” (współautorstwo z Dariuszem Dolińskim).

prof. Małgorzata Kossowska – psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Centre for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 60 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autorka (i współautorka) siedmiu książek poświęconych poznaniu społecznemu, między innymi najnowszej „Tolerancja w czasach niepewności” (współautorstwo z Ewą Szumowską i Pauliną Szwed). Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych. Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów.

Organizator

smal slowa

Współorganizator

logo ogolne swps

Termin i miejsce

26-27 października 2018 (piątek-sobota)

SOPOTEKA, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

Kontakt

Anna Niedźwiedzka
Specjalista ds. Marketingu i PR

tel. 58 721 46 95 | tel. kom. +48 694 441 727
e-mail: amatuszak@swps.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy na wydarzenia 26 października
Zapisy na wydarzenia 27 października


Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa oraz Wydawnictwo Smak Słowa ul. Sobieskiego 26/4 81-781 Sopot NIP 585-122-59-60 REGON: 220422452 (w skrócie: Wydawnictwo).
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet SWPS w celu uczestnictwa w wydarzeniu i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność udziału w ww. wydarzeniu.

Drukuj

Aktualności z Sopotu

Sukcesy pozanaukowe 12-10-2018

„Posłuszni do bólu” najlepszą książką popularnonaukową 2017 roku

Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez magazyn „Charaktery”. Książka „Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama” autorstwa prof. Dariusza Dolińskiego oraz dr. hab...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 15-10-2018

Przemysław Staroń Nauczycielem Roku 2018

Radość to podobno jedna z nielicznych rzeczy, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Dlatego z ogromną przyjemnością dzielimy się radosną dla naszej społeczności akademickiej nowiną: Przemysław Staroń, psycholog i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 19-10-2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Sopocie

Październik to miesiąc dla naszej społeczności akademickiej szczególny. Po wakacyjnej przerwie sale i korytarze wydziałów zamiejscowych Uniwersytetu SWPS ponownie wypełniają się studentami i kadrą dydaktyczną. 19 października zapraszamy do sopockiego...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 26-10-2018

I Festiwal Książki Psychologicznej

Psychologia jako nauka ma krótki staż, ale ogromny dorobek. Tłumaczy nam motywy naszych działań i odkrywa mechanizmy rządzące społecznością. Jest fascynująca, a książki o tematyce psychologicznej pozwalają nam obcować z...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 08-11-2018

Sopockie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne w życiu codziennym, których...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Sopot

Aktualności z Sopotu 11-10-2018

Czy sama znaczy samotna? Pokaz filmu „Singielki”

Pochodzą z różnych krajów, skończyły 30 lat, są wykształcone i atrakcyjne, ale niezdolne do zbudowania długotrwałej relacji. Dlaczego nie mogą znaleźć partnerów, i czy w ogóle powinny się tym przejmować?...

Czytaj więcej

Sopot 15-09-2018

Zwalcz jesienną chandrę! Strefa Psyche

Po wakacjach zostały już tylko miłe wspomnienia i dyskretna opalenizna. Teraz czas na jesienną chandrę? Zamiast się jej poddawać, zafundujmy sobie zastrzyk wiedzy i zdobądźmy nowe umiejętności podczas ciekawych wykładów...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 08-09-2018

Drzwi Otwarte w Sopocie

Psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia wspomagania rozwoju, psychoseksuologia a może psychologia sądowa? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS w Sopocie będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę...

Czytaj więcej

Sopot 05-09-2018

Akceptacja. Zaangażowanie. Wartości. O terapii ACT

Terapia ACT wzmacnia naszą psychologiczną elastyczność oraz akceptację rzeczywistości, dystans i samoświadomość. Stosowana jest w przypadku problemów psychologicznych i somatycznych oraz dla stymulowania rozwoju osobistego. O jej działaniu możemy dowiedzieć...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 29-08-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 01-08-2018

Laureaci programu stypendialnego Mistrzowski Start

Program stypendialny Mistrzowski Start rozstrzygnięty! Dziewięcioro utalentowanych kandydatów rozpocznie darmowe studia na Uniwersytecie SWPS. Nasza uczelnia co roku nagradza najzdolniejszych maturzystów, przyznając im stypendia pokrywające czesne za pierwszy rok studiów...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 01-08-2018

Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival 2018

„Miłość, pokój, muzyka” – to hasło usłyszymy już po raz 24. ze sceny największego festiwalu muzycznego w Polsce. Na Pol’and’Rock Festival 2018 nie zabraknie również Uniwersytetu SWPS. Wykłady, warsztaty, zajęcia...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 27-07-2018

Eksperci Uniwersytetu SWPS na Festiwalu Globaltica

Globaltica to festiwal z misją, stworzony dla ludzi otwartych na inne kultury, tradycje, religie, ludzi i zachęcający do ich poznania i rozumienia. W dniach 27-29 lipca w Parku Kolibki w...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 23-07-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Granty 20-07-2018

Stypendia NCN dla naszych doktorantów

Psychospołeczne determinanty zachowań siedzących, wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru, wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych to tylko kilka tytułów projektów, na realizację których...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 07-07-2018

Drzwi Otwarte w Sopocie

Psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia wspomagania rozwoju, psychoseksuologia a może psychologia sądowa? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS w Sopocie będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 04-07-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 04-07-2018

Tytuły VIS nadane

Co roku Uniwersytet SWPS wyróżnia studentów, którzy angażują się w naukę i działalność na rzecz uczelni oraz jej otoczenia. Dlatego też komisja ds. Very Important Student rozpatrzyła wnioski o przyznanie...

Czytaj więcej

Sopot 26-06-2018

Strefa Psyche dla Absolwenta

Można trenować ciało, pamięć, umiejętności. Jesteśmy w stanie wyćwiczyć pozytywne nastawienie do świata i pewność siebie, zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. Trening przydaje się także w biznesie – warto przeanalizować w...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 25-06-2018

Warsztat pt. „Oblicza Psychoonkologii i Onkologii”

Dane są zastraszające: co czwarty Polak doświadcza w jakiś sposób chorób o podłożu onkologicznym, a liczba zachorowań wciąż wzrasta. Z chorobą onkologiczną wiążą się trudne emocje, dlatego ważne jest wsparcie. Istotna...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 22-06-2018

Jak wychować, żeby nie zwariować

W jaki sposób tworzyć dobre relacje w rodzinie? Jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne wszystkich jej członków? Jak komunikować się w rodzinie? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie...

Czytaj więcej

Sopot 19-06-2018

O dzieciach dla rodziców z dr hab. Tomaszem Grzybem

Wydawałoby się, że o swoich dzieciach wiemy wszystko, znamy ich emocjonalność i wiemy, jakie są ich mocne i słabe strony. Przeżywamy z nimi porażki, cieszymy się z sukcesów, martwią nas...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 16-06-2018

Umysł uwolniony

Jak funkcjonuje człowiek? Czy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą wpływać na jego zachowanie? Czy umysł jest odizolowany od ciała? Dr Aleksandra Szymków-Sudziarska w książce „Umysł uwolniony. O poznaniu zakorzenionym...

Czytaj więcej