logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
mgr
Sylwia Stachowiak
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
czarny

mgr

Sylwia Stachowiak

Wydział Projektowania w Warszawie
asystent w Katedrze Informatyki

Profil naukowy

Matematyk. W pracy naukowej zajmuje się formalnymi metodami badania systemów zabezpieczeń w sieciach i systemach komputerowych, a w szczególności metodami kryptoanalizy pewnej klasy szyfrów symetrycznych.

Obecnie jest jednym z wykonawców realizowanego przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie zadania badawczego opracowania i testowania bezpiecznego protokołu komunikacyjnego, wytworzonego dla nowego portalu transakcyjnego polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z matematyki.