Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Sylwia Stachowiak

mgr

Sylwia Stachowiak

Wydział Projektowania w Warszawie
adiunkt w Katedrze Informatyki

Profil naukowy

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

W pracy naukowej zajmuje się formalnymi metodami badania systemów zabezpieczeń w sieciach i systemach komputerowych, a w szczególności metodami kryptoanalizy pewnej klasy szyfrów symetrycznych, stosując do tego celu techniki obliczeniowe budowane do rozwiązywania problemu spełnialności formuł boolowskich [SAT].

W 2020 r. brała udział w realizowanym przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie zadaniu badawczym opracowania i przetestowania bezpiecznego protokołu komunikacyjnego wytworzonego w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr projektu: POIR.01.01.01-00-0829/18-00) dla polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryptografii i teorii liczb, logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej oraz algorytmów i struktur danych.

 


Powiązane materiały na stronie uczelni