logo uswps nazwa 3

Sopot

Żyjemy szybko, intensywnie, w napięciu. Nic dziwnego, że dopada nas zmęczenie, smutek, apatia, lęk. Bagatelizowane na co dzień zdrowie psychiczne szwankuje. Jak o nie zadbać? Czy joga i mindfulness są antidotum na współczesny styl życia? Jaki związek ma sen z dobrostanem i dlaczego bajki są świetnym narzędziem terapeutycznym? Poszukajmy odpowiedzi podczas bezpłatnych warsztatów i wykładów w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który upłynie pod hasłem „Ze słabości w siłę”.12-16 listopada

17.00-20.15

Sopot

Tydzień Zdrowia Psychicznego 2018

To już siódma edycja Tygodnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez członków Koła Naukowego Empiria na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Program wydarzenia obejmuje otwarte wykłady i warsztaty dla mieszkańców Trójmiasta, które mają na celu promocję zdrowia psychicznego. W tym roku motywem przewodnim jest hasło „Ze słabości w siłę”.

Tydzień Zdrowia Psychicznego ma na celu promocję profilaktyki chorób psychicznych, promocję zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia, przełamanie tabu oraz walkę ze stygmatyzacją osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

Program

12 listopada 2018 (poniedziałek)

17:00-18:30Dobre wydarzenia – co z nimi zrobić? (wykład) – dr hab. Łukasz D. Kaczmarek | sala 0.4

18:45-20:15Media, młodzież i dobrostan – co wynika z badań psychologii mediów? (wykład) – mgr Ewa Międzobrodzka | sala 0.4

13 listopada 2018 (wtorek)

17:00-18:30Socjologiczne koncepcje choroby psychicznej (wykład) – Marcin Żółtowski | sala 2.2

18:45-20:15Podwójny problem – diagnoza i co dalej? (warsztat) – mgr Anna Landowska, mgr Sebastian Ogiejko | sala 0.5 | limit osób: 25 | brak miejsc

14 listopada 2018 (środa)

17:00-18:30Regulacja zachowań związanych ze snem a dobrostan psychiczny (wykład) – dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek| sala 0.4

18:45-20:15Mindfulness (warsztat) – mgr Jarosław Chybicki | sala 2.2 | limit osób: 90 

15 listopada 2018 (czwartek)

17:00-18:30Choroba psychiczna w rodzinie – mentalizacja w procesie zdrowienia – mgr Bartosz Karcz | sala 0.4

18:45-20:15W poszukiwaniu dorosłej mądrości w dziecięcych bajkach (warsztat) – mgr Kaja Hnatiuk | sala 0.5 | limit osób: 25 | brak miejsc

16 listopada 2018 (piątek)

17:00-18:30 Zespół stresu pourazowego (PTSD). Czym on jest i jak go rozumieć? (wykład) – mgr Piotr Gidzgier | sala 0.4

18:45-20:15Joga na stres (warsztat) – mgr Paweł Gutral | sala 0.5 | limit osób: 20 | brak miejsc

Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi od 12 do 16 listopada w czasie trwania wykładów i warsztatów

Dobre wydarzenia – co z nimi zrobić?

Przez dziesięciolecia psychologia koncentrowała się na tym, co ludzie czynią, gdy w ich życiu wydarzy się coś złego. Dopiero od niedawna prowadzone są systematyczne i coraz liczniejsze badania nad tym, co ludzie czynią, gdy w ich życiu wydarzy się coś dobrego. Tę drugą zaniedbywaną dotąd grupę zjawisk opisuje teoria kapitalizacji. Jej istotą jest opis tego, jakimi wydarzeniami ludzie się dzielą z innymi, z kim, jak, dlaczego, w jakim celu i co z tego wynika. W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiona istota teorii kapitalizacji oraz wybrane badania w tym zakresie.

W drugiej części prezentacji – niepublikowane dotąd wyniki badań własnych oraz zespołu. Pokazują one uwarunkowania konstruktywnego reagowania na dobre wydarzenia w życiu innych ludzi dotyczące cech nadawcy (m.in., ekspresyjność emocjonalna, atrakcyjność, status ekonomiczny), odbiorcy (m. in. preaktywizacja własnych sukcesów, samoocena, tendencje hipomaniakalne, aktualny
stan emocjonalny) oraz interakcji (odwzajemnianie komunikatów otrzymywanych od partnera).

dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania z obszaru psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychofizjologii. Autor kilkunastu tekstów z listy JCR w czasopismach, takich jak „The Journal of Positive Psychology” oraz „Journal of Happiness Studies”. Laureat nagród Pozytyw 2014 i Pozytywy 2016 za najlepszą publikację naukową oraz najlepszą książkę naukową z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Autor książki „Pozytywne Interwencje Psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne” (2016).

Media, młodzież i dobrostan – co wynika z badań psychologii mediów?

Dekady badań na temat skutków korzystania z nowych mediów przez młodzież przyniosły wiele odpowiedzi, ale też jeszcze więcej nowych pytań. Jak gry komputerowe/wideo mogą wpływać na mózg? Czy gry mogą służyć jako narzędzie do treningu poznawczego? Jakie skutki może mieć granie w brutalne gry komputerowe/wideo?

Podczas wystąpienia zostaną przytoczone fakty naukowe i obalone popularne mity dotyczące efektów korzystania przez młodzież z nowych mediów, szczególnie z gier komputerowych/wideo.

mgr Ewa Międzobrodzka – psycholożka, absolwentka Uniwersytetu SWPS, doktorantka Vrije Universiteit w Amsterdamie. Jej interdyscyplinarny projekt naukowy łączy psychologię mediów z psychologią rozwojową i neuronauką. Prowadzi badania na temat wypływu grania w brutalne gry komputerowe/wideo na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy młodzieży. Entuzjastka nowych technologii i popularyzacji nauki, szczególnie wiedzy o mózgu.

Socjologiczne koncepcje choroby psychicznej

Podczas wykładu zastanowimy się, w jaki sposób socjologia definiuje, analizuje oraz strukturyzuje zjawiska zaburzeń psychicznych. Innymi słowy, co dla socjologii oznaczają kategoria szaleństwa i psychiatrii. Zostaną poddane dyskusji socjologiczne teorie zaburzeń psychicznych na trzech poziomach struktury społecznej – makro, mezo oraz mikro. Usłyszymy również o wpływach, jakie wywierają konstrukty teoretyczne na bezpośrednią, jednostkową praktykę psychiatryczną, to znaczy w jaki sposób prądy myśli społecznej definiują i kształtują procesy leczenia oraz psychoterapii.

Marcin Żółtowski – absolwent socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii zaburzeń psychicznych, grup wykluczonych oraz teorii społecznej. Ponadto edukator i aktywista prawnoczłowieczy, od ponad 3 lat związany z Amnesty International. Założyciel nieformalnej grupy Otwarty Uniwersytet, zajmującej się walką z dyskryminacją osób z chorobami psychicznymi w środowisku akademickim.

Podwójny problem – diagnoza i co dalej? | brak miejsc

Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników z pojęciem podwójnej diagnozy (uzależnienie + dodatkowa diagnoza psychiatryczna). W trakcie warsztatu zostaną poddane dyskusji pytania dotyczące genezy podwójnej diagnozy oraz możliwe sposoby pomocy osobom, które na co dzień mierzą się z tzw. podwójnym problemem. Tematyka warsztatu przedstawiona będzie w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego, jak również coraz częściej występującej podwójnej diagnozy wśród tzw. młodych dorosłych.

mgr Anna Landowska – psycholożka, specjalistka terapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie certyfikacji. Przez kilka lat pracowała w ośrodku leczenia uzależnień w Wandzinie. Obecnie jest pracowniczką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, gdzie prowadzi terapie indywidualne i grupowe, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tzw. DDA. Od niedawna zaangażowana w projekt tzw. „Podwójny Problem” dla osób uzależnionych, z dodatkową diagnozą psychiatryczną.

mgr Sebastian Ogiejko – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Uniwersytetu SWPS. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, koordynator gdyńskiego Klubu 1,2,3 – miejsca dla osób doświadczających kryzysów i zaburzeń psychicznych. Zaangażowany w projekt tzw. „Podwójny Problem”, dla osób uzależnionych, z dodatkową diagnozą psychiatryczną. Członek Zespołu Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia Psychicznego Esculap. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał, pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Regulacja zachowań związanych ze snem a dobrostan psychiczny

Zachowania ludzi są istotnym czynnikiem determinującym ich zdrowie. Z tego powodu wiele badań prowadzonych w ramach psychologii zdrowia skoncentrowanych jest na zrozumieniu uwarunkowań oraz konsekwencji prozdrowotnych zachowań takich, jak np. aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, przestrzeganie zaleceń lekarskich. Jednocześnie niewiele z tych badań dotyczy zachowań, które zapewniają zdrowy sen.

Na ogół badania dotyczące problemów ze snem koncentrują się na grupach klinicznych – pacjentach cierpiących na chroniczną bezsenność albo na osobach pracujących w systemie zmianowym. Stosunkowo niewiele badań analizuje problemy ze snem u osób, u których wynikają one głównie z ich stylu życia i nawyków związanych z zasypianiem. Obecnie problem niedostatecznej liczby godzin snu i niskiej jakości snu oraz związanych z tym wielu negatywnych konsekwencji dotyczy znacznej części społeczeństwa. Obiecującą perspektywę do analizy problemów ze snem w ogólnej populacji stwarzają badania nad uwarunkowaniami przebiegu procesu samoregulacji.

Prowadząca zaprezentuje wyniki badań, w których analizowano zarówno uwarunkowania, jak i konsekwencje problemów ze snem. Omówi także czynniki ułatwiające (np. zdolności do samokontroli), jak i utrudniające (np. chronotyp wieczorny) związany ze snem proces samoregulacji. Uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ ma liczba godzin snu oraz jego jakość na poziom osiągnięć, relacje interpersonalne, nawyki żywieniowe oraz ogólny dobrostan psychofizyczny.

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek – psycholożka, profesorka w Zakładzie Psychologii Osobowości Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prac naukowych, a także artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji działania dla efektywności działania oraz dobrostanu psychofizycznego.

Mindfulness | brak miejsc

W treningu uważności mówi się, że ostatni, ósmy tydzień treningu MBSR nigdy się nie kończy. Zakłada się, że osoby uczestniczące w kursie znajdują najlepszą dla siebie praktykę i po prostu ją wykonują, najlepiej codziennie, a przynajmniej w sposób powtarzalny i zdyscyplinowany.

Istnieją także badania pokazujące, że trening uważności prowadzi do zmiany i rozwoju człowieka, nie tylko w obszarze uważności, lecz także w przebudowaniu sposobu rozumienia siebie i świata. Według niektórych autorów teorii rozwoju człowieka dorosłego (constructive developmental theory) ludzie dorośli przechodzą przez określone stadia rozwojowe, zaś rozwój ten może być stymulowany poprzez praktykę mindfulness.

Podczas zajęć przedstawiony zostanie model rozwoju człowieka dorosłego, uczestnicy będą mogli dokonać wstępnego przyporządkowania samych siebie do różnych etapów rozwojowych oraz przyjrzymy się ćwiczeniom uważności szczególnie przydatnym do rozwoju i zmian w widzeniu siebie i otaczającego świata.

mgr Jarosław Chybicki – partner zarządzający Grow One, dyrektor merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Prowadzi blog: www.jchybicki.pl Twórca autorskiego programu podnoszenia efektywności pracy poprzez rozwój uważności – Mindfulness Based Professional Training, który znalazł uznanie wielu menedżerów i firm. Prowadzi blog „Uważne życie” pod adresem: www.uwaznezycie.pl. Autor książki SKUP SIĘ! Trening Mindfulness dla zestresowanych menedżerów.

Choroba psychiczna w rodzinie – mentalizacja w procesie zdrowienia

Choroba psychiczna powoduje wiele zmian w strukturze oraz dynamice rodziny. Rozumienie problemów pojawiających się w związku z chorobą psychiczną członka rodziny może minimalizować negatywne efekty zaburzeń na osobę chorującą oraz na rodzinę. Podczas warsztatu omówione zostaną treści związane ze zdolnością do mentalizowania sytuacji psychicznej osoby chorującej oraz jej rodziny. Warsztat skierowany do osób zawodowo lub osobiście zainteresowanych tematem (członkowie rodzin, studenci, edukatorzy, pracownicy społeczni, psycholodzy).

mgr Bartosz Karcz – psycholog rozwojowy, trener kompetencji miękkich, wykładowca. Pracuje jako asystent na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się psychologią rozwojową, seksualnością człowieka, mentalizacją i mindfulness. Jest psychologiem w zespole ds. pieczy zastępczej w MOPS Gdynia oraz w Fundacji FOSA. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i szkołami w zakresie niepełnosprawności, komunikacji, wspomagania rozwoju.

W poszukiwaniu dorosłej mądrości w dziecięcych bajkach | brak miejsc

Co mogą odnaleźć dorośli za górami, za lasami? Co mogą usłyszeć od księżniczek, wiedźm i magicznych drzew, gdy nastawią uszu?
Warsztat to podróż w świat bajek – znanych i nieznanych – który pozwoli je odkryć z poziomu osoby dorosłej. Podczas warsztatów spróbujemy „poczuć” opowieść i zbadać, jakie treści w nich są dla nas aktualne i poruszające.

Bajki są często wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne, wspierające w zmianie. O tym, jakie mają zastosowanie w terapii i w jaki sposób pomagają ludziom w kryzysie, dowiemy się na warsztatach.

mgr Kaja Hnatiuk – psycholożka, terapeutka w procesie certyfikacji, dydaktyczka i doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Pracuje z rodzinami zastępczymi oraz prowadzi własną praktykę terapeutyczną indywidualną, par i rodzin. W swojej pracy chętnie sięga po bajki terapeutyczne i tworzy własne.

Zespół stresu pourazowego (PTSD). Czym on jest i jak go rozumieć?

Podczas wykładu zostanie zarysowane pojęcie zespołu stresu pourazowego z naciskiem na genezę terminologiczną, występowanie tego zespołu w społeczeństwie oraz aktualny stan wiedzy na jego temat. Poruszone wątki rozwoju naszych pierwotnych mechanizmów obronnych w trakcie dzieciństwa poprzez opiekę rodzicielską, relacji z obiektem, poszukiwania stymulacji w kontekście autodestrukcji zwiększą świadomość słuchacza na temat PTSD. Ponadto, zostaną omówione rodzaje traum oraz grupy szczególnie dotknięte ryzykiem rozwoju PTSD. Zobrazuje to słuchaczowi konsekwencje traumy dla jednostki, jak i dla jej najbliższego i pośredniego otoczenia.

Na zakończenie zostaną przedstawione drogi obchodzenia się z osobami cierpiącymi na zespół stresu pourazowego oraz aktualne formy wspierania/leczenia tych osób w polskiej służbie zdrowia.

mgr Piotr Gidzgier – absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie doktorant w Medycznej Uniwersyteckiej Klinice w Hamburgu (UKE). Ma 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami (młodzieżą i dorosłymi) straumatyzowanymi oraz przejawiającymi zaburzenia nadużywania substancji psychoaktywnych. W swojej pracy doktoranckiej zajmuje się badaniem zespołu stresu pourazowego oraz związanych z nim zaburzeń dysocjacyjnych.

Joga na stres | brak miejsc

Na co dzień, w pośpiechu i nawale obowiązków, umyka nam sedno życia. Coraz mniej nas cieszy, tracimy poczucie szczęścia i radości z każdej mijającej chwili. Jak temu zapobiec? Jak wrócić do stanu zadowolenia z siebie i z życia? Jak cieszyć się z tego, co jest – jak dziecko i mimo przeciwności? Jak radzić sobie z wszechobecnym stresem paraliżującym normalne funkcjonowanie? I jak w końcu poczuć się lepiej we własnym ciele, z naszymi emocjami i szalejącymi myślami?

„Joga na stres” opiera się przede wszystkim na spokojnej hatha jodze (joga Sivanandy, Iyengara, akademicka) poszerzonej o ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia na koncentrację, które pomagają rozluźnić się i nauczyć prawidłowo oddychać. Zwieńczeniem zajęć będzie rozbudowana relaksacja.

Prosimy, aby uczestnicy przynieśli ze sobą maty do jogi.

mgr Paweł Gutral – absolwent kierunku organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim, a także studiów podyplomowych: gedanistyki (UG) relaksacji i jogi (UW). Twórca „Akademii Redukcji Stresu” – pod której szyldem prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem. Pełnię również funkcje prezesa zarządu fundacji „Lepiej żyć lepiej”.

Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi

W ramach tegorocznej, siódmej edycji Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznym, stanowiący artystyczne uzupełnienie warsztatów oraz wykładów. Organizatorzy podkreślają, że w trakcie wernisażu osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często nie są wysłuchiwane w takim stopniu, w jakim powinny, będą mogły poprzez sztukę wyrazić swój światopogląd, przedstawić swoją codzienność wraz z jej radościami i problemami.

Od 12 do 16 listopada w czasie trwania wykładów i warsztatów.

Termin i miejsce

12-16 listopada 2018, codziennie od 17.00 do 20.15

Uniwersytet SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20

Organizator

empiria

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy na wydarzenia 12 listopada


Zapisy na wydarzenia 13 listopada

Zapisy na wydarzenia 14 listopada

Zapisy na wydarzenia 15 listopada

Zapisy na wydarzenia 16 listopada

Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa oraz Wydawnictwo Smak Słowa ul. Sobieskiego 26/4 81-781 Sopot NIP 585-122-59-60 REGON: 220422452 (w skrócie: Wydawnictwo).
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet SWPS w celu uczestnictwa w wydarzeniu i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność udziału w ww. wydarzeniu.

Drukuj

Aktualności z Sopotu

Aktualności z Sopotu 15-10-2018

Przemysław Staroń Nauczycielem Roku 2018

Radość to podobno jedna z nielicznych rzeczy, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Dlatego z ogromną przyjemnością dzielimy się radosną dla naszej społeczności akademickiej nowiną: Przemysław Staroń, psycholog i...

Czytaj więcej

Gdynia 14-11-2018

O pewnym przypadku terapii filmem

Film jako narzędzie terapeutyczne? W skuteczność filmoterapii na pewno nie wątpią członkowie Cinema Albert Production, amatorskiego zespołu filmowego, tworzonego przez bezdomnych mężczyzn ze schroniska we Wrocławiu. Kręcą filmy i odzyskują...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 14-11-2018

Tydzień Zdrowia Psychicznego 2018

Żyjemy szybko, intensywnie, w napięciu. Nic dziwnego, że dopada nas zmęczenie, smutek, apatia, lęk. Bagatelizowane na co dzień zdrowie psychiczne szwankuje. Jak o nie zadbać? Czy joga i mindfulness są...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 23-11-2018

Czy szczęśliwe dzieciństwo to mit? Pokaz filmu „Dzieciństwo”

Dorastanie wymaga czasu. Zgodnie z pedagogiką waldorfską, dzieci rozwijają się poprzez swobodną twórczą zabawę. Proces wychowania i nauczania powinien uwzględniać ich indywidualne cechy, zainteresowania i zamiłowania oraz unikać ocen na...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 06-12-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 13-12-2018

Sopockie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne w życiu codziennym, których...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Sopot

Aktualności z Sopotu 26-10-2018

I Festiwal Książki Psychologicznej

Psychologia jako nauka ma krótki staż, ale ogromny dorobek. Tłumaczy nam motywy naszych działań i odkrywa mechanizmy rządzące społecznością. Jest fascynująca, a książki o tematyce psychologicznej pozwalają nam obcować z...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 19-10-2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Sopocie

Październik to miesiąc dla naszej społeczności akademickiej szczególny. Po wakacyjnej przerwie sale i korytarze wydziałów zamiejscowych Uniwersytetu SWPS ponownie wypełniają się studentami i kadrą dydaktyczną. 19 października zapraszamy do sopockiego...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 12-10-2018

„Posłuszni do bólu” najlepszą książką popularnonaukową 2017 r.

Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez magazyn „Charaktery”. Książka „Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama” autorstwa prof. Dariusza Dolińskiego oraz dr. hab...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 11-10-2018

Czy sama znaczy samotna? Pokaz filmu „Singielki”

Pochodzą z różnych krajów, skończyły 30 lat, są wykształcone i atrakcyjne, ale niezdolne do zbudowania długotrwałej relacji. Dlaczego nie mogą znaleźć partnerów, i czy w ogóle powinny się tym przejmować?...

Czytaj więcej

Sopot 15-09-2018

Zwalcz jesienną chandrę! Strefa Psyche

Po wakacjach zostały już tylko miłe wspomnienia i dyskretna opalenizna. Teraz czas na jesienną chandrę? Zamiast się jej poddawać, zafundujmy sobie zastrzyk wiedzy i zdobądźmy nowe umiejętności podczas ciekawych wykładów...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 08-09-2018

Drzwi Otwarte w Sopocie

Psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia wspomagania rozwoju, psychoseksuologia a może psychologia sądowa? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS w Sopocie będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę...

Czytaj więcej

Sopot 05-09-2018

Akceptacja. Zaangażowanie. Wartości. O terapii ACT

Terapia ACT wzmacnia naszą psychologiczną elastyczność oraz akceptację rzeczywistości, dystans i samoświadomość. Stosowana jest w przypadku problemów psychologicznych i somatycznych oraz dla stymulowania rozwoju osobistego. O jej działaniu możemy dowiedzieć...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 29-08-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 01-08-2018

Laureaci programu stypendialnego Mistrzowski Start

Program stypendialny Mistrzowski Start rozstrzygnięty! Dziewięcioro utalentowanych kandydatów rozpocznie darmowe studia na Uniwersytecie SWPS. Nasza uczelnia co roku nagradza najzdolniejszych maturzystów, przyznając im stypendia pokrywające czesne za pierwszy rok studiów...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 01-08-2018

Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival 2018

„Miłość, pokój, muzyka” – to hasło usłyszymy już po raz 24. ze sceny największego festiwalu muzycznego w Polsce. Na Pol’and’Rock Festival 2018 nie zabraknie również Uniwersytetu SWPS. Wykłady, warsztaty, zajęcia...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 27-07-2018

Eksperci Uniwersytetu SWPS na Festiwalu Globaltica

Globaltica to festiwal z misją, stworzony dla ludzi otwartych na inne kultury, tradycje, religie, ludzi i zachęcający do ich poznania i rozumienia. W dniach 27-29 lipca w Parku Kolibki w...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 23-07-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Granty 20-07-2018

Stypendia NCN dla naszych doktorantów

Psychospołeczne determinanty zachowań siedzących, wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru, wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych to tylko kilka tytułów projektów, na realizację których...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 07-07-2018

Drzwi Otwarte w Sopocie

Psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia wspomagania rozwoju, psychoseksuologia a może psychologia sądowa? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS w Sopocie będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 04-07-2018

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może architektura, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 04-07-2018

Tytuły VIS nadane

Co roku Uniwersytet SWPS wyróżnia studentów, którzy angażują się w naukę i działalność na rzecz uczelni oraz jej otoczenia. Dlatego też komisja ds. Very Important Student rozpatrzyła wnioski o przyznanie...

Czytaj więcej

Sopot 26-06-2018

Strefa Psyche dla Absolwenta

Można trenować ciało, pamięć, umiejętności. Jesteśmy w stanie wyćwiczyć pozytywne nastawienie do świata i pewność siebie, zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. Trening przydaje się także w biznesie – warto przeanalizować w...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 25-06-2018

Warsztat pt. „Oblicza Psychoonkologii i Onkologii”

Dane są zastraszające: co czwarty Polak doświadcza w jakiś sposób chorób o podłożu onkologicznym, a liczba zachorowań wciąż wzrasta. Z chorobą onkologiczną wiążą się trudne emocje, dlatego ważne jest wsparcie. Istotna...

Czytaj więcej